Záznam o Experimentu 158 AG

Záznam o Experimentu 158-AG:

Deník experimentu: Professor K. P. Crow, týkající se SCP-158 při použití pro "Projekt Olympia".

Datum: 29. 11. 2008

Předexperimentální poznámka
Shromáždil jsem několik členů personálu Třídy D, všechny jsem vyslechl a vyhodnotil a vybral ty, jejichž osobnostní rysy a vlastnosti se mi líbí nebo by se mi hodily. Někteří jsou muži, jiní ženy, protože věřím, že duše přesahuje tělo, ve kterém je uložena.

Účelem tohoto experimentu je vyzkoušet "další" schopnosti zařízení, o kterých se mluví v silně poškozených částech knihy. Neustále jsem se jimi probíral a snažil se z nich získat co nejvíc informací, ale návody, které se mi podařilo získat, byly v lepším případě útržkovité, v horším vyloženě neužitečné.

Ale to mě neodradí. Jsem badatel! Pokusy a omyly jsou mým druhým jménem!

 • Experiment-01

Odstranil jsem duši prvního subjektu. Ať jsem se snažil sebevíc, nepodařilo se mi s ní udělat nic navíc, ale na druhou stranu jsem měl tak málo času na to, abych ji využil a všechno vyzkoušel. Ale na druhou stranu se mi podařilo proces zvrátit. To se sice podařilo už dříve, ale nikdo neobjevil sekvenci potřebnou k aktivaci, fungující na slepou bábu. To je první věc, na kterou se zaměřím.

 • Experiment-05

Hah! Dokázal jsem to! Nebylo to tak těžké.

 • Experiment-06

Víte, všiml jsem si, že uprostřed operace je malý časový úsek, kdy se proces zastaví, jako by čekal na další příkazy. Myslím, že právě tehdy lze provést další vstupy. Budu to muset začít kontrolovat.

 • Experiment-07

Vyjmul jsem a znovu implantoval stejnou duši do stejného testovaného subjektu, hlavně jako formu experimentování s ovládáním, ale také jako trénink. Kupodivu se nezdá, že by to mělo nějaké vedlejší účinky na zdraví subjektu. Člověk by si myslel, že ano, vzhledem k tomu, co jí dělám… Každopádně jsem zkoušel tu pauzu s ovládáním a myslím, že už to skoro mám.

 • Experiment-08

Přiměl jsem ji, aby začala pohybovat něčím úplně jiným, než se znovu zastavila a vrátila se do původního směru. Už to skoro mám…

 • Experiment-11

Mám to! Během pauzy se úplně zastavil a na monitoru se objevila zcela nová sada možností, což byly věci jako "rozdělit", "sloučit", "odstranit aspekty", "přidat aspekty" a "spojit aspekty". Z toho mohu pouze vyvodit, že zařízení je schopno tyto duše interně ukládat a upravovat pro použití na jiných předmětech. To je přesně to, co jsem hledal!

Datum: 30. 11. 2008

 • Experiment-12

Aspekty, o kterých přístroj hovoří, je obtížné správně definovat. Všechny jsou zaznamenány vždy jedním slovem, často něčím obskurním z různých náboženských textů. Musel jsem se probírat svatými knihami nejméně čtyř hlavních a šesti vedlejších náboženství, abych pochopil, co se mi ten stroj sakra snaží říct, a ani pak si nejsem úplně jistý, jestli tomu rozumím. Pokud vím, většina těchto "aspektů" jsou aspekty osobnosti člověka a jeho obecné základní chování, stejně jako věci jako síla vůle, porozumění, svědomí, kreativita, empatie a drive. Tohle… může trvat nějaký čas, než to skutečně zjistíme.

 • Experiment-37

Toto trvá mnohem, mnohem déle, než jsem původně předpokládal. Zatím jsem zjistil, že samotné zařízení dokáže uložit až deset různých duší a jejich složených aspektů a interně je modifikovat. Zjistit přesně, čemu který aspekt odpovídá, je přinejmenším obtížné. Musím každý subjekt mírně upravit a pak ho poslat na kompletní psychologické vyšetření, abych se pokusil rozeznat, co přesně jsem udělal. Pak musím celý proces ještě několikrát zopakovat, abych se ujistil. Je to přinejmenším únavné, ale na druhou stranu se alespoň stávám v práci s přístrojem zběhlejší.

