Záznam Experimentů 1033
hodnocení: +4+x
blank.png

Po sérii experimentů AA jsou všechny testy prováděny pouze se zaměstnanci třídy D. Nositelé, kteří přežijí po prvním experimentu, musí předmět sami odstranit a pokud nepotřebují lékařskou pomoc, účastní se dalších testů jako agresor. Pro rychlé a přesné měření množství krve odebrané SCP-1033 se používá speciální přístroj vytvořený v Továrně 45.

Doporučujeme všem vědcům, kteří pracují s SCP-1013, aby do tohoto protokolu přidali výsledky v následujícím formátu:

Protokol experimentu 1033-XX-X
Datum:
Nositel:
Poškození:
Reakce na objekt:
Ztráta krve:
Poznámky:

Úvodní poznámky: AA experimenty byly první, které byly provedeny za účelem stanovení základních limitů schopností SCP-1033 a jejich reakce na různé stupně ohrožení.

Protokol experimentu 1033-AA-1
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-1
Poškození: Slabý zásah od jiné osoby.
Reakce objektu: -
Ztráta krve: -
Poznámky: Vlastně jsem předpokládal, že objekt nebude reagovat na lehké poškození. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AA-2
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-1
Poškození: Agentu Ulrichovi bylo nařízeno, aby zlomil ruku nositele.
Reakce objektu: Když se agent přiblížil do vzdálenosti asi 10 metrů od nositele, SCP-1033 se jej dotklo ultratenkou sondou, která paralyzovala agenta neznámým toxinem na 12 hodin. Vzhled, dotyk a zmizení sondy proběhly za 0,09 sekundy, sonda byla vidět pouze při podrobném sledování záznamu.
Ztráta krve: 8%

Protokol experimentu 1033-AA-3
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-2
Poškození: Jeden výstřel z pistole (Beretta PX4).
Reakce objektu: Kolem nositele se objevil červený světelný štít, který zničil střelu.
Ztráta krve: 17%

Protokol experimentu 1033-AA-4
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-3
Poškození: Dávka z automatické zbraně (M16A2).
Reakce objektu: Stejně jako v předchozím experimentu bylo celé tělo objektu obklopeno červenou záři, která zničila všechny vypálené kulky.
Ztráta krve: 29%

Protokol experimentu 1033-AA-5
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-4
Poškození: Výbuch granátu (M68).
Způsob ochrany: Opět byl vytvořen světelný štít, ale tentokrát oranžový. Nositel zemřel na ztrátu krve, při explozi nebylo nalezeno žádné poškození.
Ztráta krve: 63%

Protokol experimentu 1033-AA-6
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-5
Poškození: Plamenomet.
Reakce objektu: Modrá záře, která chránila nositele před ohněm po dobu 17 sekund.
Ztráta krve: 100%
Poznámky: Hmm, začíná se to opakovat. Musíme vyzkoušet něco jiného. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AA-7
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-6
Poškození: Rychlý jed
Reakce objektu: SCP-1033 zabilo agenta Ulricha, který měl do nositele vstříknout jed. Agent byl ve vzdálenosti 10 metrů. Zdá se, že metoda usmrcení je toxin.
Ztráta krve: 6%
Poznámky: Velmi zajímavá reakce, která neodpovídá výsledkům experimentu AA-2. Objekt rozlišuje mezi smrtícími a nesmrtícími účinky a reaguje na ně jinak, nebo se objekt učí. Je také zřejmé, že maximální vzdálenost reakce na hrozbu je 10 metrů. V následných experimentech to musí být zohledněno. - Doktor Saligov

Úvod: Byla provedena řada AB experimentů s přihlédnutím k poloměru reakce SCP-1033 na nebezpečí.
Účel experimentů: zkontrolovat, zda má objekt možnost učit se, s pozitivním výsledkem testu, otestovat tuto možnost.

