Dokument OWi
hodnocení: 0+x
blank.png

Následuje kompilace shrnutí několika anomálních incidentů, které se staly během Okultní Války i a jejich možných paralel v naší aktuální realitě. Tento dokument byl sepsán první generací Rady O5 za použití následujícího formátu:

Fenomén:

Popis:

Paralela v Aktuální realitě:

Krátké shrnutí Okultní Války i:

Globální válka odehrávající se v 19. století sestávající ze tří separovaných konfliktů v Evropě (Napoleonské války), Východní Asii (Daevitské tažení) a Severní Americe (Americká občanská válka). Je rovněž třeba podotknout, že při ní bylo používáno masivní množství anomálních objektů, což vedlo ke Scénáři Třídy-IK 'Globálnímu Kolapsu Civilizace'.

Pro více informací ohledně Okultní Války i a jejích následků, viz [VYMAZÁNO].


Evropa a Rusko

Fenomén: PodLondýnský Návrh

Popis: Nadace Jejího Veličenstva pro Bezpečné Zadržení Paranormálních Jevů přednesla Britskému parlamentu evakuační plán, při němž by obyvatelé Londýna byli evakuováni do podzemního úkrytu v případě možné Francouzské invaze na britskou půdu. Návrh byl zamítnut, kvůli nepraktičnosti a alternativám evakuace do Irska a jiných území.

Paralela v Aktuální realitě: PodLondýnský Návrh nebyl přednesen Britskému parlamentu. Ovšem termín 'PodLondýn' je používán pro SCP-1678.

Fenomén: Uralská fronta

Popis: Série bojů v pohoří Ural mezi Francií vedeným Kontinentálním Systémem a Daevitskou říší. Rusko se během této doby přidalo ke Kontinentálnímu systému s nabídkou pomoci jako součást Romanovského paktu s Gregorijci.

Paralela v Aktuální realitě: Napoleonská Francie místo toho napadla Rusko. Jako odveta byly použity instance SCP-2617-A.

Fenomén: Samothrácká anomálie

Popis: [PŘÍSTUP OMEZEN NA O5-1]

Paralela v Aktuální realitě: Viz SCP-1173

Fenomén: Schriftsteller a Giftschreiber

Popis: Schriftsteller a Giftschreiber byli thaumaturgičtí memetikové pracující napříč Evropou, kteří svým klientům nabízeli textové memetické efekty.

Paralela v Aktuální realitě: Schriftsteller byli zabiti v bitvě o Herbsthausen na příkaz generála Franze Freiherra von Mercy s vyjímkou PoI-382 (Thilo Zwist). Viz SCP-5382, SCP-5734 a SCP-5054-EX pro více informací o přidružených anomáliích. Status Giftschreiber je aktuálně neznámý, ale považován za aktivní.


Severní Afrika a Střední Východ

Fenomén: Phélippeauxova Krize

Popis: Erupce kráteru ve franocuzském Levantu, při níž se objevilo mnoho entit, jež napadly místní obyvatelstvo a okupující Francouze. Několik entit bylo z neznámého důvodu zajato Francouzi.

Paralela v Aktuální realitě: Událost se nestala. Namísto toho upravil francouzský plukovník Picard de Phélippeaux kontejnment SCP-1844 podle Napoleonových příkazů.

Fenomén: Evakuace Teheránu

Popis: Během překvapivého Daevitského útoku na Teherán bylo 90% městské populace evakuováno. Šáhovi Naser al-Dinovi se podařilo uniknout z města s pomocí golemů vyvolaných městskou rabínskou komunitou a takwina.

Paralela v Aktuální realitě: Výše zmíněný takwin se zdá být SCP-2067, čehož si Šáh Naser al-Din byl vědom. Není známá žádná zpráva o evakuaci Teheránu.

Fenomén: Invaze Jadžúže a Madžúdže

Popis: Po neúspěšné invazi Osmanské říše, zničili stahující se Daevitské síly úmyslně Dhul-Qarnaynskou Železnou Zeď, čímž spustili invazi Středního Východu silami 'Jadžúže a Madžúdže'. Po těžkých ztrátách se Osmanským vojskům podařilo nepřítele zahnat a znovu postavit Dhul-Qarnaynskou Železnou Zeď s pomocí neognostických inženýrů z Ionského království, klientského státu Francouzů.

