Záznam Experimentů 914
hodnocení: 0+x
blank.png

Pro všechny výzkumníky:
Prosíme, uveďte na všech záznamech vaše jméno spolu s datem a celkovým počtem "přepracovaných" předmětů.

Výzkumníci jsou zodpovědní za veškerý "Výstup". Pokud by došlo k požkození, nebo ztrátě na životě, výzkumník se stane subjektem správního řízení a možného trestu.

Biologické testy byly pozastaveny. Jakékoliv biologické testování musí být nejdříve schváleno Radou O5.

Vzor testovacího záznamu:
Veškeré záznamy o testování by měly být zapsány podle této předlohy.
Jméno:
Datum: DD/MM/RRRR
Objekty:

Vklad:
Nastavení:
Výstup:


Poznámka: Pokračování v 02XX ->

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License