Dokument #087-III
hodnocení: +3+x
blank.png

Dokument #087-III: Průzkum III

D-9884 je 23-letá žena průměrné postavy a vzhledu. Podle psychologického profilu trpěla častými depresemi. Subjekt má záznam kvůli použití nadměrné síly k [DATA VYMAZÁNA]. D-9884 je vybavena 75 wattovou svítilnou s energií na 24 hodin, ruční videokamerou s přímým přenosem a zvukovým vybavením pro komunikaci s Doktorem ██████ v řídící místnosti. D-9884 je také vybavena 3,75 litry vody, 15 nutričními tyčinkami a 1 teplou přikrývkou.

D-9884 stojí na přízemí SCP-087. Svítilna osvětluje prvních 9 schodů. LED světla umístěné na zeď při posledním průzkumu nejsou vidět.

Doktor ██████: Prosím, sestupte na první poschodí a prozkoumejte jeho stěnu.

D-9884 sestoupí 13 schodů a zastaví se na poschodí. Na místě, kde bylo podle záznamu z Průzkumu II umístěné LED světlo, nejsou po světle žádné stopy.

D-9884: Jo, um, prostě špinavá, betonová zeď. Není na ní nic neobvyklého. Ne, počkat. Tady to trochu lepí.

D-9884 ukáže na místo, kde by se mělo LED světlo nacházet.

D-9884: Tam dole brečí dítě! Prosí [pauza] prosí o pomoc a brečí.
Doktor ██████: Děkuji. Prosím, pokračujte dolů po schodech, než si všimnete něčeho neobvyklého.

D-9884 sestupuje. Při dosažení dalšího poschodí je zachycen zvuk brečícího dítěte, který je totožný s tím z předchozích průzkumů. Žádné LED světlo se na zdi žádného poschodí nenachází. D-9884 pokračuje bez problému, než dosáhne 17. poschodí.

D-9884: Eww, tady na zemi něco je a strašně to smrdí. Lepí to a nalepilo se mi to na botu. Ugh, to je nechutné.

Videozáznam potvrzuje přítomnost substance zabírající místo o průměru přibližně 50 centimetrů.

Doktor ██████: Můžete ten zápach popsat?
D-9884: Uh… Je to jako moč smíchaná se zrezivělým kovem.
Doktor ██████: Děkuji. Prosím pokračujte, než si všimnete něčeho dalšího.

D-9884 pokračuje bez problému na 51. poschodí. 51. poschodí zůstává nezměněné od předchozího průzkumu. D-9884 je požádána, aby opět sestupovala, než si všimne něčeho neobvyklého. Subjekt pokračuje na 89. poschodí. Videozáznam sebou škubne a subjekt zakřičí.

D-9884: Ahh, kurva! V té zemi tady je díra, málem jsem tam spadla.

Videozáznam potvrzuje přítomnost díry o průměru přibližně 1 metru. Subjekt namíří svítilnu dolů, čímž odhalí pouze černotu. Po přibližně 4 sekundách problikne z neurčitelné vzdálenosti v díře světlo, které po zhruba 2 sekundách zase zhasne.

D-9884: Tam dole bylo světlo! Už je to pryč, ale bylo tam tak na sekundu! Viděl jste to?
Doktor ██████: Ano. Můžete odhadnout hloubku té díry?
D-9884: Ani náhodou. Je to moc hluboké. Minimálně kilometr. Řekla bych, že mnohem víc než kilometr.
Doktor ██████: Děkuji. Slyšíte stále zvuky toho dítěte.
D-9884: Uh huh. Pořád zní hrozně daleko. Nepřipadá mi, že bych se jakkoliv přibližovala. Je to jako by udělalo krok dolů za každý krok, co udělám já.
Doktor ██████: Prosím, pokračujte dolů dokud si nevšimnete něčeho neobvyklého.

D-9884 pokračuje v sestupu SCP-087 přibližně hodinu, během které sestoupí dalších 164 pater. Zastaví se na 253. poschodí, kde si odpočine, sní jednu nutriční tyčinku a vypije trochu vody. D-9884 je odhadem 1.1 kilometru pod počátečním poschodím a zvuk dítěte se v hlasitosti zatím nezměnil. Po 4-minutové pauze pokračuje D-9884 v sestupu bez zastávky po dalších 216 pater. 1,5 hodiny později se D-9884 nachází na 469. poschodí, přibližně 1.8 kilometru pod přízemím.

D-9884: Nikam se nedostávám. Myslím, že je čas abych se vrátila zpátky. Chci říct, cesta dolů je jedna věc, ale čeká mě ještě dlouhý výšlap nahoru.
Doktor ██████: Bylo vám poskytnuto jídlo, voda a deky na 24 hodin. Prosím, pokračujte dál.
D-9884: Ne, myslím, že půjdu zpátky nahoru.

D-9884 se otočí směrem k předchozímu ramenu schodů.

D-9884: Já – [zakřičí]

SCP-087-1, obličej, je přímo za D-9884, čímž jí brání ve výstupu. Obličej je přibližně 30 centimetrů od čočky kamery; jeho oči jsou zaměřené přímo na čočku, tentokrát nepozorují subjekt ale osobu sledující videozáznam. Videozáznam se poruší a zamrzne na 4 sekundy, což je doprovázeno stálým kvílejícím zvukem. Poté se usekne na kodrcavý obraz D-9884, jak rychle sebíhá schody.

D-9884: [panikaří a hysterčí] Sledovalo mě to! Celou tuhle dobu to bylo přímo za mnou, oh Bože, je to přímo za mnou, dívalo se to přímo na mě! Doktore ██████, prosím, udělejte něco, prosím, pomozte mi, oh Bože, ne, prosím, dostaňte to pryč, prosím, ne, prosím, věděla jsem, že mě to sledovalo, pomoc, ať to odejde, prosím, ne, dívalo se to na mě, zíralo to na mě, věděla jsem, že mě to celou dobu sledovalo, oh Bože, prosím, pomozte mi, ne, prosím [toto pokračuje v podobném stylu až do konce.]

D-9884 nepřestává hystericky křičet a prosit během toho co rapidně sbíhá schodiště. Předchozí zaznamenané kvílení nyní přehlušilo audiozáznam, nicméně na pozadí jde stále slyšet původní zvuk plačícího dítěte. Asi o 14 pater později se kamera zhoupne a videozáznam ukáže oblast přímo za D-9884. Obličej je nyní přibližně 20 centimetrů od čočky kamery. Nezírá na subjekt; spíše je zaměřený na čočku kamery, čímž vytváří iluzi, že navazuje oční kontakt s těmi, kteří sledují záznam. Nutno poznamenat, že od spatření SCP-087-1 se zvýšila hlasitost zvuku vzlykání a brekotu, což naznačuje, že se D-9884 blíží ke zdroji. Po přibližně 150 v panice seběhnutých patrech, s 3 vizuálními potvrzeními toho, že SCP-087-1 stále pronásleduje D-9884, D-9884 zakopne a upadne do bezvědomí. Podle audiozáznamu je zdroj brekotu velmi blízko. Stálý zvuk kvílení neustává. Videozáznam každopádně ukazuje další klesající rameno schodů, což značí, že D-9884 stále nedosáhla dna schodiště. Po 12 sekundách naprostého klidu, zabere obličej celý výhled kamery, přičemž navazuje přímý oční kontakt se sledujícím.

Audio a video se přeruší a spojení už není znovu navázáno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License