Návrh Uživatelů: Djoric-Dmatix
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Humanoid

Úroveň Hrozby: Zelená|Podružná-Červená

Třída Zadržení: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Instance SCP-001 musí být zadrženy ve standardních celách pro humanoidy. Za žádných okolností nesmí být žádné instance SCP-001 zadržené ve stejné oblasti, jakkoliv spolu interagovat nebo být obeznámeny s jakoukoliv informací týkající se ostatních členů skupiny. Zaměstnanci přiřazení k jednomu ze subjektů SCP-001 se nesmí dozvědět o existenci žádné další instance SCP-001 nebo o spojení, které spolu mají.

Subjekty SCP-001 nesmí přijít do přímého kontaktu s žádným anomálním objektem mimo schválené testování.

REVIDOVÁNO ██. ██. 20██: SPECIÁLNÍ NAŘÍZENÍ A-1130-X RADY O5

Ve světle nedávných událostí, které vyústili ve smrt SCP-001-05, je tímto zakázáno užití subjektů SCP-001 za účelem neutralizace jiných anomálních objektů. Subjekty SCP-001 musí být zabezpečeny všemi dostupnými prostředky tak, aby zůstali naživu a nezraněni. Zadržení a kontejnment SCP-001 musí mít nejvyšší prioritu. V případě smrti některého ze subjektů musí být ihned zahájen Protokol Ourobouros.

Popis: SCP-001 je skupina třiceti šesti jednotlivců označených jako SCP-001-01 až SCP-001-36. Nezdá se, že by mezi jednotlivými subjekty byly jakékoliv vzorce v etnické příslušnosti, pohlaví, věku nebo náboženském vyznání.

Samotné subjekty SCP-001 nedisponují žádnými anomálními vlastnostmi. Avšak u anomálních objektů, entit nebo jevů, se kterými přijdou subjekty SCP-001 do těsné blízkosti, budou modifikovány anomální vlastnosti: toto nejčastěji vyústí v oslabení, či úplnou ztrátu těchto vlastností. Vlastnosti, které nebudou anulovány, budou pozměněny tak, aby byla zachována konzistence napříč ostatními objekty s obdobnými anomáliemi. Tyto účinky jsou okamžité a dějí se nezávisle na iniciativě subjektů. Oblast působnosti těchto účinků se, stejně jako jejich intenzita, zvětšuje závisle na počtu subjektů SCP-001 na jednom místě. Více subjektů blízko u sebe je schopno anulovat anomální efekty, aniž by si byli vědomi jejich přítomnosti.

Zdá se, že všechny subjekty SCP-001 jsou si instinktivně vědomi informací o dalších instancích SCP-001. Tyto informace většinou zahrnují počet členů skupiny a detaily ohledně jednoho až tří jejích členů. Tyto informace jsou neurčité, což dělá vyhledávání nezadržených subjektů velice obtížné.

Smrt subjektu SCP-001 způsobí manifestaci anomálních entit a fenoménů v okolí místa úmrtí. Na zadržení manifestací těchto rozměrů nejsou standardní zadržovací procedury dostačující a vyústí tak v nespočet ztrát na životech a četné poškození oblasti. Zadržené instance SCP-001 tvrdí, že absence zesnulého jedince "propouští ty věci ven" s tím, že postupem času se budou tyto události stupňovat. Dále zadržení jedinci tvrdí, že zesnulí jedinci budou nahrazeni novorozenci s odpovídajícími schopnostmi: žádní takoví jedinci ještě nebyli nalezeni.

Viz Dokument 001-EX pro soupis významných modifikací na anomálních předmětech provedených subjekty SCP-001. Kompletní list anulací anomálních efektů je sepsaný v Dokumentu 001-N.

Dodatek-01:

Následuje seznam již známých příslušníků SCP-001:

Označení Etnická Příslušnost Pohlaví Věk Stav Poznámky
SCP-001-01 Židovsko-Německá Muž 94 Zadržen Momentálně udržován v uměle indukované stázi, aby se zabránilo jeho smrti. Na levém předloktí má vytetované identifikační číslo.
SCP-001-02 Tamilská Žena 88 Zadržen Subjekt byl při zadržení v gravidním stavu. Porod proběhl bez problémů a dítě je momentálně pod dohledem Nadace.
SCP-001-03 Britská Žena 91 Zadržen Subjekt byl zdravotní sestrou v britské armádě, byl prohlášen za mrtvý roku 1943.
SCP-001-04 Čanská Muž 97 Zadržen První subjekt, který Nadaci poskytl informace o ostatních subjektech. Taoistický kněz Quanzhenské Školy.
SCP-001-05 Paštunská Muž 101 Zesnulý Subjekt zemřel v zadržení. Více informací naleznete v Hlášení z Incidentu 001-05-EX.
SCP-001-06 Italská Žena 39 Nezadržen Původně zadržen v hostelu v Budapešti. Subjekt unikl ze zadržení o osm dní později při narušení bezpečnosti v Oblasti-90. Momentální lokace subjektu je neznámá.
SCP-001-07 Polsko-Argentinská Žena 52 Nezadržen Ve vlastnictví GOI-16 “Obzorová Iniciativa".
SCP-001-08 Ruská Muž 5 Nezadržen Ve vlastnictví neznámé osoby či skupiny. Nebyli nalezeni žádní rodinní příslušníci.
SCP-001-09 Aboridžinská Žena 31 Nezadržen Ve vlastnictví GOI-16 “Obzorová Iniciativa".
SCP-001-010 Afroamerická Muž 28 Nezadržen Ve vlastnictví GOI-16 “Obzorová Iniciativa".
SCP-001-011 Nigerská Muž 45 Zadržen Rodina SCP-001-011 byla přítomna při jeho zadržení. Nejstarší syn SCP-001-011 se ozbrojil a i přes námitky subjektu projevil odpor vůči zaměstnancům Nadace, následkem čehož byl neutralizován. Zbytku rodiny byla podána amnestika Třídy-A.
SCP-001-012 Arabská Žena 14 Zesnulý Subjekt byl zneškodněn členy GOI-03 “Povstání Chaosu” během pokusu o zadržení. Více informací naleznete v Hlášení z Incidentu 001-12-RC-EX.
SCP-001-013 Korejsko-Americká Žena Neznámý Nezadržen Aktivně sabotuje veškeré pokusy o zadržení
SCP-001-014 Navažská Muž 23 Zadržen Subjekt byl zadržen Nadačními zaměstnanci poté, co navázal kontakt s SCP-1295. Více informací naleznete v Dokumentu 001-EX.

