Záznam o Experimentech 423 A
hodnocení: +1+x
blank.png

Záznam o Experimentech 423 A

Schváleno O5-█
Monitorováno O5-█, O5-██, O5-█
Vedoucí projektu: Dr. E. Mann

Všem výzkumníkům pracujícím s SCP-423 se doporučuje připojit své výsledky k tomuto záznamu experimentů v následujícím formátu:

Datum: ██/██/████
Testovací materiál:
Výsledky:
Poznámky:Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Tom Sawyer", od Marka Twaina

Výsledky: Postava jménem Fred je několikrát zmíněna v příběhu, převážně jako pozorovatel. Není zaznamenána jakákoli změna v příběhu.

Poznámky: "Tohle bude sloužit jako základ pro budoucí působení SCP-423." - Dr. E. Mann


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Hobit, od J. R. R. Tolkiena

Výsledky: Členem skupiny je 14tý trpaslík jménem Feredor. Vyprávění je do značné míry stejné, až na to, že zde nejsou žádné odkazy na „šťastné číslo“. V příběhu je zmínka, že Feredor přežil Bitvu Pěti Armád, ale Oin je zabit.

Poznámky: Role SCP-423 je v tomto díle větší, což umožňuje lepší pohled na jeho působení. Dialog napsaný pro tuto postavu je podobný jako pro ostatní trpaslíky. Další rozdíly v textu odpovídají Tolkienovu stylu psaní, tak, jak je použit ve zbytku knihy." - Dr. E. Mann


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Obyčejný deník

Výsledky: Nějakou dobu nebyl žádný výsledek, dokud jeden z výzkumníků nenapsal své jméno na přebal knihy. Pod ním se objevila slova „Zdravím vás". Proběhl rozhovor, během kterého bylo stanoveno, že SCP-423 má schopnost i touhu komunikovat.

Poznámky: "To dokazuje, že SCP-423 je vnímavé. Pokud ho lze ovládat, mohlo by být užitečné při jednání s určitými SCP založenými na textu. Toto vyžaduje další výzkum." - Dr. E. Mann


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Dračí skok", od Anne McCaffreyové

Výsledky: V příběhu se objeví vedlejší postava modrého jezdce jménem F'Red. Žádné další změny nejsou zaznamenány.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Harry Potter a princ dvojí krve, od J.K. Rowlingové

Výsledky: Objevil se čaroděj jménem Fred. V příběhu bylo zaznamenáno jen velmi málo změn, včetně jedné scény, ve které je SCP-423 zaměněno s existující postavou z knižní série.

Poznámky: „SCP-423 vykazovalo v příběhu paranormální schopnosti, i když pro tento fiktivní vesmír to není nic neobvyklého. Když se však vrátilo do deníku, SCP-423 řeklo, že je nemůže duplikovat mimo tento konkrétní vesmír příběhu." - Dr. E. Mann


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Odysseus", od Jamese Joyce

Výsledky: SCP-423 se okamžitě vrátilo do deníku, kde napsalo "Au, au, špatný nápad."

Poznámky: "Zapište tohle jako potenciální trest pro SCP-423, pokud se bude chovat nepřípustně." - Dr. E. Mann


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Krčma Draco", od Larryho Nivena

Výsledky: Objevil se nový zaměstnanec krčmy Draco, jménem Fred. Byl zmíněn pouze mimochodem v kapitole Krutý a Neobvyklý, kde vyjádřil sympatie k pohledu na Chirpsithru.

Poznámky: „Buď není úplně člověk, nebo se tak chová pouze tehdy, když je v příběhu o mimozemšťanech. Pravděpodobně bychom měli provést další testování." - Dr D. Vettir


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Bitevní hymna republiky", od Julie Ward Howeové.

Výsledky: verš 2, řádky 1 a 3 byly změněny. Spíše než „Viděl jsem Ho v požárech sta kroužících táborů“ a „Dokážu číst Jeho spravedlivý rozsudek u tlumených a plápolajících lamp“, řádky nyní uvádějí „Fred Ho viděl v požárech sto kroužících táborů“ a „Fred může číst svůj spravedlivý rozsudek u tlumených a plápolajících lamp“. Po návratu do deníku SCP-423 napsalo "to bylo… zajímavé, ale nemyslím si, že to chci zkusit znovu."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Mary měla jehňátko" (pouze verše 1 a 2), od Sarah Josepha Hale.

Výsledky: Zmínky o „Mary“ ve verši 1 jsou nyní zmínky o „Freddym“; zmínky o „její“ ve verši 2 jsou nyní zmínky o „jeho“.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Mary měla jehňátko" (celá píseň), od Sarah Josepha Hale.

Výsledky: Verše 1 a 2 jsou nyní nezměněny; zmínka o „dychtivých dětech“ ve verši 4 je nyní „Fred a děti“.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Dům listí (barevná verze), od Marka Z. Danielewského.

Výsledky: Pošťák jménem Fred doručí dopis Willu Navidsonovi na stránce ███. Fred se také objeví jako barman, který obsluhuje Johnnyho, a jeden z ošetřovatelů, kteří se starají o Pelafinu. SCP-423 po opuštění tohoto díla vyjádřilo velké zmatení. Za zmínku stojí, že všechny výskyty „Freda“ v textu byly napsány zeleně.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Gadsby: Šampion mládeže, od Ernesta Vincenta Wrighta. Gadsby je známý jako rozšířený lipogram: příběh o 50 110 slovech napsaný bez požití písmena 'e'.

Výsledky: V románu se objevila vedlejší postava jménem Ford.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: (nepornografická) Rýmovačka o muži z Nantucketu.

Výsledky: Žádné změny. SCP-423 následně vysvětlilo, že daná rýmovačka byla „příliš malá a příliš těsná“, s nedostatečnou „flexibilitou“.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Kniha 365 haiku.

Výsledky: Třetí řádek třinácti samostatných haiku nahrazený pětislabičnou frází zmiňující Freda („Fred tiše pozoroval“, „Fred je také tady“, „Zůstává pouze Fred“ atd.).


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Žáby, které chtěly krále, od Ezopa, napsané pomocí plastových písmen s magnetickým podkladem, aplikováno na kovový povrch.

