Záznam Události SCP-097

Toto je obecný záznam incidentu týkajícího se SCP-097 pro cyklus mezi dny 01/09/████ a 01/11/████. Jedná se o zestručněnou verzi; pro individuální přístup k plnému znění záznamu požádejte Dr. Bridge. Během tohoto období byly zadrženy čtyři civilní děti, jež byly následně navráceny k jejich rodinám.

Den/Měsíc/Rok Čas Událost Poznámky
03/09/████ 09:39 Na kamerách 3b, 4a, 4c a 5b bylo viděno dítě staré přibližně 4 roky, jak osm minut procházelo mezi spletí rostlin směrem k SCP-097-1. Zdálo se, že sebou nese vycpané zvíře. Dítě se na záznamech objevilo až po jejich revizi. Během doby nahrávání nebyla zpozorována žádná postava.
05/09/████ 17:33 Z prostor SCP-097 byl slyšen lidský křik, který se rozléhal po celé oblasti. Podle přítomného personálu se jednalo o křik malého dítěte. Křik přetrvával po dobu přibližně 3 minut, načež náhle ustal. Přítomní zaměstnanci nahlásili pocit, jako by byli během události sledováni.
08/09/████ - Během dne je na několika bezpečnostních záznamech zpozorováno množství "prostěradlových duchů". Tyto entity se objevily pouze na 1-3 sekundy, načež znovu zmizely. Zaměstnanci na místě žádné anomální entity nenahlásili. Hlídky byly po zbývající dobu cyklu zdvojnásobeny.
13/09/████ 22:19 Po celé oblasti se začal ozývat neidentifikovatelný zpěv. Zvuk ustal po třech hodinách. Nahrávky odhalily zpěvu podobnou hatmatilku složenou z přibližně 30 dětských hlasů. Nahrávky byly archivovány za účelem studia.
19/09/████ 14:27 Agent McRoy přesekl výhonek dýně mačetou; zasažený výhonek následně začal krvácet, přičemž vyprodukoval přibližně 50 litrů lidské krve, načež se svraštil. Krevní skupina AB-, žádná shoda DNA.
24/09/████ - Během noci vyrostly ve 2 různých sektorech dýně do tvaru podobného lidské postavě ležící na zemi. Zničeno bez komplikací.
25/09/████ 05:17 Agent Long byl nalezen se setnutou hlavou; jeho krk byl opřen o dýni. Zmizel během cesty na záchod.
27/09/████ 02:50 Veškeré žárovky v oblasti během dvou minut vyhořely. Důležitá místa byla opravena před západem slunce.
30/09/████ 12:16 Byla zpozorována náhlá změna v lokaci několika tuctů tykví. Přesný čas a povaha události je neznámá.
01/10/████ 14:29 Agent Cole během týdenní prohlídky SCP-097 nedopatřením poškodil a zničí dýni. Dýně se rozpadla na dvě části a uvnitř ní byla nalezena kostra dítěte ve fetální poloze. Dívka, přibližně 5 let. Žádná shoda DNA.
02/10/████ - Za zdí okolo SCP-097 bylo nalezeno 29 krav (Corvus brachyrhynchos) s utnutou hlavou. Žádné.
06/10/████ 06:37 Uvnitř kanceláře Dr. Bridge byla na místo rostliny v květináči nalezena vyrostlá dýně. Pokojové rostliny jsou od nynějška v oblasti zakázány. Dýně byla okamžitě zpopelněna.
07/10/████ 16:50 Agent Matthews omdlel během hlídky a nešel probudit, dokud nebyl přemístěn z pozemku. Agent nahlásil sny o podzimních barvách a vůni listí, plně se zotavil a byl přeřazen do kanceláře. Momentálně čeká na posouzení.
11/10/████ 07:38 Asistentka Výzkumu Sturmová nahlásila nepřekonatelnou chuť a vůni dýní. Zbylý personál nehlásil žádnou podobnou anomálii. Byla přemístěna mimo oblast; momentálně čeká na posouzení.
13/10/████ - Stálý zvuk bubnů se ozýval napříč dnem od 00:00 do 23:59. Zdroj zvuku zůstává neznámý. Nahrávky byly uskladněny pro další studium.
17/10/████ 03:19 Byl spatřen chlapec v pyžamu starý přibližně 6 let, jak se pohybuje mezi kukuřicí na východním okraji SCP-097 směrem k SCP-097-1. Chlapec byl zabit SCP-097-01. Z jakého důvodu si přítomný personál chlapce nevšimnul, až dokud nebyl zabit SCP-097-1, není známé.
