Dokument 507-3B
hodnocení: +1+x
blank.png

Předmluva: Tento dokument zaznamenává všechny přesuny SCP-507. Každý záznam je zapsán v následujícím stylu:

 • Dimenzionální označení (vytvořené po objevení "nové" reality, kvůli budoucí referenci)
 • Návrat (pro zdokumentování jakýchkoliv komplikací, nebo anomálií při návratu SCP-507)
 • Popis reality a popis možných efektů způsobených navštívením reality.
 • Požadavek (zápis speciálních požadavků SCP-507 po návratu, nebo dokumentaci "suvenýrů" získaných při přemístění)

Seznam vybavení: 1x ruční pistole nabitá gumovými projektily. Jeden zásobník ve zbrani. 1x nůž, pochva a pásek. 1x vzduchová kapsle. 1x svítilna s vysokou intenzitou. Výživové balíčky.

1B7-55E-728
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil v pouštní oblasti a přibližně hodinu chodil kolem, dokud nenarazil na dalšího člověka. Tento člověk byl oblečený v koženém kabátu a byl popsán jako dosti neoholený. Tato osoba byla velmi překvapená, když subjekt nalezla a naléhala, aby se s ní přesunul do skrýše.

Subjekt nejprve osobu následoval, avšak záměrně ji ztratil, když si všiml, že kožený oblek nemá žádné švy ani spoje.

 • Požadavek: Žádný

9E2-66V-7HG5
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil v lesní oblasti s žádnými známkami jakékoliv industrializace. Žádné jiné anomálie nebyly nalezeny, dokud subjekt nezačal hladovět a nerozhodl se ochutnat místní flóru, přičemž se dozvěděl, že rostliny jsou schopné vydávat "telepatické výkřiky". Subjekt odmítl první den jíst, avšak druhý den začal být natolik hladový, že začal jíst rostliny kolem, nehledě na jejich výkřiky.

Testování nezjistilo žádné fyzické změny v subjektu, avšak neustále výzkumníky ujišťoval, že při pojídání se cítil strašně.

 • Požadavek: Žádný, avšak subjekt poté na více jak dva a půl týdne odmítal jíst jinou potravu než želatinu a puding.

J75-R63-3TF
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se dostal do dimenze, kde byla pohlaví obrácena. Žádné jiné rozdíly nebyly nalezeny, avšak subjekt si několikrát postěžoval na skutečnost, že jeho ženská verze vypadala téměř stejně jako jeho vlastní podoba.

 • Požadavek: Žádný

000-000-000 (Neplatné)
Návrat: Pomocí sledovacího zařízení. Agentiv civilním oblečení nalezli subjekt sedící na chodbě v ███████, ███████.

Subjekt nereagoval až dokud nebyl odveden do výslechové místnosti. Když byl požádán o popsání místa, kam se přesunul, odpověděl: “Nikam. Myslím, že tentokrát jsem minul.”

Subjekt trpěl problémy s motorikou a sníženou úrovní aktivity po následující měsíc.

 • Požadavek: Noční světlo a hodinky, které hlasitě tikají. Oba objekty byly schváleny.

J7Q-53Y-8ST
Návrat: Subjekt byl nalezen ve svém pokoji, cukající se na zemi, zatímco se snažil rozkousat rukávy svěrací kazajky, kterou měl na sobě. Vzhledem ke své situaci a svěrací kazajce nebyl subjekt schopen otevřít dveře a vyhledat sám pomoc.

Subjekt se přesunul ve spánku a objevil se svázaný v nemocniční posteli. Sestra ho informovala o jeho lokaci, že se nachází v ████ ██ psychiatrickém ústavu a že trpí těžkou formou demence. Subjektu byla poté vpíchnuta sedativa a strávil tak zbytek přesunu v polospánku, či v bezvědomí.

 • Požadavek: Kromě,"Sundejte tu zatracenou věc ze mě," žádný.

9E2-66V-7HG5-2
Návrat: Subjekt byl nalezen v jeho pokoji, schoulený na zemi a zakrývající si uši.

Subjekt se znovu dostal do lesní oblasti z 9E2-66V-7HG5. Rostliny si jeho minulou návštěvu pamatovali, a tak bez přestání křičely celé čtyři dny, po které byl subjekt v dimenzi přítomen.

 • Požadavek: Objetí. Schváleno.

6K3-21B-I0S
[DATA VYMAZÁNA] na příkaz Rady O5. Vyžadována Úroveň Prověření 5.

BN2-AL6-CTE
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil v metropolitní oblasti. Subjekt nebyl schopen nalézt žádné další lidi, avšak všiml si velkého množství koček v každé části, kterou navštívil. Tyto kočky se nezdály být ničím odlišené od normálních koček našeho světa, a tak subjekt strávil velké množství času stráveného v jiné dimenzi mazlením se s nimi.

Po jeho návratu bylo zjištěno, že stopové množství toxoplasmy gondii se nacházelo na jeho oblečení a velké množství na jeho botách. Další testování ukázalo, že subjekt nebyl nakažen vzhledem ke krátkosti doby, kterou v dané dimenzi strávil.

Veškeré oblečení a předměty, které u sebe subjekt při přesunu měl, byly spáleny a subjekt prošel dekontaminační procedurou.

 • Požadavek: Pár gumových rukavic. Zamítnuto, na základě faktu, že ochrana rukou by subjekt před nákazou stejně neochránila.

125-28P-OS4-3

Návrat: Pomocí sledovacího zařízení. Subjekt byl nalezen při pokusu o návrat, ovšem byl zpomalen silným nepohodlím při chůzi.

Subjekt se znovu objevil v naprosté tmě s tichým dýcháním. Subjekt se rozhodl hledat východ a po dlouhém procházení tmy narazil na chodbu, na jejímž konci viděl slabé světlo. Subjekt se rozhodl běžet směrem ke světlu.

Avšak jak se světlo přibližovalo jeho intenzita rostla a subjekt začal pociťovat pálivou bolest, subjekt poté omdlel a probudil se až po přemístění zpět.