Výsledky: Předposlední věta se změnila na "velký čáp, který se brzy dal do práce a pohltil je všechny, kromě jednoho jménem Fred, který se schoval." „Nová“ písmena se zdají být ze stejného materiálu a stejného vzhledu jako ta původní a hmotnost celého výtvoru zůstala stejná.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Krvavý poledník aneb Večerní červánky na západě", od Cormaca McCarthyho.

Výsledky: V úvodní scéně, kde Holden podněcuje dav k zavraždění reverenda za falešným obviněním ze znásilnění a zvěrstva, je v davu přítomen přihlížející jménem Frederick; přihlížející však místo účasti znechuceně odchází. Vypravěč komentuje, že "Slabý zbabělec Frederick nebyl již znovu spatřen."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: ████████ Telefonní seznam (2003).

Výsledky: Žádné změny.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Dvanáct rozhněvaných mužů, od Reginalda Rose.

Výsledky: Seznam postav upřesňuje, že strážce soudní budovy se jmenuje Fred; je popisován jako „zklamaný, že bude vynechán z jednání porotců“.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Mein Kampf", od Adolfa Hitlera (Německý originál)

Výsledky: Prvních pár minut proběhlo beze změn, následováno vložením několika krátkých zmínek o vzdáleném, ​​skeptickém kolegovi Friedrichu do autobiografických částí knihy v kapitolách 2 až 8. Přílohy byly v němčině, zhruba v souladu s původním stylem, ale obsahovaly řadu gramatických a stylistických chyb. Po návratu do deníku SCP-423 poznamenalo: "Uf, to bylo těžké!"

Poznámky: Nejsem si jistý, co je zde důležitější: zdání, že 423 má mateřský jazyk nebo že zřejmě dokázalo získat poměrně dobrou znalost němčiny z obsahu jediné knihy, dokonce i z tak dlouhé jako je tato. Měli bychom hlouběji prozkoumat jeho možné využití při překladu dosud nerozluštitelných rukopisů - Dr. Despair


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Odysseia", od Homéra (anglické vydání v Braillově písmu)

Výsledky: Žádné změny. SCP-423 opustilo knihu po 5 minutách se slovy "zajímavé, ale myslím, že tuhle si nechám až na dobu, kdy se budu opravdu nudit".


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Tištěná kopie tohoto záznamu o experimentu

Výsledky: Identické, až na vložení slov „drsně pohledný“ v několika částech záznamu.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Epizoda Kugelmass, od Woodyho Allena, příběh o muži, který je schopen cestovat do fikce.

Výsledky: Testování zakázáno O5-█.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-826, použití komunikačního deníku SCP-423 jako „knihu“.

Výsledky: Testování zakázáno O5-█.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-701

Výsledky: Testování zakázáno O5-█.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Kanadská pětidolarovka (z roku 2008); rub bankovky obsahuje dvouvětou pasáž z "Hokejového svetru", od Rocha Carriera, ve francouzštině a v angličtině.

Výsledky: První věta zůstala nezměněna. Druhá věta, která popisuje, jak důležitá byla kluziště pro Carrierovo dětství, nyní zmiňuje život „na kluzišti, s Fredem“ (stejně jako "sur la patinoire, avec Fred").

Poznámky: Bankovka byla nejprve otestována na rozměňovacího automatu a přijata jako pravá. Poté, co SCP-423 opustilo bankovku, byla testována na rozměňovacího automatu a odmítnuta jako padělek.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Zelená vajíčka se šunkou", od Dr. Seusse

Výsledky: V polovině knihy se Sam-Já-Jsem ptá hlavního hrdiny "Snědl bys je tady s Fredem? Snědl bys je jenom s chlebem?". Hlavní hrdina odmítá. Nebyly zahrnuty žádné upravené či doplňující ilustrace.

Poznámky: Po návratu do deníku poznamenalo SCP-423: "To byla zábava."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Společenstvo Prstenu, od J. R. R. Tolkiena.

Výsledky: Hobit jménem Fredegar Burrowes, známý jako přítel Samwise Gamgeese, doprovází Froda Pytlíka a jeho skupinu v průběhu celé knihy.

Poznámky: Za zmínku stojí zejména to, že Oin, o kterém se píše, že byl zabit ve verzi Hobita SCP-423, zůstal v této knize naživu.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-140

Výsledky: Testování zakázáno O5-█.

Poznámky: Bez povolení dal výzkumník D██████, který v té době pracoval s SCP-140, obě knihy dohromady, navzdory výcviku v odolávání memetickým efektům. Slova se na stránkách SCP-140 objevovala rychle, rychlostí zhruba 1 stránky zaplněné každých 12 sekund, dokud se SCP-423 nevrátilo do svého deníku a slova zmizela ze stránek SCP-140. SCP-423 později prohlásilo, že to bylo "velmi bolestivé" a mělo pocit, jako by bylo "roztrháváno."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-1425

Výsledky: Testování zakázáno O5-█.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-1230

Výsledky: Čeká na schválení od O5.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-1195

Výsledky: Čeká na schválení od O5. Testování zakázáno O5-█.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Seznam zaměstnanců Třídy D, který má být terminován na začátku měsíce, včetně jmen.

Výsledky: Řádek „Zaměstnanci Třídy D, kteří budou vyřazeni z provozu ██/██/████“ se změnil na „Zaměstnanci třídy D, kteří budou propuštěni ██/██/████ '', všechna jména zůstávají tak, jak byla původně zapsána. SCP-423 píše do deníku ''Tohle je prostě bezcitné.''

Poznámky: Bylo prokázáno, že SCP-423 má schopnost nejen cítit emoce, ale také věří v důležitost života.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Dvacetiminutový balet pro osm tanečníků (čtyři muži a čtyři ženy),popsaný v systému „Labanotation“ Rudolfa Labana pro záznam lidského pohybu.

Výsledky: Zápis naznačuje, že v polovině baletu přichází na scénu devátý tanečník, podívá se na ostatní tanečníky, pokrčí rameny a odejde.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Logická hádanka (jak je uveřejněno v časopise logických hádanek [VYMAZÁNO]), popisující, jak pět různých lidí absolvovalo své řidičské zkoušky v pěti různých vozidlech v pěti různých dnech a udělali pět různých chyb; jak je u logických hádanek tohoto druhu normální, řešitelé mají určit, který žák řídil které vozidlo a který den udělal jakou chybu.