Paralela v Aktuální realitě: Dhul-Qarnaynská Železná Zeď je zadržena, jako SCP-2309, a nikdy nedošlo k prolomení zadržení.


Severní Amerika

Fenomén: Strannikova výpověď

Popis: Výpověď jistého Vladimira Strannika, člověka se schopností cestovat ve spánku do různých bodů historie (označeno Americkou Iniciativou Bezpečného Kontejnmentu [ASCI], jako Fenomén 2896-012). Strannik tvrdí, že lidé ve 20. století a dál si nepamatují na Okultní Válku i.

Paralela v Aktuální realitě: Strannik je zadržen, jako SCP-2896. Zdá se, že výše zmíněná absence vzpomínek je následkem Scénáře Třídy-CK.

Fenomén: Navažský národ

Popis: Navažský národnostní stát se vytvořil po invazi Cem Anáhuacu do Texasu. Příslušníci národa Navahů mají anomální schopnost změnit svůj vzhled na různá zvířata. Předpokládá se, že tato schopnost napomohla jejich odporu proti Cem Anáhuacu. Vzhledem k těmto schopnostem zadrželo ASCI velké části Navažské populace kvůli experimentaci a vyvinutí obraných metod vůči mentálním útokům Cem Anáhuacu.

Paralela v Aktuální realitě: Semiautonomní teritorium původních američanů vzniklo po Dohodě z roku 1868. Populace SCP-2750 byla zdecimována kvůli politice ASCI.

Fenomén: Geraldovo Všeobecné Zboží

Popis: Malá, ale mocná skupina vytvořená po kompletním rozpadu skupiny Marry, Catherine a Duke. Skupina byla zaměřená na vytváření anomálií a jejich dodávání platícím zákazníkům. Vůdce skupiny Gerald Nakelo u sebe údajně nosil knihu, která jej každý týden informovala o tom, jak vytvořit novou anomálii a jak ji ovládat.

Paralela v Aktuální realitě: Skupina byla rozpuštěna krátce po svém vzniku, ovšem ještě předtím vznikl nepovedený prototyp knihy, který byl později silně pozměněn jinou entitou.

Fenomén: Kazatel Cikády

Popis: Muž ve středním věku, který kráčel po Severní Americe za doby občanské války. Chodíval na rodinné sešlosti, kde promlouval o naději a ujišťoval všechny, že válku přežijí. Osoby na sešlostech mu nabízeli dárky do košů, které sebou nosil, aby je nabídl jako hold Pánu Cikád.

Paralela v Aktuální realitě: Podle zabaveného textu [VYMAZÁNO], se Pán Cikád údajně na Kazatele někdy za dobu jeho služby nahněval. Poté jej stáhl z kůže a dovolil svým dětem, aby si ji oblékly. Tato loutka prý stále kráčí po Severní Americe a promlouvá o "naději" účastníkům rodinných sešlostí.

Fenomén: Akt Občanských Práv z roku 1866

Popis: Vyhláška přidaná do zákona kongresem Spojených Států. Anomální vlastnosti vyhlášky způsobily, že se 3,2 milionu lidí s nestandardní anatomií objevilo ve městech ovládaných Unií. Většina těchto humanoidů byla násilně zrekrutována do Unijní armády poté, co snahy o zadržení ze strany ASCI neuspěly.

Paralela v Aktuální realitě: Vyhláška byla vetována Prezidentem Johnsonem a neanomální revize byla předána senátu Spojených Států utajenými agenty ASCI. Kopie původní vyhlášky jsou aktuálně uskladněny, ovšem věří se, že další kopie existují mimo zadržení.

Fenomén: Bigfoot

Popis: Zprávy o vzpřímeně chodících lidoopech byly zaznamenány v severozápadní oblasti Severní Ameriky. Agenti ASCI byli vysláni, aby tyto zprávy vyšetřili a krátce na to byla komunikace s nimi ztracena. Po době přibližně 3 měsíců se agenti vrátili s tím, že s entitami uzavřeli dohodu, která jim dovoluje využívat jejich anomální biotechniku výměnou za to, že stvořením pomohou, pokud to budou potřebovat.