Prohlídka po navrácení odhalila, že jeho kůže byla spálena až po stratum ganulosum ve všech částech těla odhalených přímému světlu a až po stratum lucidum v částech zakrytých oblečením.

 • Požadavek: Žádný, avšak subjekt se objevil se silně zatmavenými brýlemi na očích, kterých si nevšiml až do doby, než na ně bylo poukázáno zaměstnanci a taktéž byly nejspíše důvodem, proč jeho oči, nebyly nijak ovlivněny zářením.

7F2-WA3-193
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil v městské oblasti podobné našemu světu. Poté subjekt využil veřejný počítač v knihovně, aby objevil hlavní změnu v této dimenzi. Následně zjistil, že Abraham Lincoln v tomto světě byl zabit svým viceprezidentem, který poté jeho pozici přebral. Pozice prezidenta se taky tomto světě stává jakýmsi "vůdcem kmene", kdy je možné aktuálního prezidenta vyzvat na souboj a svrhnout.

Subjekt poznamenal, že jej překvapilo, že tato změna téměř nijak neovlivnila dobu, po jakou jednotliví prezidenti vládli. Spousta prezidentů skončila s kulkou v hlavě, což brzy všechny odradilo od pokusů zaujmout tuto pozici.

 • Požadavek: Žádný

WS6-ECU-83D
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil u úpatí hory, ve které byla jeskyně. Své okolí popsal jako nesnesitelně horké. Když subjekt vyšel ven všiml si, že jeho okolí bylo kompletně spálené. Zdálo se, že většina okolního horka pocházelo ze dvou sluncí, u kterých se subjekt nemohl rozhodnout, zda byla obří, nebo jenom velmi blízko k planetě.

Později ale slunce mrkla a subjekt si uvědomil, že se jednalo o oči, poté se otočila pryč a teplo zmizelo.

Subjekt poté strávil zbytek své cesty co nejhlouběji v jeskyni.

 • Požadavek: Žádný

Q56-DRU-865
Návrat: Subjekt byl nalezený v jídelně hodující na [VYMAZÁNO].

Po odebrání [VYMAZÁNO] subjekt stále dokola opakoval, že chce víc, těsně předtím, než omdlel.

Subjekt se probudil o dvě hodiny později a projevoval velký zájem o puding. Když se ho zaměstnanci zeptali, proč požíral [VYMAZÁNO], tvrdil, že pojídal tu největší horu pudingu, co kdy viděl.

Subjekt hlásil, že vidí [VYMAZÁNO] na chodbě. Halucinace zmizely po 24 hodinách.

 • Požadavek: Puding. Schváleno.

F24-9S6-33C
Návrat: Subjekt byl nalezen v servisním tunelu 6r3bk bez své původní výbavy. Subjekt měl na sobě jednoduchou uniformu, podobnou těm, které Nadace používá pro zaměstnance Třídy D.

Subjekt se přemístil, když jedl v jídelně. Jeho destinace vypadala jako paralelní verze Nadační oblasti, avšak vnitřní rozložení bylo velmi rozdílné. Subjekt byl okamžitě označen za vetřelce a zajat. Byly mu zabaveny všechny věci, včetně sledovacího zařízení a subjekt byl opakovaně vyslýchán. Vědci z paralelní Nadace odmítli přijmout jeho vysvětlení o skákání mezi dimenzemi.

Informace získané z výslechu SCP-507 po návratu indikují, že F24-9S6-33C má náhradu Nadace zvanou Společnost pro Zadržení Paranormálna. Tato alternativní verze Nadace je silně ovlivněná Británií a jejími protivníky jsou Tajná Okultní Skupina a Církev Opravného Boha. Další detaily o této Společnosti zůstávají nejisté, neboť její zástupci odmítali odpovídat na otázky subjektu a detaily jim proklouzly pouze proto, že předpokládali, že je subjekt již zná.

 • Požadavek: Náhradní výbava. Schváleno.

4GT-F1Q-H17
Návrat: Subjekt byl nalezen v kuchyni Oblasti-██, mokrý, pokrytý blátem a trpící silným podchlazením.

Subjekt se po skoku objevil v místě, které vypadalo jako obří pole uprostřed bouře. Subjekt se pokusil nalézt skrýš, avšak neúspěšně a byl nucen zůstat v dešti po celou dobu přesunu. Po neznámé době si subjekt začal všímat množství entit v dálce, avšak silný déšť mu bránil v detailnějším rozpoznání těchto stvoření. Subjekt je ale popsal jako vcelku humanoidní. Stvoření se k němu začali pomalu přibližovat ze všech stran a před přemístěním popsal jejich společné dýchání kolem něj.

 • Požadavek: Teplé oblečení. Schváleno.

2AW-9U2-E5T
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil ve vzduchu a padal do podzemní oblasti plné vody. Ačkoliv subjekt potvrdil, že tento pád mu dal velkou dávku adrenalinu, plaval velmi dlouhou dobu, než se dostal na pevninu. Pohled nahoru odhalil obří díru v zemi, skrze kterou subjekt spadl. Rovněž byly viditelné kamenné oblouky a vedoucí do dalších jeskynní, mnoho z nich s prosvítajícím slunečním světlem. Vertikální stěny naznačují, že i přes svou masivní velikost byly jeskyně nejspíše vykopány. Žádné další známky života.

Před vrácením si subjekt uvědomil, že jeho umístění by mohlo po přemístění způsobit jeho objevení uvnitř země, a tak se zoufale snažil najít cestu zpět na povrch. Když subjekt uspěl, zjistil, že obří díry se nacházejí po celé ploše viditelné země.

 • Požadavek: Lekce potápění. Zamítnuto.

2UU-5I9-Q3D
Návrat: Subjekt po návratu zjistil, že vidí zaměstnance Nadace v ████████, ████ a zažádal o své zadržení. Subjekt vykázal znalosti o SCP objektech spadajících pod Úroveň Prověření 3.

Doba strávená v jiné dimenzi trvala téměř tři měsíce a za tuto dobu učinil subjekt několik objevů, ve kterých se tamní Nadace lišila, včetně několika SCP objektů, které Nadace z 2UU-5I9-Q3D zadržela, avšak Nadace naší reality nikoliv. Díky těmto informacím jsou nyní všechna zmíněná SCP zadržena.