Výsledky: U všech testů byl přítomen Fred, zmíněn jako zkoušející. Na základě následného dotazování bylo SCP-423 schopno správně určit, který řidič udělal ve kterém vozidle a v který den jakou chybu. Když bylo dotázáno, jak to ví, SCP-423 nevysvětlilo sérii logických závěrů a dedukcí, kterými se takové hádanky typicky řeší, ale spíše jednoduše uvedlo, že „to bylo přímo před nosem“.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Měsíční zahrady", od Stevena Eriksona

Výsledky: Dramatis Personae na začátku knihy nyní zmiňuje Čtenáře, vojáka, který je členem Spalovačů mostů, a Freda, Daru patrona hostince U Fénixe. Ve druhé kapitole, po pádu Palu, patří ke Spalovačům mostů, kteří přijeli pro Hairlocka, ještě pátá osoba, která není představena a nemluví, ale později může být identifikována jako Čtenář. V mnoha následných setkáních je se Spalovači mostů přítomen i voják Čtenář. Tato postava nikdy nepromluví a běžně ji najdete s knihou v ruce.

V kapitole 5, během Kruppeho snu, Kruppe vidí postavu v chudinské čtvrti Gadrobi, která mu, jak říká, velmi připomíná jeho přítele Freda, kterého viděl právě druhý den v hostinci U Fénixe. Od 6. kapitoly se Fred nachází v hostinci U Fénixe.

Zajímavé je, že na zahradní slavnosti na panství lady Simtalové jsou Fred i Čtenář hosty. Pohledy postav Spalovače mostů a Darua podobně komentují, jak jsou si matně podobní. Až na drobné změny má však kniha úplně stejný konec jako originál.

Po návratu do deníku odpovídalo SCP-423 na dotazy pouze „…“. Po několika minutách konečně napsalo: "Promiňte, bylo to zajímavé, ale vyčerpávající." SCP-423 projevilo zájem o zbývající knihy série. To bylo zaznamenáno a bude to považováno jako odměna za dobré chování.

Poznámky: "Toto prokázalo, že 423 může být na více místech v rámci stejného příběhu, i když se zdá, že ho to vyčerpává. - Dr. R. Karma."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Kandidátské multilineární mapy, od Sanjama Garga, vydáno v roce 2013 jako jeho doktorská práce

Výsledky: Přibližně 10 sekund po vstupu se SCP-423 vrátilo do deníku a napsalo "Promiňte, není pro mě dost místa."

Poznámky: "Zdá se, že 423 potřebuje příběh, aby fungovalo. Toto bylo zaznamenáno pro budoucí účely. - Dr. R. Karma"


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Výtisk zdrojového kódu pro jednoduchý program "Hello World" v C#

Výsledky: Zdrojový kód má nyní vedle zdrojového kódu řadu dalších komentářů, které vyjadřují zmatek v určitých místech programování. Po návratu do deníku SCP-423 napsalo "No, to bylo porvé."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Head-first C# 3. vydání (první výtisk)", od Andrew Stellmana and Jennifer Greene

Výsledky: Řada příkladů zahrnujících pojmenované mužské postavy měla tyto postavy přejmenované na Freda. Hádanky jsou také všechny vyplněné. Kolem strany 100 se tu a tam začnou objevovat poznámky. Žádné podstatné změny nebyly zaznamenány až do strany 698, kde byl opraven překlep identifikovaný jako tisková chyba v knize. Na následujících stránkách byla opravena řada překlepů a jazykových problémů v úryvcích kódu a popisech, které odpovídaly errorům hlášených v chybách tisku, s výjimkou snímků obrazovky. Po návratu do deníku SCP-423 oznámilo, že mu to připadalo „zábavné, ale neobvyklé“. Jako odpověď na dotazy ohledně jeho porozumění jazyku SCP-423 uvedlo, že C# rozumí a umí v něm i psát, také vyjádřilo přání používat Visual Studio.

Poznámky: „Zdá se, že 423 je schopno a má zájem se učit novým věcem, za předpokladu, že existuje nějaký příběhový důvod, proč se učit. Potenciální budoucí experiment by mohl zahrnovat pokus o jeho přemístění do počítače bez připojení k internetu. - Dr. R. Karma"


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Tajemství Ninjů (Vyberte si své vlastní dobrodružství č. 16)", od Jay Leibolda

Výsledky: Postava, z jejíž pohledu je příběh vyprávěn, je zpočátku doprovázena postavou jménem Fred, který je dalším studentem v Doju. Několik popisů rozhodnutí, která vedou k negativnímu konci pro hlavního hrdinu a jeho společníky, je změněno tak, aby obsahovalo větu naznačující, že Fred nedoprovází hlavního hrdinu.

Poznámky: "423 se nezdá být významně omezeno větveným vyprávěním knihy ani přítomností více konců." - Výzkumník ████


Datum: ██/██/2015
Testovací materiál: Tištěná kopie ASCII uměleckého ztvárnění Mona Lisa, od Leonarda da Vinciho

Výsledky: Veškerá interpunkce použitá k simulaci stínování původního díla je nahrazena písmeny "F", "r", "e" a "d" (velkými a malými písmeny).

Poznámky: Když bylo SCP-423 dotázáno na rozsah své schopnosti kompletně modifikovat textové reprezentace obraznosti (na rozdíl od pouhého nahrazování znaků), SCP-423 připustilo tuto možnost a odpovědělo: „Myslím, že ano, možná, ale nejsem opravdu dobrý v umění." Navrhuje se další dotazování.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-085

Výsledky: Čeká na schválení od O5.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Dokument Často kladené otázky pro diskuzní skupinu Usenet "alt.přídavné jméno.podstatné jméno.sloveso.sloveso.sloveso"

Výsledky: Do části dokumentu, která popisuje genezi diskusní skupiny, je přidána věta "alt.anomální.Fred.nechápající.zmatený.mírně-pobavený".


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: 施氏食狮史 ("Lvi-pojídající básník ve svém kamenném doupěti"),od Yuen Ren Chao. "Lvi-pojídající básník“ je báseň o 92 znacích psaná v klasické čínštině, v níž se každá slabika vyslovuje „ši“ (i když s proměnlivými tóny).

