Osobní složka Dr. Kondrakiho
hodnocení: +2+x
blank.png
Drkondraki
Dr. Kondraki při výzkumu SCP-███.

Dokument úr4-79922005-oo8Jméno: Dr. ████████ Kondraki

Úroveň Prověření: Úroveň 4

Povolání: Terénní Výzkumník, Fotograf, Vrchní Výzkumník Oblasti-17, Administrátor.

Oblasti Působení: Oblast-17 (když není v terénu)

SCP Záznamy:
SCP-208
SCP-250
SCP-266
SCP-276
SCP-295
SCP-330
SCP-336
SCP-375
SCP-396
SCP-408
SCP-460
SCP-570
SCP-577
SCP-625
SCP-705
SCP-122-ARC
SCP-252-ARC
SCP-515-ARC


Profil: Drsný, úsečný a ne zrovna fanda laboratorních plášťů, Dr Kondraki je výzkumník SCP pracující v Oblasti-17, zaměstnán je jako vědec a také fotograf pro Nadaci. Když nemá přiřazenou práci v Oblasti-17 většinou odpočívá, vynalézá novou optickou technologii a vylepšuje svůj fotoaparát. I přes žádné školení v ani jednom z oborů, zdá se, že si vede dobře sám o sobě. Někteří jej vidí, jako antisociálního a on přiznal, že i když pracuje v Oblasti-17 už 5 let, nepamatuje si jméno ani jednoho spolupracovníka. Avšak projevil zájem pracovat s SCP-105 a jejími schopnostmi, schválení je zvažováno. Dr. Kondraki byl také pozorován, jak vede dlouhé konverzace s SCP-408, ale od █-██-████ toto ustalo. Kromě fotografování patří mezi jeho koníčky šerm, psaní a klasická hudba, kterou považuje za "jedinou hodnou poslechu". Za svou kariéru u Nadace se Dr. Kondraki ukázal jako náruživý podpůrce weaponizace SCP a byl v čele vývoje 33 typů zbraní využívajících zdrojů objektů SCP. Zatímco on tvrdí, že jeho motivace je čistě praktická aplikace jeho výzkumu, je pravděpodobnější, že je to protože se lehce začne nudit.

Historie: Dr. Kondraki přišel k Nadaci ve svých 35 letech, jako výzkumník nízké úrovně s mizernou vyhlídkou na povýšení. Ale jeho dovednosti s fotoaparátem byly rychle povšimnuty a od té doby je z něj zapálený fotograf. Spoustu času tráví doprovázením agentů v terénu a fotografickou dokumentací nových objevů. Po nalezení a zajištění SCP-408 byl Dr. Kondraki povýšen na Úroveň 3 a aktuálně je vrchním výzkumníkem SCP-408. Nedávno byl pověřen, aby začal fotograficky zaznamenávat různá SCP, včetně některých neviditelných pro lidské oko. Aktuálně pracuje na [PŘENOS DAT ZRUŠEN]. Až do další změny bude Dr. Kondraki umístěn v Oblasti-17.


Dodatek: Byly pokládány dotazy ohledně Kondrakiho nevídaného talentu při odhalování normálně neodhalitelných SCP. Již od chycení a zajištění SCP-408, které bylo naprosto neviditelné pro doprovázející agenty, byl tajnůstkářský ohledně citlivého materiálu nad svou úrovní prověrky, včetně statusu SCP-███ a výsledek [PŘENOS DAT ZRUŠEN]. Další důkaz tohoto faktu se objevil, když mel vyfotografovat SCP-126, bez jakýchkoliv informací o subjektu, neviděl žádný problém a k jeho překvapení zjistil, že jeho fotoaparát nebyl schopen splnit úkol. Když byl dotázán ohledně nesrovnalosti, odmítnul odpovědět přímo a poznamenal "Jen potřebuju lepší foťák." Zdržte ho na chvíli v Oblasti-17, uvidíme s čím přijde.

Dodatek: Po zvážení jeho tvrzení, nenalezli jsme žádný důvod proč podezírat Dr. Kondrakiho z klamu. Incident s SCP-126 byl absolvován poté, co bylo zjištěno, že byl informován o SCP-126 z doslechu a jeho komentář je spíše z arogance než překvapení. Je trochu chlubivý co se týče své práce s foťákem. Jeho přístupová privilegia mu byla navrácena a vrátí se do terénu jakmile to bude možné.

Dodatek: Fotoaparát Dr. Kondrakiho, nyní klasifikovaný jako SCP-515-ARC byl zabaven dokud nebude řečeno jinak a dokud neproběhne řádné vyšetřování.

Dodatek: Nedávné události ukázaly chaoticky rys v Kondrakiho akcích a jeho akce mu zaručili nejvyšší počet disciplinárních opatření na jednoho zaměstnance. I přesto rada členů O5 rozhodla, že je i příliš cenný i příliš nebezpečný, aby byl terminován, či propuštěn. Jeho tendence objevovat se u důležitých událostí, aby podpořil věc Nadace, je také pod kontrolou, neboť se ukázalo, že jde o víc než jen náhodu. Jeho spojení s SCP-408 se také stalo lehce znepokojujícím, vzhledem k rozsahu kontroly, kterou Kondraki ovlivňuje roj. Konečně, psychické ohodnocení ukázalo, že Dr. Kondraki může trpět jednou z forem akutní psychózy. Někdo s ním musí něco udělat, než ho budeme muset zastřelit, je moc užitečný na to, abychom ho pohřbili.

Dodatek: Od ██-█-████ je Dr. ████████ Kondraki povýšen na Vrchního výzkumníka Oblasti-17 a má plnou bezpečnostní prověrku.

Dodatek: Od █-██-████ je Dr. ████████ Kondraki členem Administrativního personálu s širokou jurisdikcí nad několika Oblastmi. Povýšení na základě "dobrého" chování a 100% úspěšnosti při výkonu práce včetně terminace pracovníka. Především za to mohla Kondrakiho schopnost činit těžká rozhodnutí bez rozmýšlení, i přes různé stížnosti.

Dodatek: Dr. ████████ Kondraki musí být vždy oslovován svým oficiálním titulem "Král Motýlů".

Poznámka: Najdu toho, co napsal ten falešný dodatek bez pořádné prověrky a špatně napsal moje křestní jméno. Budeš vážně potrestán za oba přestupky. - Král Móóóótýlů

Poznámka: Byl to Kain. -Dr. Bright

Poznámka: Hej, já nic neudělal. Jsi v tom sám kámo. -Prof. Crow

Poznámka: Po prohlédnutí záznamů ohledně oficiálního titulu Dr. Kondrakiho se zdá, že správná verze je "Král Móóóótýlů". Prosím upravte si záznamy správně. Jakékoliv otázky ohledně použití, nebo nedávném přidání tohoto titulu do centrálních záznamů by měli být adresovány Dr. Rightsové, nebo Dr. Brightovi. -Dr. Gears

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License