Po dobu těchto tří měsíců se taktéž subjekt stal zaměstnancem Nadace světa 2UU-5I9-Q3D a stoupal v hierarchii rychleji než normální zaměstnanci. V době jeho přesunu zpět se nacházel v terénu a pokoušel se zadržet alternativní verzi SCP-███. Zajímavé je, že ve stejnou dobu taktéž naše Nadace vyslala Údernou Jednotku se stejným účelem. Další spojitosti mezi vesmírem 2UU-5I9-Q3D a naším jsou zkoumány.

 • Požadavek: Stát se Oblastním zaměstnancem. Zamítnuto.

3JT-3MD-DIG
Návrat: Subjekt byl nalezen za pomocí jeho implantovaného sledovacího zařízení. Dopraven do Oblasti-██.

Subjekt se nemohl hýbat kvůli své silně zvýšené tělesné váze, změřené na ███ kg. Vedoucí Výzkumník ██████ schválil nouzové užití SCP-394, aby byl subjekt udržen naživu.

Po záchraně prohlásil, že byl obklopen velkými stvořeními připomínajícími ██████████, která jej rychle chytila a uzavřela do průhledného kontejneru. Poté byl přepraven neznámou vzdálenost na lesklý povrch, kde jej stvoření pozorovala. Po přibližně jednom dni byly do [DATA VYMAZÁNA] neznámou tekutinu, která nebyla objevena během vyšetření.

Subjekt taktéž prohlásil, že trubky byl odstraněny těsně před přesunem a pozoroval, jak se k němu [VYMAZÁNO] přibližuje, nejspíše z důvodu extrakce.

 • Požadavek. Osobní trenér. Dr. ████████ souhlasila se zapůjčením svých cvičících nahrávek subjektu. Subjekt nyní projevuje silný odpor k pudingu.

9J3-Y6X-GTY
Návrat: Subjekt byl nalezen, jak visí za kotníky na stromě v Oblasti. Subjekt byl z velké části pokryt odráživým titanovým brněním.

Subjekt popsal svět, do kterého dorazil, jak velmi lesklý a byl těsně po přesunu odveden strážníkem do neznámé továrny a umístěn na tovární linku hlavou dolů, kde velké pláty titanu, byly tvarovány, aby seděli na jeho tělo. Když se zeptal, proč se to děje, bylo mu oznámeno, že sluneční radiace je extrémně nebezpečná a odráživé titanové obleky jsou vyžadovány zákonem, pro ochranu osob a struktur před radiací.

 • Požadavek: Opalovací krém a kontrola zraku. Schváleno.

52J-O79-3GH
Návrat: Subjekt byl díky sledovacímu zařízení nalezen uvnitř uzavřené ocelové boudě, za opuštěným domem poblíž ███████, ██.

Subjekt se objevil v malé místnosti, ve které se nacházelo několik suchých mrtvých těl. Mimo tato těla byla místnost téměř prázdná a jediné věci, kterých si subjekt všiml bylo malé okno a světlo na stropě, které občas zablikalo. Subjekt se pokusil postavit, avšak měl s tím problém, kvůli opakovaným návalům hybnosti.

Když se subjekt dostal k oknu, aby se podíval ven, zjistil, že místnost se nachází ve vzduchu připevněna obřím řetězem. Subjekt si všiml, že další podobné místnosti se pohybovali kolem něj za pomoci komplexních spletenců kolejnic. Subjekt jinak nerozeznával nic jiného, krom naprosté temnoty.

Subjekt se rozhodl jednoduše počkat, avšak zjistil, že mrtvá těla nejsou statická a při krátkých momentech tmy, kdy světlo zablikalo, měnila svoji pozici a chovala se jako živé bytosti. Když se subjekt koukal ven z okna ostatní těla se přemístila za něj, jako by se chtěla taktéž podívat ven, když se posadil, těla taktéž usedla do kruhu, když se pokusil dosáhnout na světlo, těla se přemístila, jako by se mu snažila pomoci na světlo dosáhnout.

 • Požadavek: Žádný. Avšak místnost, ze které subjekt vyšel byla uzavřena a je pod stálým sledováním. Pokud se do ██.██.████ neukáže žádná abnormalita, bude anonymně nahlášena policii, aby se o místo činu postarali.

YTF-5N2-Q00
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil v silně zalidněném místě podobném kasinu. Subjekt si všiml, že jediný typ automatu byly hry podobné slotům, avšak nevyžadovali žádnou měnu a nevydávaly nic kromě nápisu "výhra".

Po usednutí k automatu a jeho vyzkoušení subjekt zjistil, že automat vydal malý papírek s textem pokaždé, když zatáhl za páku a automat vybral náhodné symboly. Nezjistil ale, jestli je mezi symboly a textem na papírku nějaká spojitost, ovšem zapsal je pro všechny případy.

 • Požadavek: Žádný

FN3-05P-KHC
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil v bílé chodbě s ocelovými dveřmi po obou stranách. Každé dveře měli u sebe klávesnici s malým komunikačním systémem a složkou, obsahující záznamy napsané, nerozluštitelným jazykem.

Když se subjekt přiblížil ke dveřím, aby si složku přečetl, komunikační systém se rozezněl a subjekt byl informován, že mluví s vězněm na druhé straně a že byl neprávem uvězněn. Vězeň poté začal subjekt prosit, aby dveře otevřel a propustil ho.

Subjekt poté z legrace odpověděl, že vězně propustí, pokud mu slíbí, že ho nepobodá až bude venku. Po přibližně sedmi sekundové pauze se vězeň zeptal, co to znamená pobodat. Po chvíli přemýšlení subjekt odpověděl, že pobodat znamená, vytvořit nový otvor v těle ostrým objektem.

Po další pauze vězeň potvrdil, že subjekt nemůže pobodat, jelikož všechny jeho objekty jsou velmi tupé.

Subjekt samozřejmě dveře neotevřel.