Výsledky: SCP-423 zmizelo ze svého deníku, ale neprojevilo se v testovacím dokumentu. Po 10 minutách se výzkumníci chystali nahlásit prolomení zadržení, když se SCP-423 znovu projevilo ve svém deníku a uvedlo, že se „ztratilo, když se sna[ši]lo najít cestu dovnitř“.


Datum:██/██/████
Testovací materiál: "Světová válka Z", od Maxe Brookse. Kniha se skládá z několika malých příběhů podobných rozhovorům vyprávěných z pohledu těch, kteří přežili zombie apokalypsu.

Výsledky: SCP-423 se odpojilo od deníku a bylo zjištěno, že se přidalo do výpovědi postavy jménem Fred, která přežila v knihkupectví na [DATA VYMAZÁNA] Road v New Yorku. Byl vyslán tým, aby prozkoumal uvedené místo.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Mistrovská díla Marvelu: X-Meni Svazek 1, Od Stana Leeho (spisovatel) a Jacka Kirbyho (kreslíř). Kniha je brožovanou sbírkou prvních 10 čísel komiksové série "X-Meni".

Výsledky: Sbírka nyní obsahuje četné reference na Freda Wordswortha, jednoho ze studentů Xavierovy školy pro nadanou mládež. Tato postava je popsána jako mutant, který má schopnost fyzicky vstupovat do a měnit jakýkoli text, ale tato síla ho „učinila neviditelným a nehmotným“. Od vydání č. 5 se postava stala druhořadým členem X-Menů pod aliasem „Knihomol“. Postava se nepřímo podílí na několika zápletkách prostřednictvím využití svých schopností, v jednom případě odvádí pozornost padoucha změnou cedulí, které jsou poblíž.

Poznámky: Bylo zjištěno, že SCP-423 změnilo některé instance textu uvnitř díla, ale nebylo zcela schopno ovlivnit jiné instance na požádání. Vyšetřování odhalilo, že veškerý náchylný text byl přidán komiksovým dopisovatelem (výhradně zodpovědným za přidání veškerého textu nalezeného v komiksu) spíše než inkoustem (výhradně zodpovědným za dokončování díla). Doporučuje se další výzkum.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Báseň Incident od Countee Cullena, zobrazující Cullenovy zkušenosti s protičernošským rasismem, když jako dítě navštívil Baltimore.

Výsledky: Devátý řádek básně se mění z „Viděl jsem celý Baltimore“ na „Fred mi ukázal celý Baltimore“.

Poznámky: Zdá se, že SCP-423 se zdráhá vykreslit sebe sama jako pachatele nebo oběť rasismu.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Jatka č. 5", od Kurta Vonneguta. Román je semi-autobiografický popis Vonnegutových zkušeností jako amerického válečného zajatce během bombardování Dresdenu v roce 1945 během druhé světové války.

Výsledky: Všechny zmínky o Kurtu Vonnegutovi v románu, s výjimkou předmluvy, jsou změněny tak, aby popisovaly SCP-423 (tj. "To jsem byl já. Byl jsem to já. Byl to autor této knihy." Bylo změněno na text "To byl Fred. To jsem nebyl já. To nebyl autor této knihy.").

Poznámky: Protože sám Kurt Vonnegut nebyl zmíněn po většinu románu, může technicky být označen za “vedlejší” postavu.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Outsideři", od S. E. Hintonové.

Výsledky: Nový člen „Socs“ doprovází Roberta během scény, ve které je Robert zavražděn. Když se Ponyboy probudí poté, co se ho pokusili utopit, Johnny se zmíní, že někdo „nevýrazně hezký“ se představil jako Fred předtím, než udeřil Johnnyho pěstí do obličeje a pak „odtamtud utekl jako blesk“. Po návratu do deníku SCP-423 poznamenalo: "Vím, že tohle zaznamenáváte a nechtěl jsem zkazit konec těm, kteří knihu nečetli." Je třeba poznamenat, že na konci knihy [VYMAZÁNO].


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Fredův Příběh" od výzkumníka Torreze, malá novela napsaná speciálně pro testování schopností SCP-423. Novela se odehrává ve vymyšleném království, jehož všechny obyvatelky jsou krásné ženy – když je království napadeno démonickou silou, královna království vytvoří rituál, aby povolala hrdinu z jiné dimenze, aby je zachránil. Hrdina nikdy nedostal žádné jméno, ale bylo zmíněno, že je muž a může přenést své vědomí do různých fikcí.

Výsledky: Hrdina zůstane beze jména a novela zůstane nezměněna, kromě přidané věty v kapitole 2, která zmiňuje, že jedna z královniných asistentek se jmenuje Frederica. Poté, co se SCP-423 odpojilo od novely, poznamenalo: "Oceňuji vaši nabídku, ale prostě nemůžu. Nikdy jsem si nezasloužil být v centru pozornosti."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Poslední otázka", od Izáka Asimova. Tento test nebyl proveden s použitím fyzicky potištěného materiálu, ale pomocí 9,7palcového tabletu elektronické čtečky A█████ K█████ využívajícího technologii elektronického papíru. Elektronický papír je schopen uchovat statický obraz po neomezenou dobu bez elektřiny, vyžaduje napájení pouze pro počáteční vykreslení. Po vykreslení zůstává obraz jako pozastavený pigment v olejovitém základu. Celý příběh byl vykreslen na jediné obrazovce malým písmem. Bezdrátové funkce byly před testováním deaktivovány fyzickým oddělením stop obvodů na desce s plošnými spoji zařízení jako preventivní opatření.

Výsledky: Postava jménem FR-33D je do třetí části příběhu vložena téměř okamžitě, s jediným řádkem v reakci na komentář jiné postavy o rychlosti, kterou lidé obývají galaxii. SCP-423 poté prohlásilo: "Dobrý příběh, ale co to bylo? Bylo to… zvláštní. Bylo velmi snadné projít skrz - vůbec ne nepříjemné. Připadalo mi, jako by tam bylo něco „pod“ příběhem, pokud to dává smysl. Můžeme zkoušet více věcí jako tohle?"

