Osobní složka Dr. Gearse
hodnocení: 0+x
blank.png

Dr.Gears (aka "COG")


Specialista na Objekty Třídy Euclid.

Úroveň Prověření: [ZRUŠENO]

Povinnosti: Hodnocení v Terénu, Získávání objektů v Terénu, Vývoj a Posouzení SCP Objektů, Výzkum objektů.


Historie:

Dr. Gears přišel do Nadace během brzkých dnů její existence. Od té doby pomohl během mnoha získávacích a ukládacích projektech a byl nedocenitelným poradcem během několika událostí, především [PŘENOS DAT ZRUŠEN].

Dr. Gears je normální lidská bytost a až doposud se mu podařilo předejít jakékoliv kontaminaci při práci s objekty SCP. Přesto, má jisté odlišnosti, především ve formách emocionální odezvy. Zdá se, že Dr. Gears není schopen emoční odezvy na jakýkoliv vnější podmět, s velmi málo výjimkami. Rovněž mu zdá se chybí lekací reflex a základní forma odpovědi ''fight-or-flight''. Příkladem tohoto je [PŘENOS DAT ZRUŠEN]. I přes vnitřní krvácení a částečnou slepotu si klidný Dr. Gears vyjednal, aby test byl dokončen a pod svým vlastním zdravotním dohledem došel na ošetřovnu o půl hodiny později.

Když se jej někdo zeptá na tyto abnormality, doktor odpoví ''Pod tlakem mi jde vše lépe.'' Někteří členové personálu se ptali, zda je Dr. Gears robot, či SCP. Takové dotazy by měli být směřovány na Dr. Gearse.


Výtah z ročního zhodnocovacího rozhovoru:

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Dr. Gears: Ne, není to tak, že by se nás ''snažili dostat''. Nic se nás nesnaží dostat. Projděte si data, většina SCP se aktivně nesnaží poškodit, či něco zranit. Je to rozšíření jejich základní funkce, jako automobil, který vyfukuje skleníkové plyny. Není to tak, že by zamýšlel produkovat jedovatý mix chemikálií, aby někomu ublížil; je to jenom jedna z jeho funkcí.

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Dr. Gears: S velice málo výjimkami, ale nemyslím si, že jsou. Jejich existence je pouhé znečištění naší existence. Jiné bytosti je mohou vidět jako tak primitivní, jako dětské hračky, nebo zapalovací svíčku. Jsou odstraněny z jejich reality.

O5-██: [PŘENOS DAT ZRUŠEN]

Dr. Gears: Proč by byly posílány k nám? Všichni musíme přestat přemýšlet o filmu ''Mars útočí!'' a začít být realističtí. Nejsme pod útokem. Nejsme ''poslední linie obrany". Nejsme na výsluní nové éry. Nikdo se nás nesnaží dostat a nikdo nás nepřijde zachránit. Ty věci existují, protože existují a budou dělat to, co dělají. A to je ten problém, který máme, chceme, aby za tím bylo nějaké spiknutí, nebo skrytý význam. Není tu. Jsme sami a vesmír to nezajímá. Alespoň já upřímně doufám, že ne.


Aktuální Přiřazení:

Návrh Uživatele: Dr Gears
SCP-015
SCP-028
SCP-053
SCP-084
SCP-104
SCP-106
SCP-162
SCP-172
SCP-184
SCP-201
SCP-212
SCP-217
SCP-229
SCP-236
SCP-238
SCP-261
SCP-280
SCP-293
SCP-352
SCP-367
SCP-386
SCP-409
SCP-455
SCP-470
SCP-510
SCP-575
SCP-673
SCP-682
SCP-695
SCP-716
SCP-718
SCP-775
SCP-791
SCP-882
SCP-914
SCP-1013
SCP-406-ARC

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License