 • Požadavek: Žádný

I52-37G-Z8M
Návrat: Subjekt byl nalezen díky sledovacímu zařízení na policejní stanici v ███ █████, kde byl držen za veřejné obnažování. Odvedení subjektu proběhlo bez problémů.

Subjekt po přesunu dorazil do oblasti zasažené silnou sněhovou bouří. Subjekt se pokusil najít úkryt, avšak neúspěšně a téměř podlehl vystavení chladu, než byl odtažen do jeskyně neznámým mužem, zakrytým kožichem.

Muž subjektu pomohl z mokrého oblečení a dovedl subjekt k podzemním horkým pramenům. Když si byl muž jistý, že subjekt je v pořádku, svlékl svůj kožich a taktéž vlezl do pramenů.

Subjekt poté zjistil, že neznámý muž byl druhá verze SCP-507. Ačkoliv si nevšiml žádných fyzických rozdílů, zjistil, že jeho druhá verze byla pokryta "kmenovými jizvami" po celém těle. Subjekt a jeho dvojník zůstali ve vodě, dokud se znovu nepřesunul.

 • Požadavek: Subjekt nakreslil repliku jizev na těle dvojníka a požádal vědce, aby zjistili jakoukoliv podobnost se záznamy. Žádná shoda nebyla objevena, avšak některé symboly jsou podobné těm, které se používají při standardním [VYMAZÁNO].

S43-51U-P09
Návrat: Subjekt byl nalezen uprostřed kukuřičného pole v ██████, █████████, s neidentifikovanou hnědou tekutinou na tváři. Lidské srdce s nápisem "POTŘEBUJI TĚ", bylo nalezeno v ruce subjektu. Subjekt tvrdil, že tento objekt nebyl v jeho držení při přesunu a neví, jak se k němu dostalo. Vědci se v tuto chvíli snaží tekutinu identifikovat.

Subjekt se objevil v naprosté temnotě a poblíž slyšel pláč. Po rozsvícení baterky subjekt objevil smějícího se muže z předchozích přesunů, jak se k němu nakláněl. Z poza jeho brýlí vytékala zmíněná hnědá tekutina. Smějící se muž se k subjektu přiblížil a řekl "Proč jsi to udělal?", poté si setřel hnědou tekutinu z tváře a otřel ji subjektu o tvář.

Subjekt poté muže odstrčil a pokusil se vystřelit, avšak neúspěšně. Subjekt poté asi 10 minut utíkal, než se schoval v rohu místnosti.

 • Požadavek: Spolehlivější zbraň. Zamítnuto, jelikož důvod selhání je neznámý.

9E2-66V-7HG5-3
Návrat: Subjekt byl nalezen 7 kilometrů severovýchodně od Nadačního zařízení.

Subjekt se přesunul z jeho pokoje při četní a objevil se uprostřed lesa, obsahujícího telepatické stromy, které ale zůstali zticha po celou dobu jeho pobytu. Subjekt nehledě na minulé zkušenosti zkoušel najít jinou živou bytost. Subjekt se dostal na nejvyšší místo, které mohl, aby viděl nad koruny stromů.

Zjistil tak, že celá oblast byla zakrytá průhlednou modrou kupolí. Subjekt se pokusil podívat ven, avšak porost znemožnil jeho pokusy vidět mimo kupoli.

 • Požadavek: Žádný

5Z4-75T-7YB
Návrat: Subjekt byl nalezený ztuhlý a silně krvácející ve svém pokoji. Vážná hluboká zranění byla nalezena pod jeho podpažím na levé části hrudníku. Škrábance se táhly až k spodní části hrudi. Subjekt nejdříve obdržel od zaměstnanců první pomoc a byl poté přesunut na ošetřovnu.

Subjekt se probudil v sněžné oblasti a neměl s sebou svůj batoh, protože se přesunul ve spánku. Věci, které se s ním přesunuly byly pouze jeho postel, deka a pyžamo. Subjekt tvrdil, že po shlédnutí několika seriálů o přežití v chladných oblastech se pokusil napodobit získané tipy a vybudovat si ze sněhu úkryt, avšak jeho snaha byla přerušena velkým bílým medvědem. Více si již nepamatuje.

 • Požadavek: Pořádná zbraň. Schváleno. Ztráta subjektu kvůli neanomálnímu lednímu medvědovi by byla ztráta Nadačních zdrojů a ostuda. Subjektu byl udělen nůž, pochva a pásek, který má mít vždy u sebe.

3G8-14H-9UX
Návrat: Subjekt byl nalezen v kuchyni bez levé ruky a silně nadávající. Subjekt byl přesunut na ošetřovnu.

Subjekt se probudil v dimenzi na první pohled velmi podobné naší. Byl poté zajat zaměstnanci alternativní Nadace a byl dotazován ohledně jeho špičatých zubů. Když subjekt řekl, že neví o čem mluví poukázali na jeho špičáky. Dotazovatel taktéž obdivoval kulatost jeho těla, což bylo v jejich dimenzi nějakým způsobem fascinující.

Nehledě na rozdíly, byly subjektem alternativní zaměstnanci popsáni jako velmi milí. Poté mu přinesli velké množství jídla, ve kterém chybělo cokoliv zeleného. Když byl subjekt dotázáni, co tím myslí, vysvětlil, že se jednalo čistě o maso. Poté, co snědl veškeré jídlo, ho dva zaměstnanci odvedli do malé místnosti obsahující přívěsek a požádali ho, aby si sundal oblečení. Poté mu řekli aby otevřel přívěsek, ve kterém byl zelený orb, kterému byl vystaven po dobu osmi minut. Subjekt si všiml, že jeho jizvy zmizely a celkově se cítil zdravě.

Další den ho stvoření požádali o vzorek jeho kůže, aby mohli studovat biologické rozdíly, na což subjekt reagoval tím, že jim vzorek poskytne pouze, pokud mu dají další skvělé jídlo. Stvoření se tímto oznámením zdáli potěšeni. Malá část kůže z pravého stehna byla odebrána a subjekt tuto proceduru popsal jako bolestivou avšak že se mu díky jídlu vyplatila. Po dokončení byl subjekt odměněn velkým množstvím dalšího nespecifikovaného masa. A poté mohl volně prozkoumávat celou budovu.