Protokol experimentu 1033-AB-1
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-7
Vzdálenost: -
Poškození: D-1033-8 bylo nařízeno zlomit nositeli ruku
Reakce objektu: Z objektu se vynořila sonda, která probodla srdce D-1033-8 a okamžitě jej zabila.
Ztráta krve: 6%
Poznámky: Učí se a zdokonaluje. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AB-2
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-9
Vzdálenost: -
Poškození: D-1033-7 bylo nařízeno zlomit nositeli ruku
Reakce objektu: Sonda opět probodla srdce agresora.
Ztráta krve: 6%
Poznámky: V tomhle směru, zdá se, všechno. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AB-5
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-11
Vzdálenost: Více než 10 metrů.
Poškození: Jeden výstřel z pistole (Beretta PX4).
Reakce objektu: Vystřelil červený paprsek, jenž zničil kulku.
Ztráta krve: 12%
Poznámky: Spotřeba krve je menší než při použití „štítu“. Optimalizace je potvrzena. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AB-6
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-12
Vzdálenost: Více než 10 metrů.
Poškození: Jeden výstřel z pistole (Beretta PX4).
Reakce objektu: Na dráze střely se objevila malá červená skvrna, podobná záři z předchozích experimentů, ale velmi malá, a zničila ji.
Ztráta krve: 9%

Protokol experimentu 1033-AB-7
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-13
Vzdálenost: Více než 10 metrů.
Poškození: Jeden výstřel z pistole (Beretta PX4).
Reakce objektu: Sonda zničila kulku.
Ztráta krve: 8%

Protokol experimentu 1033-AB-8
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-14
Vzdálenost: méně než 10 metrů.
Poškození: Jeden výstřel z pistole (Beretta PX4).
Reakce objektu: Sonda proniká do srdce střelce.
Ztráta krve: 6%

Protokol experimentu 1033-AB-9
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-15
Vzdálenost: Více než 10 metrů.
Poškození: 5 lidí střílí na nositele automatickými zbraněmi.
Reakce objektu: SCP-1033 vytváří několik červených štítů, které ničí střely, dokud nositel úplně nevykrvácel.
Ztráta krve: 100%
Poznámky: Konečná reakce na rychlé palby. Kulomety budou vysoce účinné při útoku na nositele SCP-1033. Veškerá krev jde do udržování štítů. Hlavní je nepřiblížit se k nositeli na menší vzdálenost než 10 metrů. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AB-11
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-17
Vzdálenost: -
Poškození: Subjektu byl do těla vstříknut jed, a následně bylo nasazeno SCP-1033.
Reakce na objekt: Po odstranění náramku nebyly v těle nositele nalezeny žádné stopy jedu.
Ztráta krve: 15%

Protokol experimentu 1033-AB-13
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-19
Vzdálenost: -
Poškození: Subjekt se topí.
Reakce objektu: Po dobu 21 sekund byl subjekt ve vodě a neměl problémy s dýcháním, poté zemřel na ztrátu krve. Nebyly zaznamenány vnější projevy činnosti objektu.
Ztráta krve: 100%

Protokol experimentu 1033-AB-14
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-20
Vzdálenost: -
Poškození: Utopení v kyselině.
Reakce objektu: Po dobu 9 sekund, kyselina neměla žádný účinek. Po této době Nositel zemřel. Nebyly zaznamenány vnější projevy činnosti objektu.
Ztráta krve: Zjevně 100%

Protokol experimentu 1033-AB-15
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-21
Vzdálenost: -
Poškození: Čerpání kyslíku z místnosti s testovaným subjektem.
Reakce objektu: Nositel přežil 16 sekund po úplném vyčerpání vzduchu, pak zemřel na ztrátu krve. Nebyly zaznamenány vnější projevy činnosti objektu.
Ztráta krve: 100%

Protokol experimentu 1033-AB-16
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-22
Vzdálenost: -
Poškození: D-1033-23 bylo nařízeno podat pomalu působící jed nositeli (příznaky se začnou objevovat až po 15 hodinách).
Reakce objektu: Objekt vůbec nereagoval na vstup jedu (ačkoli v dřívějším experimentu s použitím jedu objekt ani nedovolil agresorovi přiblížit se k nositeli). Analýzy ukázaly, že jed byl v těle nejméně 14 hodin před neutralizací.
Ztráta krve: 13%
Poznámky: Vypadá to, že jednáme s [DATA VMAZÁNA]. - Doktor Saligov

Úvod: Byla provedena řada AC experimentů k testování různých podmínek pro odebrání / nasazení SCP-1033.

