Osobní složka Personálního Ředitele Brighta
hodnocení: +1+x
blank.png

Jméno: Dr. Jack Bright, též slyší na Doc, Dr. J, nebo ''Oh bože ne.''

Úroveň prověrky: Úroveň █. Ve světle nedávných událostí byl Dr. Bright povýšen na Personálního Ředitele Oblastí-17, 19 a 63. Ale nikoliv Oblasti-12. Nikdy Oblasti-12. Nemluvíme o Oblasti-12. Není žádná Oblast-12. Nikdy nebyla žádná Oblast-12. Bože nás ochraňuj.

Povolání: Výzkumník, Šílený Vědec, Nadační Bookmaker

Lokace: Kdekoliv je potřeba.

Historie: Vystoupal na vrchol svého oboru v bioinženýrství a abnormální genetice. Zrekrutován Nadací, když si přišli pro jeho mladšího bratra - SCP-590. Bylo mu svěřeno SCP-963 k výzkumu. Zemřel. Vrátil se. Od té doby byl nepostradatelný při práci s celou řadou objektů SCP a asistoval při poznávání mnoha dalších.

Práce s SCP:
SCP-963 Nesmrtelnost
SCP-590 On Cítí Vaši Bolest
SCP-721
SCP-5555-j
SCP-573
SCP-050 Pro Nejchytřejšího
SCP-627
SCP-894 Němý, Hluchý, Slepý
SCP-528
SCP-029 Dcera Stínů
SCP-161
SCP-321 Dítě Muže
SCP-100-J
SCP-693
SCP-902 Konečný Odpočet
SCP-1337
SCP-834
SCP-1004 Továrna na Porno
SCP-1777
SCP-1590
SCP-2976

Vyřazené SCP
SCP-108-D

Brightovy příběhy:

Dodatečné poznámky:
Dr. Bright má zákaz fyzického kontaktu s jakoukoliv inteligentní entitou SCP, která není klasifikovaná, jako Safe.

̶Dr. Bright má zákaz vstupu do Oblasti-17. Vzhledem k projevené důvěryhodnosti a loajalitě, Bright smí znovu vstoupit do Oblasti-17.

Dr. Bright prokázal vysokou odolnost vůči psychické a emocionální manipulaci. Ať už je toto normální, nebo jedna z funkcí SCP-963 je neznámé a nezjistitelné.

Jack jedná jako neoficiální bookmaker Nadace. Pokud si někdo vsadil, je velká pravděpodobnost, že v tom má prsty právě Doc. Mohli bychom mu to zatrhnout, ale slouží to jako potřebné rozptýlení pro spoustu zaměstnanců.

Dr. Bright nějakým způsobem získal přístup k osobním složkám. Nevíme jak se to stalo, ale je to vskutku zábavné.

Poznámka od O5: Nedovolte, aby to Dr. Bright věděl, ale některým jeho přepiskům bylo dovoleno žít, aby pracovali na speciálních projektech. Dr. Brightové 2-7 jsou přiřazeni následovně [PŘENOS DAT ZRUŠEN].

Dodatek
Pro kompletní seznam Brightových přestupků si prosím pročtěte oficiální seznam věcí, které už má Dr. Bright zakázáno v Nadaci dělat. Pokud objevíte více přestupků, neváhejte je přidat. -O5-6

Poznámka: Oook, ook ook ook, eek. Oook, eeeek. Oook ook eek eek, ook ook ok. OOOOOOK. Oook. Ook ook. -MB

Poznámka: …Co to sakra? Kdo to kurva napsal? Odmítám přijmout takovou urážku mé matky, k sakru! -Dr. Bright

Poznámka: Dr. Bright: Kdy se tento únik informací poprvé objevil? Mohl by to být závažný problém… -O5-12

OOC: Pokud by tě to zajímalo, tak tohle je oficiální seznam účtů uživatele AdminBright na sociálních sítích. Pokud se kdokoliv vydává za Brighta a není součástí tohoto seznamu, tak to NENÍ skutečný autor.

Tumblr: Iamnotadamnedmonkey

Reddit: Theargentone

Deviantart: talljacksoe

Amino: Cap'n Duckman

Tiktok: capnduckman

A pokud se ti líbí má práce a chceš mě udělat šťastným, klidně mi něco kup. http://a.co/eF1ExSn Stačí mi málo ke štěstí.

drbright.jpg

O tomhle obrázku nemluvíme.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License