Po dobu více jak jeden a půl měsíce byl subjekt masem krmen a přibral 14 kilogramů váhy. 16.4.2015 byl subjekt odveden do ekvivalentu naší kuchyně a jeho ruka byla položena na prkénko a odříznuta.

 • Požadavek: Nová ruka. Schváleno.

8A8-91T-710
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil ve velké průhledné kopuli plné rostlin bez známky lidí. Subjekt oznámil, že chůze byla pomalá a těžká. Po dalším průzkumu si subjekt všiml okna a poznamenal, že venku ve vesmírné temnotě viděl Zemi.

Po neurčené době vysoký humanoid vešel do kopule a tázal se subjektu na jeho malou výšku. Když se subjekt zeptal, kde je, bylo mu řečeno, že se nachází na Základně 12, v kyslíkovém a zeleninovém křídle. Subjekt se poté dotázal, proč je Země na obloze, avšak humanoid mu odvětil, že neví o čem mluví a jedná se o Měsíc. Humanoid poté odešel.

Subjekt se pokusil základnu dále prozkoumávat avšak než se dostal daleko, došlo k přesunu zpět.

 • Požadavek: Kamera. Zamítnuto.

7J0-175-35X
Návrat: Subjekt byl odveden do pokoje poté, co byl nalezen na střeše zařízení poté, co spadl z výšky přibližně pět metrů.

Subjekt se přesunul, když se pokoušel spát a objevil se pod vodou, která byla podle chuti údajně sladká. Subjekt vyplaval na povrch a po přibližně pětatřiceti metrech se dostal na hladinu. Subjekt zaznamenal několik obřích černých stínů pod hladinou a ostrá světla v dálce, avšak nepřiblížil se k nim. Subjekt taktéž oznámil, že dýchání v dané dimenzi bylo silně obtížné. Po prozkoumání jeho plic bylo zjištěno, že nadýchal velké množství metanu.

 • Požadavek: Přenosná lahev dýchacího plynu. Schváleno.

99P-UT1-24J
Návrat: Subjekt byl nalezen v jeho pokoji, hlasitě brečící. Subjekt stále dokola křičel "Proč jsem musel odejít?", když se s ním zaměstnanci snažili komunikovat. Subjekt poté několik dní trpěl silnými depresemi. Agenti popsali nádhernou vůni, která ze subjektu vyzařovala.

Subjekt se objevil v zemi, kterou popsal jako neuvěřitelně nádhernou a popsal ji jako ty nejkrásnější věci na světě dané dohromady. Když měl hlad nebo žízeň rostliny kolem natahovali svoje stonky a do úst mu vkládali tekutinu, kterou popsal jako tu nejlepší věc, kterou kdy ochutnal. Po přibližně jednom dni se u něj objevila humanoidní dívka. Subjekt tvrdil, že spolu několik hodin mluvili, ačkoliv neužívali stejného jazyka a není si tedy jistý, jak to bylo možné. Subjekt poté prohlásil, že chápal všechny její odpovědi na jeho otázky, ačkoliv jim nerozuměl. Subjekt ji popsal jako tu nejúžasnější osobu, kterou kdy poznal. S očividným zalykáním poté popsal, že těsně před přesunem se ji pokusil políbit. Subjektu poté bylo zabráněno v pokusu o sebevraždu. Test a psychiatrické léčení poté prokázalo, že subjekt byl jak mentálně tak fyzicky více vyspělý a jeho IQ se zvedlo o přibližně osm bodů.

 • Požadavek: Množství různých pokrmů a nápojů a fotografií krásných žen, které popsal jako nedostatečné. Subjekt poté zažádal o možnost zůstat v alternativní dimenzi navždy avšak byl upozorněn, že to je nemožné.

6A5-93W-132
Návrat: Subjekt se vrátil silně podvyživený a otráven v té chvíli neznámým jedem, který byl poté analyzován. Bylo zjištěno, že jed obsahoval velké množství křemíku. Malé stvoření na bázi křemíku bylo taktéž objeveno zakousnuté do prstu subjektu. Toto stvoření poté zemřelo, nejspíše na nedostatek potravy.

Subjekt se přesunul do dimenze obsahující převážně pouze krystaly různých velikostí a barev. Slunce také popsal jako menší a modřejší, než je to naše. Země byla pokrytá pískem, taktéž různých barev a odstínů. Subjekt si všiml stvoření vytvořených z krystalu různých velikostí, rychle se pohybující po zemi. Při snaze najít vodu uspěl a všiml si taktéž, že velké množství malých stvoření se u vody drželo. Těsně před návratem na subjekt jedno ze stvoření zaútočilo.

Subjekt prohlásil, že chování a chůze stvoření se podobaly korýšům.

 • Požadavek: Jídlo a voda, které nechutnají jako písek. Schváleno.

7XJ-HG5-77B
Návrat: Subjekt se objevil ve svém pokoji silně podrážděný. D-3762 a pouta, kterými byly spojeni chyběli.

Subjekt byl před přesunem připoután k D-3762, odsouzenému sériovému vrahu. Subjektu bylo přikázáno D-3762 terminovat, v případě smrtelného nebezpečí.

SCP 507 se přesunul do dimenze, kde právě probíhala druhá doba ledová. Okamžitě po přesunu byli oba subjekty zadrženi agenty postapokalyptické Nadace. Druhý subjekt byl rychle rozpoznán jako zaměstnanec Třídy D a byl terminován Agentem ███. SCP-507 bylo umístěno do cely ve spodní části Nadačního zařízení a bylo zaměstnanci považováno za vědce, který se pokoušel pomoci D-3762 utéct. Uprostřed výslechu se subjekt přesunul zpět.

 • Požadavek: Náhradní vybavení. Schváleno.

T34-DE2-04F
Návrat: Subjekt byl nalezen v Sektoru █-█, zakázané oblasti, a byl rychle odveden pryč.