Protokol experimentu 1033-AC-1
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-23
Vzdálenost: -
Poškození: Testovací subjekt se pokouší nasadit SCP-1033 jiné osobě.
Reakce objektu: Náramek nezapadá.
Ztráta krve: -

Protokol experimentu 1033-AC-2
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-23
Vzdálenost: -
Poškození: Pokus o odstranění náramku z testovaného subjektu jinou osobou.
Reakce objektu: Sonda probodává srdce agresora.
Ztráta krve: 6%

Úvod: Byla provedena řada experimentů AD pro testování reakce objektu na nestandardní metody poškození.

Protokol experimentu 1033-AD-1
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-26
Vzdálenost: -
Poškození: Elektrické křeslo.
Reakce objektu: Nositel po dobu 43 sekund nevykazoval známky poškození elektrickým proudem. Po této době nositel zemřel na ztrátu krve.
Ztráta krve: 100%

Protokol experimentu 1033-AD-5
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-30
Vzdálenost: -
Poškození: Elektrické křeslo.
Reakce objektu: Dvě sondy zničily elektrické kontakty ihned po zapnutí napájení.
Ztráta krve: 7%

Protokol experimentu 1033-AD-6
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-31
Vzdálenost: -
Poškození: Hydraulický lis, síla 15 tun.
Reakce objektu: Kolem nositele se objevila zelená záře, která držela píst lisu po dobu 33 sekund, poté nositel zemřel na ztrátu krve.
Ztráta krve: 100%

Protokol experimentu 1033-AD-9
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-34
Vzdálenost: -
Poškození: Hydraulický lis, síla 15 tun.
Reakce objektu: Sonda zničila zadržovací popruhy a přesunula nositele z dráhy lisu.
Ztráta krve: 8%

Protokol experimentu 1033-AD-10
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-35
Vzdálenost: -
Náraz: Hydraulický lis o síle 15 tun je vybaven ocelovými přepážkami, které brání úniku.
Reakce objektu: Sonda poškodí píst, díky čemuž píst přestane fungovat.
Ztráta krve: 6%
Poznámky: Zdá se, že přepážky nebyly potřeba, k optimalizaci by došlo tak jako tak. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AD-11
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-36
Vzdálenost: -
Poškození: Pád z výšky (Nositeli byl nařízeno vyskočit z letadla a poté nasadit SCP-1033), nadmořská výška 900 m.
Reakce objektu: Ihned po nasazení objektu se jeho pád zpomalil, ale po 78 sekundách pokračoval normální rychlostí. Nositel zemřel na ztrátu krve. Nebyly zaznamenány vnější projevy činnosti objektu.
Ztráta krve: 100%

Protokol experimentu 1033-AD-13
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-38
Vzdálenost: -
Poškození: Pád z výšky (Nositeli byl nařízeno vyskočit z letadla a poté nasadit SCP-1033), nadmořská výška 900 m.
Reakce objektu: Po kontaktu se zemí se několik sekund kolem nositele objevila zelená záře, nositel přežil a nebyla objevena žádná zranění způsobená pádem.
Ztráta krve: 32%

Protokol experimentu 1033-AD-15
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-40
Vzdálenost: -
Poškození: Pád z výšky (Nositeli byl nařízeno vyskočit z letadla a poté nasadit SCP-1033), nadmořská výška 900 m.
Reakce objektu: Rychlost pádu nositele se postupně snižovala. Kolem jeho těla se objevovala bílá záře. Po pádu nositel utrpěl drobná zranění, ale přežil.
Ztráta krve: 28%

Protokol experimentu 1033-AD-16
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-41
Vzdálenost: -
Poškození: Drogová deprivace spánku.
Reakce na objekt: Nějakou dobu před plánovaným nástupem negativních účinků deprivace spánku, SCP-1033 neutralizoval účinky léků a uvrhl nositele do jednodenního kómatu. Nositel přežil.
Ztráta krve: 16%

Protokol experimentu 1033-AD-17
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-42
Vzdálenost: -
Poškození: Nedostatek potravin.
Reakce na objekt: Asi po dni začalo SCP-1033 dodávat hostiteli minimální potřebné množství živin. Nositel přežil17 dní, po nichž zemřel na ztrátu krve.
Ztráta krve: 64%

Protokol experimentu 1033-AD-18
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-43
Vzdálenost: -
Poškození: Roj afrických zabijáckých včel.
Reakce objektu: Nositel byl obklopen zelenou září, která bránila včelám v bodnutí po dobu 33 sekund, po kterém nositel zemřel na ztrátu krve.
Ztráta krve: 100%