Poznámky: „Není jasné, zda se SCP-423 ‚pohybovalo‘ vnitřními obvody zařízení nebo jednoduše fyzickým pozastavením pigmentu v oleji elektronického papírového materiálu. Doporučuji další testování s jinými podklad a tvarovými faktory. Elektronický papír se zdá být dostatečně blízko tištěnému materiálu, aby byl kompatibilní s SCP-423. Co jiného by mohlo být kompatibilní? Text namalovaný na zdi? Všitý do látky? Napsán na dortu polevou?" - Dr. ██████


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Když jedné zimní noci cestující, od Italo Calvino (Anglický překlad William Weaver), metafiktivní román o přerušených a nedokončených vyprávěních, jehož polovinu obsahu tvoří vyprávění v druhé osobě popisující čtenářovy více a více zběsilejší pokusy získat a přečíst si výtisk Když jedné zimní noci cestující, jen aby zjistil, že každý výtisk má takové vady že každá další kapitola je z jiného imaginárního románu a druhá polovina jsou zmíněné kapitoly z imaginárních románů.

Výsledky: V části, kde hlavní hrdina rozzlobeně vrací vadný výtisk románu knihkupci v naději, že buď získá řádný výtisk, nebo zjistí závěr kapitoly imaginárního románu, další rozzlobený zákazník jménem Fred říká knihkupci, že „jestli je tohle nějaký vtip, tak to není vtipné."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Verze „Hledání ztraceného času“ od Marcela Prousta (anglický překlad D. J. Enrighta), považovaná za jedno z nejdelších fiktivních děl v historii, ve které bylo všech sedm svazků na zakázku svázáno do jedné knihy s odstaněním všech náznaků rozdílnosti.

Výsledky: Po několika minutách se Fred objeví pouze v prvních třech svazcích, Svět Swannových, Ve stínu kvetoucích dívek a Svět Guermantových, než všechna upozornění na něj postupně vymizí. Po návratu do deníku vyjádřilo SCP-423 pocity překvapení a prohlásilo: „Skvělý příběh, ale podíval jsem se, jak dlouho by to trvalo a páni, to je ale dlouhé. K tomuhle se budu muset vrátit."

Poznámky: Spolu s výše zmíněným Eriksonovým testem by to mohlo být indikátorem toho, že SCP-423 má limit, pokud jde o délku prací, ve kterých se může projevit.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-3450, vytištěné na standardní počítačový papír.

Výsledky: Testování zakázáno O5-█.

Poznámky: SCP-423 se o tomto testu dozvědělo po zamítnutí kvůli tomu, že mladší výzkumník █████████ omylem zanechal poznámkový blok, vyjadřující zklamání z odmítnutí testu, poblíž deníku 423. SCP-423 napsalo, že "Ironie interakce se sebevkládající fanfikcí se nevytratila".


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "O myších a lidech" by John Steinbeck.

Výsledky: Postava jménem Freddy se v knize objevuje několikrát a pracuje jako zemědělec na ranči. Vypravěč ho popisuje jako „muže, jehož půvab je ve srovnání s ostatníma rukama na ranči o to patrnější, že není zdaleka tak vyčerpaný“. Jeho největší scéna je během části, kdy George Milton a Lennie Small poprvé dorazí na ranč. Když míjí tyto dva hlavní hrdiny, komentoval na Lennieho velikost a poznamenává, že „vypadá jako býk, který se naučil chodit po zadních nohách“.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: 300 stavebních kostek pro děti.

Výsledky: Žádné změny.

Poznámky: Výsledek tohoto testu je poněkud neprůkazný. Považovalo SCP-423 písmena na blocích za obrázek místo textu? Mohlo by ovlivnit pouze jeden blok a "nemít dostatek místa"? Nebo prostě nemůže ovlivnit tuto formu psaní? Bude třeba provést více podobných testů.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: SCP-2236. SCP-2236 bylo použito ke zkoumání textů, o kterých je známo, že byly ovlivněny SCP-423.

Výsledky: Prvních několik zkoumaných textů nevykazovalo žádnou změnu. V následně zkoumaných textech byly zmínky o SCP-423 v textu při zkoumání pomocí SCP-2236 pochopeny jako popisy "Freda", který se snažil skrýt nebo se vyhnout pozorování. Po návratu do deníku se v deníku objevil komentář „To bylo neslušné“. Tato poznámka se při zkoumání pomocí SCP-2236 objevila jako řetězec nadávek.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Deník s „Mary měla jehňátko“ napsáno neviditelným inkoustem

Výsledky: Stejné jako u předchozí verze "Mary měla jehňátko". SCP-423 se projevilo v neviditelném inkoustu. Když bylo SCP-423 dotázáno, jestli si všimlo změny inkoustu, připustilo, že dokument vypadal trochu jinak.

Notes: Zdá se, že SCP-423 by si mohlo všimnout specifických vzorců a rozdílů mezi textem, což vysvětluje jeho dodržování omezení specifických pro příběh. To je potvrzeno tímto experimentem.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Kopie Voynichova rukopisu

Výsledky: Po pěti minutách, kdy se text nezměnil, vysvětlilo SCP-423, že téma je technické až do úrovně, kdy mu SCP-423 nerozumí, ačkoli SCP-423 vysvětlilo, že se zdá, že obrázky ve Voynichově rukopisu odpovídají popiskům níže.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Tištěná kopie stránky Wikipedie o Poincarého domněnce

Výsledky: Jediné místo, kde se SCP-423 projevilo, bylo v jedné z bibliografií. SCP-423 uvedlo, že nemohlo najít dobré místo, kde by se objevilo kvůli nedostatku znalostí o Poincarého domněnce, ačkoli na něj udělaly dojem Poincarého matematické dovednosti.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Metafory, od Sylvie Plath, devítiřádková báseň, ve které je každý řádek devítislabičnou metaforou pro stejný podmět.