Subjekt se přesunul do dimenze celé pokryté vodou1, poté co si oblékl své potápěcí zařízení rozhodl se prozkoumat podvodní část. Subjekt se ponořil a plaval přibližně 3 minuty, než doplaval na uviděl dno, kde našel opuštěné staré budovy pokryté řasami. Několik kostlivců bylo taktéž nalezeno. Subjekt prozkoumával město po dobu přibližně tří minut, než si všiml 3 černých stvoření, která vypadala jako ryby a pohybovala se k němu rychlostí přibližně 10 metrů za sekundu. Subjekt si připravil svojí pistoli a nůž předtím, než se přesunul zpět.

 • Požadavek: Voděodolný dalekohled. Schváleno.

A60-D99-75Q
Návrat: Subjekt se vrátil do nadace oblečen do propracovaného oblečení vytvořeného z hedvábí, vlny a kůží z neznámých savců.

Subjekt se objevil v postranní uličce "futuristického" města, obývaného velkým množstvím různých neidentifikovatelných humanoidních bytostí. Když subjekt tyto bytosti objevil, vypadali vyděšeně a začaly hlasitě křičet. Po chvíli se objevil ekvivalent policisty a subjekt byl odveden k vyslýchání, kde s ním byli schopni komunikovat. Když se jej zeptali, jak se do města dostal, tvrdil, že trpěl ztrátou paměti a nepamatoval si několik posledních let. Subjekt se poté bytostí zeptal na jejich původ a bylo mu oznámeno, že země zažila Scénář Třídy-CK "Konec Světa" (podle popsiu je pravděpodobně zodpovědné SCP-███). Na zemi zůstalo pouze malé množství lidí a byla postupně zabrána velkým množstvím mimozemských bytostí. Zbytek lidí se stáhlo do opuštěných oblastí daleko od měst a subjektu bylo nabídnuto, že jej tam odvedou. Subjekt odmítl a trval na tom, že chce zůstat, zdál se že to na mimozemská stvoření udělalo dojem, protože se jednalo o jednoho z mála lidí, kteří chtěli s ostatními rasami zůstat. Taktéž díky jeho falešným vzpomínkám na předchozí život na Zemi se z něj stala celebrita po dobu 2 týdnů, které v dimenzi strávil.

 • Požadavek: Foťák, aby mohl lépe zaznamenávat lokace přesunů. Schváleno.

Z73-3DD-89E
Návrat: Subjekt byl nalezen ve sklepě domu v █████, ███████.

Subjekt se objevil v jakési vzducholodi, která přelétala nad množstvím vysokých hor. Na lodi se s ním nacházeli humanoidi popsáni jako trpaslíci a elfové, podobní těm z fantasy příběhů. Tyto bytosti byly podle jejich slov žoldáci hledající anomálii ve svém světě a popsali draka, který prý spadl z nebes. Subjekt požádal o možnost připojit se ke skupině, jelikož se chtěl zúčastnit fantastického dobrodružství.
Poté, co vzducholoď přistála byl subjekt požádán, aby počkal na lodi, protože mise by pro něj byla moc nebezpečná. Subjekt byl ale poté nedočkavý a proto se rozhodl prozkoumat blízkou jeskyni, do které humanoidi vstoupili a dokázal vyfotit obřího plaza s lesklými šupinami a křídly, těsně předtím, než se přesunul. Fotka byla zaměstnanci Nadace popsána jako cituji… hustá jako prase.
Subjekt několikrát potvrdil, že se těsně před jeho přesunem objevilo dítě se obřím špičatým kloboukem a chytilo jej za nohu.

 • Požadavek: Kniha pravidel pro hru Dungeons and Dragons, Pátá edice. Schváleno.

CZE-582-7DG
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil v roztomile vypadající ložnici malého domu a byl přivítán několika lidmi různých věků a ras. Po přivítání ho provedli domem, který měl podle subjektu velké množství oken. Po pohledu ven si subjekt uvědomil, že se nacházejí za sklem a jsou sledováni několika kamerami. Obyvatelé mu vysvětlili, že jsou součástí výstavy zoo. Subjekt potvrdil, že nebyl ve stresu, jelikož si uvědomoval, že se brzy přesune zpět a tak jenom čekal a odpočíval než k přesunu došlo.

 • Požadavek: Žádný

DRK-038-891
Návrat: SCP-507 bylo nalezeno uvnitř kanceláře Dr. Kinga.

Subjekt se objevil na místě, které popsal, jako nekonečný les jabloní. Byla obývána bytostmi, které všechny vypadali jako Dr. King. Entity SCP-507 rozpoznaly a předaly mu zprávu pro Dr. Kinga, která zněla:

Pojď domů ztracené dítě. Ukázali jsme ti cestu již mnohokrát, avšak stále nepřicházíš. Nepamatuješ si snad svaté sady, kde jsi se zrodil? Vítr prohánějící se korunami stromů, chuť Jejího svatého ovoce? Prosím, vrať se domů.
Chybíš nám.

 • Požadavek: Předat zprávu Dr. Kingovi. Zamítnuto pro bezpečnost SCP-507.

SCP-LD9-431
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil ve více vybavené verzi jeho pokoje. Poté, co vyšel ven zjistil, že tato realita byla přesně opačná od té naší, co se zaměstnanců a subjektů týče a veškeré kanceláře byly nahrazeny zadržovacími oblastmi. Pozdější průzkum ukázal, že celá Nadace byla vedená klidnějšími verzemi humanoidních SCP subjektů a zaměstnanci byli drženi kvůli jejich schopnosti provádět nebezpečné experimenty. Není známo jak je možné, že Scénář Třídy-K nevznikl, když byla Nadace plná vypuštěných nebezpečných SCP subjektů a memetických hazardů. Zaměstnanci Třídy-D a stráže zůstali nezměněni.

 • Požadavek: Zvýšené mentální hodnocení pro všechny zaměstnance. [VYMAZÁNO].

Přísahám, že nám o 507 něco tajíte. Nepřineslo to sebou nic nebezpečného, nikdy nic nebezpečného nepřinese. Ani nezmiňuji, že bylo v blázinci a chce se stát výzkumníkem. - Agent McDaniels

RED-B9R-AVO
Návrat: Subjekt byl nalezen ve svém pokoji trpící silnou depresí, poté byl vystaven účinkům SCP-999 a jeho mentální zdraví bylo navráceno.