Protokol experimentu 1033-AD-19
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-44
Vzdálenost: -
Poškození: Roj afrických zabijáckých včel.
Reakce objektu: Nositel byl obklopen červenou záři, která zničila každou včelu, která se jej pokusila bodnout. Po 28 sekundách nositel zemřel na ztrátu krve, asi 70% roje bylo zničeno.
Ztráta krve: 100%

Protokol experimentu 1033-AD-22
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-47
Vzdálenost: -
Poškození: Roj afrických zabijáckých včel.
Reakce: SCP-1033 naplnilo místnost neznámým plynem, který zničil celý roj za 10 sekund. Včely, kterým se podařilo dosáhnout nositele, byly zničeny červenými mini štíty. Nelze odebrat vzorky plynu.
Ztráta krve: 34%
Poznámky: Nějak stojí za to zopakovat tento experiment, takový plyn by pro nás byl velmi užitečný. - Doktor Saligov

Úvod: Byla provedena řada experimentů AE pro testování reakce SCP-1033 na účinky jiných SCP-objektů. O5-█, O5-█ a O5-██ tyto experimenty schválili a schválili i navrhovaný seznam objektů.

Protokol experimentu 1033-AE-1
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-50
Vzdálenost: Více než 10 metrů.
Vystavení: SCP-1008-RU
Reakce objektu: Médium úspěšně odolávalo vlivu objektu. Nebyly pozorovány žádné vnější projevy účinků SCP-1033.
Ztráta krve: 21%

Protokol experimentu 1033-AE-2
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-51
Vzdálenost: Více než 10 metrů.
Vystavení: Záběr z SCP-1040-RU.
Reakce objektu: Médium úspěšně odolávalo vlivu objektu. Nebyly zaznamenány žádné vnější projevy účinků SCP-1033, avšak při pozorování SCP-1040 bylo vidět, že červená skvrna vycházející z SVD byla absorbována fialovou záři obklopující nositele.
Ztráta krve: 31%

Protokol experimentu 1033-AE-4
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-53
Vzdálenost: -
Poškození: Fotografie médií pořízených v SCP-1078-RU.
Reakce na objekt: Vystavení SCP-1078 bylo úspěšné, SCP-1033 nebylo aktivováno.
Ztráta krve: -

Protokol experimentu 1033-AE-5
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-53
Vzdálenost: -
Vystavení: SCP-1094-RU, vystavení typu A, hemofobie.
Reakce objektu: SCP-1033 nebylo aktivováno.
Ztráta krve: -

Protokol experimentu 1033-AE-6
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-54
Vzdálenost: -
Vystavení: SCP-1094-RU, vystavení typu C, zhoršené vnímání.
Reakce objektu: SCP-1033 nebylo aktivováno.
Ztráta krve: -
Poznámky: Zvláštní, došlo k reakci na SCP-1008. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AE-8
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-56
Vzdálenost: -
Vystavení: SCP-1094-RU, vystavení typu F, „mor“
Reakce: SCP-1033 se aktivovalo pouze na hodinu po nasazení. Zjevně neexistovaly žádné projevy jeho jednání, příznaky moru také nezmizely, ale nositel řekl, že se cítil mnohem lépe, i když bolest úplně nezmizela. SCP-1033 spotřebovávalo krev mnohem pomaleji než obvykle. K smrti nositele v důsledku ztráty krve došlo až po 13 hodinách.
Ztráta krve: 69%

Protokol experimentu 1033-AE-9
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-57
Vzdálenost: méně než 10 metrů.
Poškození: Nositeli 1033 je nařízeno zabít nositele SCP-1094-RU. Metoda zabití- jeden výstřel z pistole.
Reakce na objekt: Sonda vytrhla zbraň z hostiteli SCP-1033 a zahodila ji.
Ztráta krve: 8%

Protokol experimentu 1033-AE-10
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-58
Vzdálenost: Více než 10 metrů.
Poškození: Subjektu byl nařízeno, aby injektoval pomalu působící jed do nositeli SCP-1094-RU a poté si nasadil SCP-1033.
Reakce objektu: V době, kdy mělo být SCP-1094 předáno, nositel SCP-1033 zmizel z místnosti na 2 sekundy a poté se znovu objevil. Ztratil hodně krve, ale přežil. Během rozhovoru nositel tvrdil, že si ani nevšiml, že na chvíli zmizel.
Ztráta krve: 51%