Paralela v Aktuální realitě: Tito lidoopové nenavázali s lidmi kontakt po tisíce let od události známé, jako Den Květin. Jejich instance byly spatřeny několikrát v lidské historii, ovšem pouze nedávno byly tyto entity klasifikovány, jako SCP-1000.


Východní Asie

Fenomén: Jižní dynastie Čching

Popis: Stát založený Čchingskými loajalisty, kteří unikli na ostrov Tchaj-wan po Daevitském dobytí východní Asie. I přes jejich omezené námořní schopnosti se jižním Čchingům podařilo neznámým způsobem založit osady na mnoha ostrovech v Tichém oceánu.

Paralela v Aktuální realitě: Podobnou událostí byl exil Kuomintangu na Tchaj-wan po konci Čínské občanské války. Spekuluje se, že SCP-2880 bylo použito k obsazení dalších ostrovů.

Fenomén: Pozdní dynastie Čchin

Popis: Čínský stát nacházející se ve střední Číně, založený po Daevitské okupaci provincie Šen-si. Přestože byl obklopen Daevity okupovaným územím, udržel si tento stát nezávislost. Podle zvěstí vládla státu postava jménem 'Čchin Š’-chuang-ti'. Není jisté zda se jedná o Čchin Š’-chuang-ti (prvního císaře dynastie Čchin), nebo osobu používající stejné jméno.

Paralela v Aktuální realitě: Žádný takový stát nevzniknul. SCP-2101 je neustále monitorováno Nadací, která pomáhá instancím SCP-2101-1 v zadržování SCP-2101.

Fenomén: Legenda o Tichém Větru

Popis: Lidová legenda pocházející z provincie Ťiang-su. Vypráví o mistru bojových umění, jež zemřel při obraně vesnice před Daevitským plukem. Tělo 'Tichého Větru' nebylo nikdy nalezeno.

Paralela v Aktuální realitě: 'Tichý Vítr' je jednou z osobností používaných SCP-2788. SCP-2788 však nemá žádné vzpomínky na bojování s Daevity.


Neválečné oblasti

Fenomén: Kečuánské povstání

Popis: Zprávy o inteligentních alpakách podporujících rebélie v Místokrálovství Peru. Tito povzbuzovatelé rovněž podporovali zvolení náboženství Inků za státní náboženství. Konec povstání je neznámý.

Paralela v Aktuální realitě: Peru vyhlásilo nezávislost na Španělsku v 19. století. Protože doposud nebyly nalezeny žádné známky o pokusu zavést Incké náboženství, jako státní, předpokládá se, že zapojení SCP-1253 bylo minimální, nebo nedůležité.


Fenomén: Messerův čtvrtý zákon anomálních fenoménů

Popis: Colt Messer, fyzik, který objevil oblast studie známou, jako "Odlehlá Zahrada", ustanovil zákon týkající se anomálních fenoménů. Pro každý anomální fenomén existuje fenomén neanomální, pro vyvážení věcí ve vesmíru. Kdykoliv je anomální fenomén plně vysvětlen a stane se neanomálním, objeví se další anomálie, aby se vesmír vyvážil. Tento zákon se vztahuje na všechna pole vědy, kde se vyskytují anomálie.

Paralela v Aktuální realitě: Po uskutečnění SCP-001, byla anomálie vysvětlena Nadací SCP, ovšem žádná další anomálie nebyla objevena za pomocí [VYMAZÁNO] Univerzálního Detektoru Reality (SAHURC), což vyvrátilo Messerův čtvrtý zákon anomálních fenoménů. Ovšem protože selhání Messerova čtvrtého zákona anomálních fenoménů je považováno za anomálii, nebyl zákon nikdy vyvrácen, neboť se anomálie nakonec objevila v podobě selhání Messerova čtvrtého zákona. [VYMAZÁNO] Následující paradox se objevil, jako SCP-033 (Matematika), SCP-2821 (Fyzika), SCP-2046 (Chemie), a SCP-1877 (Biologie), odpovídající hlavním oblastem vědecké studie, kde se anomálie obyčejně vyskytují.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License