Subjekt se objevil oblečený do potápěčské výbavy. Jeho vybavení bylo zabaveno při kontrole a subjekt dále následoval zástup lidí do velké lodě. Když vyjeli subjekt si všiml, že voda byla krvavě rudá. Jeden z potápěčů protestoval proti výsadku, načež byl terminován a vhozen do vody. Subjekt se rozhodl mlčet, poté co viděl, jak se zachází s odporujícími lidmi. Subjekt poté následoval ostatní potápěče pod vodu a brzy narazili na entitu téměř identickou s SCP-3000. Subjekt byl zasažen memetickými účinky SCP-3000 a v tuto chvíli se vrátil zpět do naší reality.

 • Požadavek: Terminace. Zamítnuto.

SPC-268-110
Návrat: Subjekt byl nalezen ve svém pokoji s vybavením a oblečením pokrytým krví a jeho levý ukazováček chyběl.

Subjekt se objevil v alternativní verzi Nadace, kde byl aktivován alarm. Jakmile se subjekt podíval nad sebe, uvědomil si, že se nachází pod břichem SCP-682 a právě probíhalo porušení ochranných zařízení Nadace. Subjekt zůstal naprosto nehybný, dokud se o něj SCP-682 neotřelo ocasem. SCP-682 okamžitě zaútočilo, ukouslo subjektu jeho prst a způsobilo několik hlubokých tržných ran po celém těle, než stihl tým MTF zasáhnout. To dalo subjektu možnost utéct a doběhl do nejbližší ošetřovny, kde se pokusil zastavit krvácení. Po přibližně 27 hodinách bylo SCP-682 zabezpečeno.

 • Požadavek: Nový prst. Schváleno.

Bože, nedovedu si představit, jaké to muselo být. Další důvod proč toho hrozného ještěra zničit, jakmile to půjde. -Dr. J. Evans

JPL-114-904
Návrat: Subjekt byl nalezen pomocí sledovacího zařízení v obchodním domě v █████,█████, silně popálený.

Subjekt se objevil v hořící budově a okamžitě se snažil utéct, avšak zjistil, že všechny východy jsou zablokovány, nebo již pohlceny plameny. Subjekt zjistil, že jediná cesta ven je skrze okno a byl připraven skočit. Subjekt si všiml, že pod oknem stojí velké množství humanoidů oblečených do dlouhých rób a se zdobenými maskami. Jedna z bytostí poté zvedla značku s nápisem "On tě odsoudil za tvé hříchy a nyní budeš potrestán". Jelikož neměl jinou možnost, vyskočil subjekt a přesunul se zpět do naší dimenze před dopadem.

 • Požadavek: Krém na popáleniny a knihu o kultech. Schváleno.

WQK-112-994
Návrat: Bez komplikací

Subjekt se objevil uprostřed velkého lesa, který neobsahoval žádné známky života. Subjekt tvrdil, že se v lese cítil vyděšeně a paranoidně, kvůli tichu a žádnému pohybu. Ačkoliv šel po dobu více jak tři týdny, nebyl schopen nalézt cestu ven z lesa. Subjekt byl donucen pojídat objekty připomínající ovoce a oříšky, aby přežil. Když subjekt nebyl schopen nalézt další jídlo rozhodl se pozřít vlastní kožený pásek. Když se subjekt přesunul zpět, tvrdil, že měl pocit, jako by byl sledován, avšak bez dalších důkazů je pravděpodobné, že se jednalo pouze o paranoiu způsobenou samotou a tichem.

 • Požadavek: Přidání trvanlivého jídla do výbavy. Schváleno.

CDY-745-924
Návrat: Bez komplikací

Subjekt se objevil v zemi tvořené z různých druhů sladkostí a popsal jej jako "Wonkova továrna na steroidech". Po přesunu zpět bylo změřeno, že subjekt přibral 6.8 kila.

 • Požadavek: Další sladkosti. Zamítnuto.

WLM-003-279
Návrat: Subjekt byl nalezen v jídelně v bezvědomí a s pěněním v ústech. Prozkoumání jeho krve odhalilo velké množství thiopentalu sodného, pankuronium-bromidu a chloridu draselného.

Subjekt se objevil v cele s maximální ostrahou a po dotázání ostrahy, proč je držen, mu bylo oznámeno, že je odsouzen za vraždy, které spáchal. Subjekt nedostal možnost se zeptat na další otázky. Po setkání s jeho právníkem se subjekt dozvěděl, že mají velké množství důkazů odkazující na jeho osobu, včetně otisky prstů a záznamy z kamer, které seděli přesně na SCP-507. Aktuální teorie zní, že dvojník SCP 507, spáchal tyto vraždy a nějakým způsobem byl schopen uniknout ze své cely, zkoumání dané situace stále probíhá. Subjekt byl poté přemístěn do místnosti, kde měl být popraven injekcí. V momentu, kdy se subjekt přesunul utrpěl srdeční zástavu, avšak Nadační zaměstnanci jej byli schopni zachránit.

 • Požadavek: Žádný.

37S-993-8814
Návrat: Subjekt byl nalezen za pomocí sledovacího zařízení v ███████,██████, kde byl za nohy přivázaný ke kovadlině a držící dřevěnou palici.

Subjekt popsal svět ve kterém se objevil jako kreslený animovaný film. Subjekt taktéž zjistil, že jeho vlastní osoba se přeměnila na kreslenou verzi. Obyvatelé dimenze byly kombinací vtipných zvířat a humanoidů. Zdála se, že naše fyzikální zákony v tomto světě neplatili a všichni obyvatelé následovali pravidla animovaných seriálů. Například, když se subjekt podíval na slunce, řeklo mu ať nezírá a nasadilo si sluneční brýle, taktéž když se subjekt lekl vyskočil minimálně 30 metrů do vzduchu.

 • Požadavek: Skočit ze střechy aby vyzkoušel, jestli to, podle jeho slov… "pořád funguje". Zamítnuto.

92P-152-92FJ
Návrat: Subjekt byl nalezen v ████████, s těžkými poraněními na jeho levé části těla a ruce.