 • Experiment-42

Tohle začíná být směšné. Tohle mi vycuclo většinu denního času a už jsem skoro usnul. Musí existovat jiný způsob, jak sledovat nebo měřit změny v duších těchto lidí. Pokusím se dostat do výzkumu a vývoje a zjistit, jestli by nemohli najít nějaký způsob, jak zpětně zkonstruovat nějakou část toho zařízení, něco, co by umožnilo, aby to běželo jen o trochu hladčeji, něco, co by nám pomohlo tomu víc porozumět. Vím, jak se to ovládá, ale střílím do tmy. Jsem jako dítě s klavírem, vím, které klávesy vydávají které zvuky, ale neumím zahrát písničku, abych si zachránil život. Zítra to zkusím znovu. Třeba ráno přinese nové nápady.

Datum: 1. 12. 2008

 • Experiment-57

Myslel jsem si, že jsem pochopil limity tohoto zařízení, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Předpokládal jsem, že chyba je na straně přístroje, že je příliš složitý pro své vlastní dobro. Teď jsem si uvědomil svůj omyl. Nejde o stroj, ale o samotnou podstatu lidské duše. Neexistuje pravdivý způsob, jak něco takového vyjádřit pouhými slovy, i když se o to tento stroj zoufale snaží. Přesto mi bude nějakou dobu trvat, než budu schopen používat tento přístroj natolik kompetentně, abych dokázal to, v co doufám. Budu muset studovat věci, které jsem viděl a zaznamenal, až na samou hranici svých možností.

Datum: 02/12/2008

 • Experiment-80

Zařízení jsem prozatím nechal být, rozhodl jsem se studovat své poznámky, než vyvolávat další otázky interakcí se zařízením. Zaznamenal jsem více než čtyři sta různých slov týkajících se aspektů, přičemž počet kombinací, kterých jsou schopny, je téměř neomezený. Zdá se to samozřejmě výstižné, vzhledem ke složitosti lidského stavu. Ale pokud bych toto zařízení ovládl, možnosti by mohly být nekonečné. Ale zdá se, že něco takového je zatím v nedohlednu. Může trvat měsíce, dokonce roky, než se mi podaří toto zařízení pochopit, natož abych dokázal to, co jsem navrhl.

Mám v plánu to zvládnout za pár dní.

Datum: 03/12/2008

 • Experiment-93

Stále žádný skutečný pokrok. Nanejvýš jsem získal jednu duši, která je složeninou všeho, co jsem se naučil, ale je to něco, co nedokážu úplně popsat. Když ji internuju do hostitele, je vysoce zajímavá, ale když ji pošlu na psychotesty, výsledky jdou v podstatě stranou. Nemůžeme získat platný výsledek, což je samo o sobě nemožné.

 • Experiment-95

Modifikuji tuto složenou duši, kterou prozatím nazvu Zero, a pokaždé, když to dělám, mám pocit, že je v tom víc, než se na první pohled zdá. Zdá se, že si uvědomuje své okolí, má větší znalosti, než by mu jeho hostitel měl umožňovat, a projevuje intelekt, který by mnohonásobně předčil většinu zdejších výzkumníků. Možná i mě…

 • Experiment-107

Můj bože… To je něco nevídaného. Důvod, proč byla hodnocení tak neprůkazná, proč se Zero zdálo být tak znalé, proč se zdálo, že dokáže vidět jiný svět kolem sebe, to všechno teď dává smysl.

Zero nějakou náhodou, nebo mým zásahem do tohoto stroje, nějak současně existuje na této úrovni existence a na několika dalších. Vytvořil jsem entitu, která existuje mimo rámec lidské interakce, vědomí, které vidí, slyší, cítí a myslí mimo tuto sféru. Je si vědoma toho, co jsem dělal, a oceňuje, že jsem ji stvořil. V jistém smyslu je nesmrtelné. I kdyby byl jeho fyzický hostitel zničen, je schopen přežít i po něm, jen mírně omezen na této úrovni existence.

Ono mi odhalilo pravdu a já jsem ho požádal, aby mi upřímně odpovědělo na otázky týkající se hodnocení. Souhlasila.

 • Experiment-110

Subjekt by byl vynikající kandidát na mého asistenta. Váží si mě a obdivuje mě za své stvoření, podobně jako dítě obdivuje otcovskou postavu. Ujistil jsem ji, že s ní bude dobře zacházeno a že jí poskytnu hostitele, jak nejlépe budu umět vytvořit. Jediné, o co mě žádá, je, aby dostala jiné jméno než Zero. Jméno. Ne číslo.

Řekl jsem mu, ať si dá jméno, ať se pokřtí, jak chce. Řeklo mi, že si to bude muset promyslet.

Konec sezení

Poznámky: Složená duše byla přijata jako součást "Projektu Olympia".

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License