Osobní složka Dr. Clefa
hodnocení: 0+x
blank.png
logoct5.png

Jméno: A█████ H████ C███

Označení: Ředitel Alto Clef

Úroveň Prověření: 4

Aktuální Přiřazení: Vrchní Oddělení: Divize Tréninku a Vývoje

Profil: Důvtipný a záhadný "Dr. Alto Clef" udržuje okolí v tom, že jeho pravé jméno je akord zahraný na ukulele, které sebou neustále nosí, pro případ, že by to jiné entity chtěli oslovit jménem. Přezdívku získalo kvůli svému zvyku podepisovat se ručně kresleným symbolem pro Alto Clef. I když je ve své práci velmi kompetentní, jeho jízlivý přístup a zvyk otravovat spolupracovníky tím, že chodí po zónách s minimálním zabezpečením s neupravenými skořicovými rolkami zastrčenými v nose, mu vyneslo nepřátelství několika spolupracovníků.

clefinheaven.jpg

Clefův skutečný obličej není možné vyfotit (obrázek výše), ale zdá se že má značně velký nos a veliký škleb, podobný tomu druhu Felis cheshiricus, jehož jediný známý zástupce byl odchycen [PŘENOS DAT ZRUŠEN], během operace Liddell. Má jedno zelené oko, jedno modré oko a jedno oříškové oko, u obou se zdá, že jejich zorničky absorbují jakékoliv světlo, které na ně dopadne. Je znám jako vášnivý lhář ohledně všeho, včetně věcí ohledně SCP objektů, a tak by mu nikdo neměl nic věřit.

Za žádnou cenu by Dr. Clefovi nemělo být dovoleno zkonzumovat celou plechovku mentosek Altoid na posezení.

Historie: A█████ H████ C███ byl poprvé povšimnut Nadací, když publikoval seminární práci na téma "Použití lidského spermatu k ████ ███████ ██ █████ █████████," což vedlo k jeho vyhoštění z Katedry Biologie ██████████ Univerzity, kde už byl v podmínce, kvůli stížnostem na jeho psychologickou studii na téma "Srovnatelnost Citlivosti Ženské Bradavky v Laboratorních a Terénních Podmínkách, na Vědomých a Nevědomých Subjektech." Onen papír odkazoval na ██████ ████████ s vlastnostmi podobnými jednomu existujícímu SCP objektu, výsledkem čehož bylo, že Nadace kontaktovala jednotlivce, aby určila zda je bezpečnostním rizikem.

Není jisté jak se A█████ H████ C███ podařilo zavděčit vyšetřující agentce natolik, že ji přesvědčil, aby mu nabídla práci u Nadace, protože tento jedinec má slizkou povahu, která nutí všechny ženy v okruhu ██ ██████ instinktivně odskočili hrůzou, svírajíc defenzivně své ███████. Avšak jeho zaměstnání přišlo až se získáním SCP-447, jež se ukázalo jako velice užitečné pro Nadaci, i přes speciální zabezpečovací požadavky, týkající se držení jej dál od mrtvých těl.

Během Incidentu s SCP-239, prokázal Dr. Clef pozoruhodné nadání proniknout obranou Nadace při pokusu ukončit výše zmíněné SCP. I přesto, že utrpěl četná zranění během a po incidentu rukou Dr. Kondrakiho, jeho činy vyžadovaly bližší pohled na jeho minulost, především kvůli možné spojitosti s agentem GOC, známým jako "Ukelele Man".

Vydobyl si reputaci za rychlé, elegantní a chirurgicky přesné ničení nebezpečných SCP, Dozorčí rada nedávno souhlasila s povýšením Dr. Clefa na pozici Vrchního Oddělení Tréninku a Vývoje, ve vedení tréninku odezvových týmů a terénních agentů.

1.jpg

VÝTAŽEK Z ROZHOVORU 7998-08-███-█

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Clef: Je tohle ta část, kde mám poskytnout kryptickou odpověď ohledně mých důvodů pro ponory do neznáma? Nějaké tvrzení o tom jak a proč si myslím, že ty věci existují? Nějaký důvod, pro zaměstnání v profesi tak bláznivě bizarní, jako je tahle?

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Clef: Protože je to sranda.

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Clef: No, je to jediná odpověď, kterou kdy dostanete.

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Clef: Nechcete nějaké sladkosti?

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Clef: Co takhle pivo?

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Clef: Sedmi chodovou čínskou večeři? No tak, pomožte mi tu trochu.

[KONEC NAHRÁVKY]


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License