Orientace Etické Komise
hodnocení: +3+x
blank.png

Dobré odpoledne, doktore. Posaďte se. Vaše plány byly zrušeny, takže se nepokoušejte opustit místnost, dokud vám nebude řečeno, že je sezení u konce. Dveře jsou zamčené. Je nezbytné, abyste dával pozor.
Dobře.

Nyní jste součástí Etické Komise SCP Nadace. To není degradace.

Sedněte si.

Jistě že jste vyděšený. Myslíte si, že jste byl potrestán za nějaké selhání, za nějakou chybu v úsudku, za nějakou hroznou pohromu, do které jste byl zapletený. Myslíte si, že vaše kariéra u Nadace skončila. Možná vás dokonce napadlo, že “být převeden do Etické Komise” je eufemismus pro “být zabit”. Tohle ale není ten případ.

Všiml jste si, že jsem použil slovo “zabit” místo “ukončen”. To byl záměr. V Etické Komisi nepoužíváme eufemismy.

Kvůli tomu, co Nadace dělá, si většina zaměstnanců myslí, že existence Etické Komise je jen špatný vtip. Nebo vědí, že Etická Komise skutečně existuje, ale mají pocit, že jsme jen neúčinný terč posměchu. Banda zbytečných pitomců, kteří dají razítko SCHVÁLENO na jakýkoliv návrh a neopováží
se vznést jakoukoli námitku.

Ano. Vidím, že i vy už jste tyto vtipy slyšel. Jako třeba tento – “Kolik členů Etické Komise je potřeba na výměnu žárovky? Žádný! Etická Komise nedokáže nic změnit!”

To je v pořádku. Máte chuť se zasmát.

Snažíme se udržet dojem, že jsme zbyteční, protože jsme tajná síla uvnitř SCP Nadace.

Sedněte si.

Ano, jsou zde i O5. Oni posuzují, co je a co není bezpečné a to je životní a důležitá funkce. My jsme ale ti, kteří jim radí co je a co není přijatelné.

Během práce pro Nadaci jste spáchal hrozné a příšerné věci, doktore – nepokoušejte se to popřít. Všichni jsme během práce pro Nadaci spáchali hrozné a příšerné věci. Je to jeden z nevyhnutelných následků práce s SCP. A příležitostně jste si možná říkal, jestli jsme v uvozovkách “ti špatní”. No… nejsme. A to díky Etické Komisi. Tohle je vaše první lekce. Rozumíte?

Zapamatujte si: Nadace není zlá. Nemučíme lidi jen tak. Jsme proti zbytečné krutosti. To ale znamená, že někdo musí rozhodnout, kdy je krutost zbytečná a kdy je nezbytná. A ten někdo jsme my.

Přestaňte se třást.

Je důležité, abyste si pamatoval následující. Toto je vaše druhá lekce. Nadace nevládne světu. Nadace slouží světu. Rozumíte tomu? Bez ohledu na to, co si široká veřejnost myslí, že chce. Co děláme – co Nadace dělá – je v globálním zájmu veřejnosti. Ano. Jsem si jistý, že to vám už došlo… ale nikdy jste se nezamyslel nad hlubšími dopady. Sám sebe utěšujete, že vraždění a mučení je pro vyšší dobro. To znamená, že vyšší dobro existuje… stejně jako nižší dobro.

My jsme ti, kteří zvažují morální hodnotu všeho, co Nadace dělá. A v zájmu zvažování těchto hodnot musíme tyto hodnoty znát. Dochází vám, co to znamená, doktore? To znamená, že víme o všem, co Nadace dělá, udělala, nebo kdy udělá. Všechno co kdy bylo vymazáno, nebo vynecháno. A to do
posledního detailu.

Ano, to znamená i to, co dělá SCP-447-2 v kontaktu s mrtvými těly. Ano, také víme co je Procedura 110-Montauk. To my jsme jí navrhli.

Ne, to je v pořádku. Je to docela častá reakce. Asi bychom neměli tato sezení plánovat rovnou po obědě. Tady. Utřete si pusu.

Už se dále nebudete podílet na aktivním výzkumu. Považujte se za obecného výzkumníka, který dle libosti létá od jednoho projektu k druhému, z jednoho zařízení do druhého. Ne, není to tajemství. Klidně řekněte všem svým přátelům o vašem převedení do Etické Komise… pokud snesete všechny ty vtipy a posměšky. Budete sledovat, co se dělá a ptát se účastníků – a sebe – proč se to dělá. A pokud se vám bude zdát, že je něco nepotřebné, nadměrné, nebo špatné, tak nás o tom informujete. Předvoláme zúčastněné osoby a budeme se jich ptát na otázky pokorným a neefektivním způsobem, jakým nás vaši spolupracovníci zesměšnili.

Potom skrze mnoho úrovní byrokracie přijde zpráva od O5. A ti, kteří jednali neeticky, budou pokáráni a dostanou zápis do permanentních záznamů. Nebo se jim sáhne na plat, nebo budou degradování, nebo převedeni na jiný projekt.

Anebo budou zastřeleni za zločiny proti lidskosti.

Tohle je vaše třetí lekce. Pamatujte si ji.

To “P” znamená “Protekce“. Nadace chrání lidstvo před SCP objekty a my chráníme Nadaci jako takovou. Posuzujeme co je přijatelné pro Nadaci. Balancujeme se zlem, tak aby bylo celkové zlo z dlouhodobého hlediska minimalizováno.

Ne, ohledně vašeho členství v Komisi nemáte na výběr.

…Ano, ta ironie je krásná, že?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License