20/10/████ 13:07 Veškerý personál v oblasti 3,6 km od SCP-097-1 nahlásil halucinace v podobě oranžové mlhy a dětského smíchu. Zaměstnanci byli evakuovaní mimo oblast působení efektu, načež byli vyšetřeni kvůli podezření na narušení psychického stavu.
23/10/████ 00:01 Elektřina i záložní zdroje v oblasti vypadly. Během doby oprav se ███ dýní v SCP-097 přeměnilo na vydlabané dýně se svíčkou uvnitř. Není známo, jakým způsobem SCP-097 svíčky vytvořilo a zapálilo. Týmům-097-alfa a -beta bylo přikázáno do východu slunce tyto dýně zničit.
23/10/████ 08:13 Tým-097-alfa ohlásil kontakt s dětmi, které si hrály mezi rostlinami v SCP-097. Na záznamech nahlášené entity chybí. Děti měly být údajně oblečené v pyžamech. Týmy byly z tohoto SCP staženy, načež byly vyšetřeny kvůli podezření na narušení psychického stavu.
25/10/████ 11:49 Zrna zea mays indurata padala z nebe v okolí SCP-097, avšak do samotného ohraničeného prostoru nikoliv. Oblast byla vypálena a byly v ní vysazeny nepůvodní traviny. Čeká se na zabetonování oblasti na vnější sraně zdí.
26/10/████ 21:13 Asistent Výzkumu O’Toole ohlásil nevolnost, načež vyzvracel dýňová semínka. O’Toole před touto událostí žádná dýňová semínka nepožil. Asistent Výzkumu O’Toole byl převezen do Oblasti-██, kde byl prohlédnut. Semínka byla pro jistotu zpopelněna.
27/10/████ 10:03 Bylo ohlášeno, že Asistent Výzkumu O’Toole během noci zemřel. Pitva ukázala, že hrudní dutina byla naplněna dýňovými semínky. Tělo bylo zpopelněno v Oblasti-██. Veškerému personálu byla naplánována prohlídka.
28/10/████ - Plodné členky personálu v oblasti hlásily nesrozumitelný šepot poté, co se přiblížili k SCP-097. Tento fenomén přetrvával celý den a následně i celý cyklus SCP-097 i.e. do 1. listopadu. Dotčený personál byl převelen z oblasti a byly mu naplánovány prohlídky.
28/10/████ 17:45 Přední světla vozu pod SCP-097-1 se rozsvítila a zůstala rozsvícená až do východu slunce. Žádné.
29/10/████ - Ovocné stromy uvnitř SCP-097 vykvetly během pěti hodin, počínaje okolo 07:00. Květy krátce na to uvadly a popadaly. Žádné.
29/10/████ 08:07 Dýně poblíž jižního vstupu do SCP-097 začaly spontánně krvácet ze stopky po dobu tří hodin. Krevní skupina AB-, žádná shoda DNA.
31/10/████ 03:10 Několik tuctů neidentifikovatelných kulovitých rudých světel se vznášelo nad SCP-097 a okolím. Poté, co bylo na světla zpříma zasvíceno, ozval se uši rvoucí výkřik. Personál byl svolán do budovy, dokud se světla při svítání nerozptýlila.
31/10/████ 12:00 Uvnitř SCP-097 byly zaznamenány stálé zvuky bubnů. Tyto zvuky přetrvávaly po dobu následujících 12 hodin. Zdroj zvuku zůstává neznámý. Nahrávky byly uskladněny pro další studium.
31/10/████ 14:19 Veškeré jahodníky v SCP-097 jednotně uvadly. Žádné.
31/10/████ 17:43 Bylo zaznamenáno 25-30 pohyblivých lidských koster různé velikosti, jak vylézají z větších dýní v SCP-097. Kostry následně prošli skrze rostliny v SCP-097 a pokračovaly k severovýchodní meruňce, na jejíchž větvích se následně oběsily za pomoci vinné révy, elektrických kabelů a rozpadajících se lan. Následně tyto kostry přibližně 23 minut předváděly smrt oběšením, načež dále postrádaly jakékoli anomální vlastnosti. Kostry byly odstraněny po prvním mrazu. Všechny patřili dětem pod 12 let, avšak nebyla nalezena žádná shoda DNA. Kostry byly po vyšetření zpopelněny.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License