Subjekt se objevil v naprosté temnotě se světly, která mu vysela nad hlavou. Po bližším prozkoumání bylo zjištěno, že tato světla jsou neznámým typem ovoce, které vyselo ze stromů pokrytých silně černou kůrou. Baterka se zdála slabá a ne tak účinná jako dříve. Vzdálená světla se začala přibližovat a subjekt zjistil, že se jednalo o podivnou humanoidní entitu, která silně svítila. Entita nebyla agresivní a pouze subjekt následovala. Po dvou hodinách chození se entita vzdálila a opustila subjekt. Poté si ale všiml, že slyší blízko své osoby hlasité dýchání. Subjekt rozsvítil svoji baterku a před sebou uviděl entitu, černou jako uhlí, jež byla téměř neviditelná v okolní temnotě. Subjekt se pokusil od entity utéct, což ji vyprovokovalo k útoku.

 • Požadavek: (Kromě lékařské péče) Silnější baterka. Schváleno.

HYO-772-939
Návrat: Subjekt byl nalezen v jeho pokoji a silně krvácel z očí, uší, nosu a úst. Subjekt zůstal v komatu po dobu 42 dnů, poté co se vrátil. Po tuto dobu se subjekt nepřemístil.

Subjekt si zachoval pouze matné vzpomínky z místa do kterého se přesunul avšak pamatuje si, že se objevil ve městě, které vypadalo, jako by bylo vytvořeno z čistého světla a bylo vybudováno do nemožných tvarů a forem, které subjektu nedovolilo je popsat do detailů.
Z tohoto města vyšli dvě obří entity, přibližující se k subjektu, jenom pohled na tyto entity způsobil subjektu silnou bolest a téměř okamžitou slepotu. Bytosti se poté se subjektem pokusili komunikovat, avšak to způsobilo prasknutí bubínků subjektu. Poté omdlel. Subjekt bytosti popsal, jako pohled na tvář boží.
Poznámka: Ačkoliv zranění se zdály být vážné, po probuzení byl subjekt naprosto v pořádku. Jak je toto možné zatím zkoumáme.

 • Požadavek: Žádný.

HYX-324-21K9
Návrat: Subjekt byl pomocí sledovacího zařízení nalezen v Národním parku ██████ v jeskyni, oblečený do zvířecích kůží a držel ručně vyrobenou kuši.

Subjekt byl přesunut do světa, kde lidé nebyli na vrcholu potravního řetězce a zemi vládl dominantní druh plazů, kteří se nejspíše vyvinuli z dinosaurů. Subjekt by okamžitě po přesunu zajat a umístěn do rezervace pro lidi, které plazi lovili ze sportu. Subjekt dokázal přežít díky svým znalostem a schopnostem se schovat. Poslední momenty před přesunem strávil schovaný v korunách stromů.

 • Požadavek: Náhradní vybavení. Schváleno.

H37-U24-M13
Návrat: Subjekt byl nalezen nahý ve spodní části Chodby 4C, ačkoliv na sobě měl stále svoji baterku, nůž a pásek.

Subjekt se dostal do dimenze, kompletně tvořené z lidí. Planeta byla celá tvořena z žijících lidí a lidé si prohazovali různé práce, včetně potravy, kde lidé byli požíráni a dokonce i tunely byly z lidí. Ženy byly navíc schopné rodit bez potřeby mužů jednou za pár dní a nevyžadovali žádnou potravu. Subjektu byly ostatními lidmi vzaty šaty, avšak subjekt nemusel vykonávat žádné práce a tak jednoduše přečkal přibližně sedm dní, než se dostal zpět.

 • Požadavek: Nevidět žádné lidi, které nemusí po dobu pár týdnů. Schváleno po dobu tří týdnů.

G31-E20-I14
Návrat: Subjekt byl nalezen pomocí sledovacího zařízení přibližně 120 kilometrů od Nadačního zařízení.

Subjekt se objevil v dimenzi tvořené z různých druhů želatiny. Celé místo se zdálo téměř ploché s výjimkou malých kopců asi 20 kilometrů od sebe. Když subjekt po přibližně jednom dni vystoupil na kopec, spatřil v dálce velký kovový objekt. Subjekt pokračoval dále v chůzi několik dní a byl od ocelového objektu vzdálen přibližně 18 kilometrů, když se přesunul do naší dimenze.

 • Požadavek: Subjekt odmítl jíst jakékoliv měkké jídlo po dobu jednoho měsíce.

S33-4G3-BG4
Návrat: Subjekt se objevil zpátky v zařízení asi metr nad podlahou jídelny.

Subjekt se přesunul do basketbalového hřiště, kde šest bytostí hrálo basketbal. Tato skupinka se skládala ze dvou lidí, tří humanoidních brouků a jedné bytosti podobné sépii s ostře vypadající hnědou kůží a jednou kulatou osmirukou bytostí. Subjekt se zeptal, kde je a zjistil, že se nachází ve Sportovním Centru pro Všechny Druhy. Subjekt poté prohledal několik místností, kde se hráli různé hry, většina z nich neznámých a některé nehratelné lidmi. Poté byl ale odveden bytostmi oblečenými v oranžovo růžových kostýmech, které jej zamkli v místnosti. Když se zeptal, proč ho zamykají, bylo mu oznámeno, že zde musí zůstat až do zavíračky, protože se proplížil dovnitř bez placení.

 • Požadavek: Žádný

A10-ER5-436
Návrat: Bez komplikací.

Subjekt se objevil v dimenzi, kde čas byl kompletně zastaven a datum bylo ██. prosinec 2012. Subjekt dokázal bez problémů najít jídlo a pití, ale všiml si, že nebe bylo rudé a zobrazovalo zprávu "CHYBA 14528: NAČÍTÁM ČAS: OČEKÁVANÁ DOBA: 228-342 let". Subjekt poté strávil v tomto místě přibližně dva měsíce, než se vrátil zpět.

 • Požadavek: Trávit více času se zaměstnanci, protože se cítil osaměle. Schváleno. Subjektu je nyní dovoleno občas sledovat práci Dr. Garsona.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License