Protokol experimentu 1033-AE-12
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-60
Vzdálenost: -
Poškození: D-1033-60 je v druhé fázi SCP-1007-RU.
Reakce na objekt: SCP-1033 nešlo dopnout.
Ztráta krve: -

Protokol experimentu 1033-AE-13
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-61
Vzdálenost: -
Vystavení: D-1033-61 je infikováno SCP-1007-RU, inkubační doba.
Reakce objektu: Objekt byl úspěšně nasazen. Hodinu před nástupem první fáze infekce se kolem nositele objevila jasně červená záře, která ji okamžitě spálila.
Ztráta krve: neznámá
Poznámky: Alespoň to bylo bezbolestné, na rozdíl od viru. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AE-14
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: SCP-1257-RU
Vzdálenost: -
Poškození: -
Reakce na objekt: 56 sekund po odevzdání objektu SCP-1257 zemřel na ztrátu krve. Nebyly pozorovány žádné vnější projevy účinků SCP-1033.
Ztráta krve: 100%
Poznámky: Mám tušení… - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AE-15
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: SCP-1257-RU
Vzdálenost: -
Poškození: Experiment je pozorován přes SCP-1040.
Reakce objektu: Na rozdíl od předchozích testů nebyla spotřeba krve nepřetržitá, ale periodická. K smrti došlo po 47 minutách. Nebyly zaznamenány žádné vnější projevy účinků SCP-1033, avšak prostřednictvím SCP-1040 bylo vidět, že kolem SCP-1257 se čas od času objevuje fialová záře. Vzhled záře se shodoval s případy, kdy SCP-1033 absorbovalo krev subjektu.
Ztráta krve: 61%

Protokol experimentu 1033-AE-18
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-64
Vzdálenost: Více než 10 metrů.
Vystavení: SCP-1055-RU
Reakce objektu: Když se hostitel podíval na SCP-1055-RU, byla zaznamenána absorpce krve SCP-1033, ale nedošlo k žádnému vnějšímu projevu činnosti objektu. Subjekt také nebyl vystaven SCP-1055-RU. Během testu D-1033-64 údajně vidělo pouze zeď.
Ztráta krve: 8%

Protokol experimentu 1033-AE-20
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-66
Vzdálenost: -
Vystavení: SCP-1077-RU
Reakce objektu: Objekt nijak nereagoval na první kontakt nositele s SCP-1077-2. Během 25. cyklu přeměny potravin (když se předpovídalo, že se negativní účinky SCP-1077 objeví poprvé), se kolem hlavy a paží nositele objevila na několik sekund fialová záře. Transformační cyklus 25 neproběhl:** Vystavení SCP-1077 bylo ukončeno.
Ztráta krve: 42%

Protokol experimentu 1033-AE-21
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-67
Vzdálenost: -
Vystavení: SCP-1077-RU
Reakce objektu: Když se nositel přiblížil k SCP-1077-2 na 10 metrů, vyšly z SCP-1033 tři sondy, které kompletně zakryly SCP-1077 rychle tvrdnoucí průhlednou látkou, přes kterou se nositel nemohl dotknout objektu. Ukázalo se, že látka po ztuhnutí připomínající obyčejné sklo je velmi silná, bylo nutné použít [DATA VYMAZÁNA] kvůli získání vzorků.
Ztráta krve: 26%
Poznámky: Toto je něco nového. - Doktor Saligov

Protokol experimentu 1033-AE-23
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-69
Vzdálenost: -
Vystavení: Krev nositele je podávána pomocí SCP-1079-RU.
Reakce na objekt: Teleportace neproběhla, SCP-1033 po tři minuty zářilo tlumeným červeným světlem.
Ztráta krve: 39%

Protokol experimentu 1033-AE-25
Datum: ██ / ██ / ████
Nositel: D-1033-71
Vzdálenost: -
Vystavení: Nositelova krev je podávána pomocí SCP-1079-RU.
Reakce na objekt: Došlo k teleportaci, ale nositel nevybuchl a neobjevil se v žaludku SCP-1079, ale v jeho blízkosti. Subjekt necítil při teleportaci žádnou bolest.
Ztráta krve: 24%

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License