Výsledky: Žádné změny. Když se SCP-423 vrátilo do svého deníku, prohlásilo, že „ať už tam dělá cokoli, je to příliš přeplněné, není tam pro mě místo. Opravdu si nemyslím, že bych tam měl být, je to tak trochu soukromé?" a odmítlo se vyjádřit víc.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Kopie filmového scénáře pro „Počátek“ od Christophera Nolana

Výsledky: SCP-423 se objevilo jako vedlejší postava objevující se v některých snech, stejně jako ve stavu limba pro film. Dodržovalo formát velkých písmen skriptu („FRED“) a také jeho jméno, umístěno uprostřed stránky, když se objevilo, pokaždé s řádkem za jeho jménem. SCP-423 uvádí, že se mu scénář velmi líbil, i když bylo trochu zmatené slovy „POZVOLNA ZESLABIT“ a „TITULKY“, jelikož to bylo poprvé, co bylo vystaveno filmovému scénáři.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Text k „Bohemian Rhapsody“ od Queenu

Výsledky: Ve verších 2 a 3 bylo „mama“ nahrazeno slovem „Frederica“. Zdá se, že SCP-423 si neuvědomuje, že se jedná o píseň a ne o báseň. Zdá se, že ne všechny informace jsou předány SCP-423, stačí mu pouze tolik, aby nepřerušilo tok básně nebo písně a také splnilo jakékoli standardy stanovené příběhem.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: 50 odstínů šedi od E.L. Jamese

Výsledky: V pozadí se objevila vedlejší postava „Fred“. SCP-423 vyjádřilo, že mu jsou explicitní scény v knize trochu nepříjemné a žádá, aby bylo příště posláno do příběhů s více dobrodružstvím a akcí.
Notes: Zdá se, že SCP-423 má také vkus pro konkrétní knihy; toto je poprvé, co bylo vystaveno sexuálně explicitní knize, takže nebylo na situaci zvyklé.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Toto je název tohoto příběhu, který se také několikrát vyskytuje v příběhu samotném", od Davida Mosera, metafiktivní příběh o sebereferenci.

Výsledky: V příběhu se objevuje několik přidaných vět, včetně „Toto je věta, ve které se objevuje Fred“, „Tato věta je ta, ve které se neobjeví Fred“ a „Tato věta odkazuje na Fredovu přítomnost, ale ve skutečnosti Freda neobsahuje“.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Napsáno Doctorem X██, seznam 100 fiktivních lidí, kteří dělají věci současně v různých oblastech, s tragickým koncem, spolu s konečným příliš obsáhlým prohlášením o tom, že každý z nich něčím přispěl k tragédii.

Výsledky: Tento test měl určit, zda existuje horní mez počtu míst, na kterých může SCP-423 v knize pobývat současně. Ze 100 fiktivních lidí mělo jen 83 zmínku o „Fredovi“. Tragédii se nakonec nepodařilo zabránit. SCP-423 poznamenalo, že bylo příliš unavené poté, co bylo na 83 různých místech příběhu.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Složka SCP-055

Výsledky: Neprůkazné, jelikož SCP-423 uvedlo, že si není jisté, co dělá, kromě skutečnosti, že něco není kulovité. Výzkumníci brzy zapomněli, na co poslali SCP-423.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Experimentální data pro SCP-2719 (označená jako "SCP-2719") bez uvedených výsledků a s dodatečnou položkou "SCP-423" ve spodní části, rovněž bez uvedených výsledků.

Výsledky: Data byla vyplněna úplně identicky jako skutečný záznam SCP-2719. Výsledek SCP-423 byl "stal se uvnitř". Na dotazy SCP-423 odpovědělo, že pouze pozorovalo, co se stalo s každým subjektem, přestože SCP-2719 je abstraktní metafyzický koncept. Také nějak zažilo jak se dostat dovnitř, přestože o 2719 nevědělo. Bude provedeno další testování s 2719 a 423.
Poznámky: Zdá se, že abstraktní entity, které se projevují, mají na SCP-423 stejný účinek jako každá normální osoba, i když SCP-423 netuší, co se děje. Zdá se také, že dokáže vyplnit prázdná místa na základě toho, co se již stalo.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Záznam o Experimentu 914 - Část II

Výsledky: V Záznamu o Testu se objevil záznam, část 8 experimentu, který provedl „Navštěvující výzkumník Fred“, se zbytkem dat pro uvedený experiment zablokován.


Datum: CELKOVÉ_SELHÁNÍ_DATA

Testovací materiál: Zestručněná historie Homo sapiens Podprogram pro Analýzu Historie #7589372357286473-NFIZ

Výsledky: SCP-423 je uvedeno v sekci "Neznámá období" jako beztvarý humanoid křičící a nesouvisle se potácející v nekonečné bílé prázdnotě. Po návratu SCP-423 vykazovalo známky dlouhodobého vystavení slabému času, což naznačuje, že SCP-423 stále rozumí časové fyzice podobným způsobem jako organické bytosti.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Bezejmenný 50 000 stránkový „příběh“ vytvořený randomizací vázaný gramatikou a základní větnou strukturou, který byl vytvořen pro tento test.

Výsledky: Věta "Joshua šel na úhlopříčný večírek bez svých bezpečnostních mravenců." bylo nahrazeno "Joshua šel na úhlopříčný večírek bez svého bezpečnostního Freda."

Poznámky: SCP-423 poznamenalo, že být v dokumentu bylo podobné, jako když zažilo sny v jiných příbězích, které snilo.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Výtisk herního scénáře k "Tajemství Opičího ostrova". Výsledek byl naskenován laserem a prostý text byl zkompilován do pracovního programu poté, co byl prohledán, za předpokladu anomálií.

Výsledky: Nedaleko malé budovy u mola na ostrově Melee se objevilo NPC jménem Fred. Po promluvě se hráči zobrazí rozvětvený dialog. Dotaz na jeho příběh odhalí, že se pokusil stát pirátem, ale nepodařilo se mu to. Je povinné ho naverbovat do posádky lodi aby jste mohli pokračovat do druhé kapitoly, kde se připojí ke vzpouře. V následujících cutscénách je přítomen se zbytkem posádky.

Poznámky: Po návratu do deníku SCP-423 poznamenalo: "Bylo to jako žánr Vyber si vlastní dobrodružství. Dejte mi vědět, pokud najdete další."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Milion náhodných číslic se 100 000 normálními odchylkami (vydalo Rand Corporation, 1955)

Výsledky: Přidání předmluvy od Dr. Fredericka McCarthyho, vysvětlující statistickou metodologii používanou ke generování čísel v knize.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál:Příběh „Location, Location, Location“ který pochází z první sbírky tisku „Precocious“. Precocious je webkomiks, kde všechny postavy jsou antropomorfní zvířata. Žádný z dialogů v tomto konkrétním příběhu však neuvádí ani nenaznačuje druh. Účelem testu je určit, zda SCP-423 dokáže "vycítit" ilustrace.

Výsledky: Pan Crupp uvádí, že jméno otce rodiny mimo obrazovku je Fred. Po návratu do deníku bylo SCP-423 dotázáno, zda postavy tohoto příběhu byli lidé. SCP-423 uvádí, že to byla zvířata a ono samo se projevilo jako polární liška. Když bylo dotázáno na důvod, proč na sebe vzalo tuto podobu, SCP-423 odpovědělo: "Byl to ten nejlépe popisovatelný druh z možností, které jsem dostal."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Celý scénář "Hamleta" od Williama Shakespeara.

Výsledky: Během 1. dějství, scéna 2, kýchne postava jménem „Frederick“ v polovině řeči krále Claudia. Hamlet se zasměje. Žádné další změny nebyly nalezeny.

Poznámky: Na dotazy SCP-423 odpovědělo "Trochu jsem se během jeho řeči nudil."


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Osobní spis polního agenta Scotta Pinkertona.

Výsledky: Text týkající se náboru agenta do SCP Nadace ukazuje přidání jednotlivce jménem Člen ochranky Fred, který údajně držel stráž během předběžného Pinkertonova rozhovoru. Nebyly zaznamenány žádné další změny.

Poznámky: Žádný člen ochranky odpovídající uvedenému jménu nedržel střáž během žádného z pracovních pohovorů agenta Scotta pro Nadaci.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "Nezbitní Calvin a Hobbes: Všude je spousta pokladů" od Billa Wattersona

Výsledky: V proužcích, kde Calvin a Hobbes diskutují o „nudlovém incidentu“, je občas zmíněno dítě jménem Fred, které bylo svědkem. V jednom proužku poté, co se Calvinova matka zúčastnila třídní schůzky, se Calvin obává, že Fred 'jí to všecko vykecal'.

Poznámky: Když bylo dotázáno na nudlový incident, SCP-423 řeklo "Dobře, moje paměť je trochu nejasná, ale co si pamatuji, nudle tam rozhodně byly a Calvin taky."

Dodatek: Jinými slovy, stále víme [VYMAZÁNO] vše o incidentu s nudlemi. Bylo by nepřesné říct, že jsem trochu zklamaný… Jsem velmi zklamaný. - Doktor Margin


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Povídka Dr. R███ o fiktivním muži, který při pracovním pohovoru požádá některé další postavy, aby napsali počítačový program v C# a poté v Javě.

Výsledky: Postava jménem Fred se zúčastní a splní oba úkoly bez problémů.

Poznámky: Když bylo dotázáno na jeho schopnost napsat program v Javě, navzdory žádným důkazům, že by to dříve umělo, SCP-423 uvedlo, že "tak nějak vědělo jak“. Na otázku, zda dokáže napsat další program v Javě, SCP-423 odpovědělo, že nemůže. Předpokládá se, že schopnost vykonávat úkol, který neví jak splnit, je podobná dočasné schopnosti provádět magii v dílech ze série Harry Potter, ale ne mimo ně.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Text k písni „Bohemian Rhapsody“ od Queen

Výsledky: Slova "Mami, právě jsem zabil muže, přilož mu pistoli k hlavě, zmáčknul jsem spoušť, teď je mrtvý." jsou nahrazeny slovy "Mami, málem jsem zabil muže, přiložil zbraň k hlavě chudáka Freda, ale neuspěl jsem, jelikož není mrtvý."

Poznámky: Nedělali jsme to už? -Dr. █████


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: "1984" od George Orwella, populární alias Erica A. Blaira

Výsledky: Muž, o kterém se dříve v kantýně hovořilo pouze jako o „broukovitém“, si nyní Winston vzpomíná, že se jmenoval Fred a pracoval „někde v úzkých chodbách Ministerstva Hojnosti“. Později v románu přemítá Winston nad tím, že „také už několik měsíců neviděl Freda v kantýně“. Nebyly zaznamenány žádné další změny.

Poznámky: SCP-423 se zjevně vrátilo do deníku téměř okamžitě a napsalo předtím, než kdokoli stačil položit jakékoli otázky, že „potřebuje chvilku“. Po přibližně 3,5 hodinách objasnilo svou odpověď další odpovědí, jak je přepsáno níže:

Dodatek: I když to přidává 1984 do seznamu románů, které bychom mohli potenciálně použít jako trest, nyní také víme, že SCP-423 bylo před zadržením vystaveno jiným románům. Stálo by za to vytvořit jejich úplný seznam prostřednictvím dotazování nebo jinak. Usnadnilo nám to tím, že začalo písmenem A. - Dr. Szczepański


Datum: ██/██/████
Testovací materiál:Výtisk herního skriptu pro "Persona 5". Výsledek byl naskenován laserem a text byl zkompilován do pracovního programu poté, co byl prohledán, za předpokladu anomálií.

Výsledky: Poté, co se hlavní hrdina poprvé probudí v Sametovém pokoji, objeví se v kavárně Leblanc nová postava jménem Fred. Další skřítci a modely ho nechávají vystupovat jako blonďatého mladíka v modré uniformě; po započetí rozhovoru s ním se představí jako strážce záznamů Sametového pokoje a upřesňuje, že bude s velkým zájmem sledovat cestu hlavního hrdiny. Fred se ve hře objevuje na několika různých místech a promluva s ním zahájí krátký rozhovor o jeho myšlenkách na dosavadní cestu hlavního hrdiny, konkrétně o nedávných událostech ve hře. Žádné postavy si ho nevšímají až do posledního Paláce, kde se po Igorově propuštění objeví v Sametové místnosti; byla přidána krátká scéna, kde vysvětluje, že se nemohl vrátit do Sametového pokoje, dokud nebyl Igor osvobozen.

Poznámky: Stejný experiment na "Persona 5 Royal" (rozšířená a vylepšená verze hry) přinesl téměř identické výsledky, jediný rozdíl je v tom, že Fred diskutoval o nových událostech a postavách ve hře a je přítomen ve vývoji 3. semestru.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Atlantské noci, dílo z roku 2004 napsané kolektivem autorů ve snaze vytvořit nepublikovatelně špatný román, aby dokázal, že konkrétní marnivostní tisk neměl žádné standardy kvality. Mezi nedostatky patří dvě různé verze kapitoly 12; kapitola 4 a kapitola 17 jsou totožné; chybí kapitola 21; kapitola 34 je napsána generátorem náhodného textu; a odhalení — několik kapitol před koncem — že všechno byl sen, po kterém příběh stejně pokračuje. Pozoruhodné je, že iniciály všech jmenovaných postav v knize tvoří skrytou zprávu.

Výsledky: žádné změny. SCP-423 uvedlo ve svém deníku:

Můj bože, vy jste opravdu našli kopii Atlantských nocí. Vy parchanti. Já se tam nevrátím, nemůžete mě donutit.

a odmítlo se dále vyjádřit. Zkoumání dalších kopií Atlantských nocí odhalilo v kapitole 8 přítomnost číšníka jménem "Frederick" (také označovaný jako "Frederic" a "Frederik"); skrytá zpráva složená z iniciálů postav neobsahuje žádná 'F'.

Není známo, zda je toto náznak původu SCP-423 nebo jednoduše jeho aktivit před příchodem do Nadace.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Mnich, od Matthewa Lewise.

Výsledky: Na rozdíl od jiných testů se SCP-423 více zapojilo do dějové linky. Když se titulní postava Ambrosio vloupe do domu patnáctileté Antonie a její matky Elviry s úmyslem znásilnit tu první, dříve neviděná postava Frederico ho překvapí a spustí poplach, čímž probudí sousedy a Antoniinu matka. Poté odhalí Ambrosiovy záměry k šoku všech přítomných, jejichž pochybnosti se rozptýlí, když Elvira odhalí, že dříve Ambrosia podezírala, že se Antonii pokusí vnutit. To vede k Ambrosiovu zatčení a jeho soudu, kde je shledán vinným a odsouzen k doživotnímu vězení. Frederico se po svém jediném objevení dále neúčastnil příběhu.

Poznámky: SCP-423 zanechalo ve svém deníku následující.

Vím, že vám za to dlužím vysvětlení. Porušil jsem formu, to přiznávám. Normálně mě to vůbec nebaví, přijde mi to neuctivé, ale… tohle bylo jiné. Ani náhodou bych tam nemohl jen tak stát a nedělat nic, když má někdo být zneužit. Nikdo si nezaslouží aby se mu stalo něco takového. Nikdo.

To, že morálka byla primárním faktorem v tom, že SCP-423 prolomilo své obvyklé schéma, bylo zaznamenáno pro budoucí testy.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Noty Klavírní sonáta č. 14 (známější jako Měsíční svit)
od Ludwiga van Beethovena.

Výsledky: Pozoruhodné je, že SCP-423 trvalo přibližně 15 minut (průměrná doba potřebná k zahrání této skladby), než se vrátilo do deníku. Nová část písně, trvající asi 4 minuty, přepsala základní melodii, která je stylově a idealisticky podobná původní skladbě. Sekci předchází pokyny sloky suonato come farebbe Fred (Hráno po vzoru Freda).

Představení upravené skladby, která provedl Agent █████ pomocí piana přemístěného do zadržovací místnosti, bylo členy nadace, kteří se účastnili koncertu, popsáno jako uklidňující, ale nevýrazné.

Poznámky: SCP-423 poznamenalo ve svém deníku následující:

To bylo docela uvolňující.To je opravdu zajímavý způsob, jak vyprávět příběh – zajímalo by mě: Máte něco podobného, co bych mohl vyzkoušet? Stačí si na to jen zvyknout.

Nečekal jsem, že to bude fungovat. Jsem mile překvapen! - Dr. Z█████

Navrhuji, abychom pokračovali v testování s experimenty souvisejícími s hudbou. Není to tak, že bych byl fanouškem Fredovy hudby nebo tak. - Dr. K. Marker

Nelíbí se mi, že jste přibrali ke sledování zbytečné diváky, ale protože to posílilo morálku, nechám to být. Ať už se to neopakuje. - O5-█, zůčastněnému personálu


Datum: ██/██/████

Testovací materiál: SCP-3345. Subjekt D-1994 byl instruován, aby držel SCP-3345 bez ochranného oděvu.

Výsledky: Vyprávění SCP-3345 o zločinech D-1994 se nezměnilo. Nicméně během závěru prvního slyšení D-1994 dříve nejmenovaný strážce jménem Fred odvede D-1994 od komise pro podmínečné propuštění a blahopřeje D-1994 k jeho „předčasnému propuštění“.

Poznámky: SCP-423 bylo vráceno do deníku před koncem 24hodinového období resetování SCP-3345. Když se vrátilo do deníku, SCP-423 poznamenalo „to bylo na můj vkus příliš skutečné, vypadal jako dobrý chlapík, který byl vychován ve špatné rodině“. Na konci dotazování SCP-423 prohlásilo: „Znovu bych to nezkoušel, nemyslím si, že to chtělo, abych tam byl“. Další pokusy o přenos SCP-423 do SCP-3345 od té doby selhaly a SCP-423 uvedlo „Omlouvám se, zablokovalo mě to“.

Dodatek: Než bylo SCP-423 přemístěno z SCP-3345, D-1994 byl vyslýchán ohledně událostí jeho prvního slyšení o podmíněném propuštění. Popis událostí D-1994 se shodoval s popisem nalezeným v SCP-3345. D-1994 si navíc vzpomněl na dozorce, který mu blahopřál k výsledkům jednání o podmíněném propuštění, ale D-1994 si nemohl vzpomenout na jejich jméno. Poté, co bylo SCP-423 vráceno do deníku, se popis slyšení D-1994 o podmíněném propuštění a gratulace dozorce nezměnily.


Datum: ██/██/████
Testovací materiál: Otužilci, Svazek 1: Věžový poklad

Výsledky: Jeden z hlavních hrdinů, Joe Hardy, se setkává s vedlejší postavou jménem Fredrick ████. V příběhu nejsou provedeny žádné změny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License