Dodatek-02: Objekty SCP-001-01 až SCP-001-05 byly zprvu zadrženy HMFSCP dne ██. ██. 1944 v Jeruzalémě během vyšetřování údajných zázraků a dalších anomálních událostí nahlášených v této oblasti. Objekty SCP-001-01 až SCP-001-05 byly nalezeny v péči tří jednotlivců označených POI-1458, POI-1459 a POI-1460. Existuje důvodné podezření, že jsou zmíněné osoby spojeny s GOI-16 “Obzorová Iniciativa” a je možné, že měli prsty v jejím založení.

Zadržení bránily faktické potyčky uvnitř HMFSCP. SCP-001-01 bylo v následné přestřelce vážně zraněno, načež bylo stabilizováno a spolu s ostatními subjekty převezeno do jurisdikce frakce Uchovatelů. Jedinci odpovědní za ukrývání subjektů SCP-001 během přestřelky utekli a nebylo tedy možné je dopadnout.

Záznam Rozhovoru 001-11-02

Následující rozhovor s SCP-001-05 se uskutečnil dne ██. ██. 19██.

Dr. ████████: Posledně jste mluvil o tom, že máte nějaké poslání. Mohl byste to, prosím. rozvést?

SCP-001-05: Jsem tu, abych vše napravil.

Dr. ████████: Pokračujte.

SCP-001-05: Svět je rozpolcený, doktore, a já tu jsem spolu se svými bratry a sestrami, abychom se spojili a uvedli ho zpět do pořádku. Jsme tu, abychom dláždily cestu pro to, co má přijít. Věci již byly uvedeny do pohybu, avšak bylo zde i pár nezdarů.

Dr. ████████: Rozveďte to, prosím.

SCP-001-05: [SCP-001-01], to on byl předurčen k našemu sjednocení. Avšak když teď balancuje na pomezí života a smrti, přechází tato povinnost na nás. Přestože všichni známe pouze zlomky informací o těch ostatních, postačí nám to.

Dr. ████████: Nebojíte se o něj?

SCP-001-05: Smrt je pouhou částí celku, který je nám všem předurčen. Není čeho se bát.

Dr. ████████: Obdivuhodný to pohled na svět. Jak jste se dozvěděl o svém údělu v tomto světe?

SCP-001-05: Zdál se mi sen. Předzvěst, vidina, halucinace, říkejte si tomu jak chcete. Zasadilo mi to v hlavě myšlenku, která přerostla v jistou formu intuice. Dalšího dne jsem potkal [SCP-001-01].

Dr. ████████: Mohl byste ten sen popsat?

SCP-001-05: Byl tam muž oblečený v bohatě zdobené róbě jako nějaký král nebo císař. Bez ustání přecházel sem a tam a stále dokola opakoval: "Kde je můj krejčí? Kde je můj krejčí?" Každou otázku následovala odpověď pocházející od neznámého hlasu. "Již se blíží, je na dosah ruky." Ale krejčí nikde. Ten muž se zdál stále více neklidným a jeho tempo se zrychlovalo, zatímco se na něm začali slétávat moli, kteří započali ohromné hody na mužově róbě. Jeho oděv se začal rozpadat a hnít, přičemž se na jeho těle slétávalo více a více molů, kteří začaly přesouvat svou hostinu na mužovu kůži. Poté se rozrazili dveře a za nimi nestál jeden, nýbrž rovnou tucty krejčích vedené jedním, nejvyšším krejčím v celém království. Král byl obšťastněn jejich příchodem. Věděl, že bude zproštěn molů dříve, než by mu ožraly maso z kostí. Následovalo probuzení a já to prostě věděl. Našel mne a já ho následoval tak, jak bylo předurčeno.

Dr. ████████: Omluvte mou dramatičnost, ale není tomu tak, že pokud se všichni sejdete na jednom místě, svět skončí?

SCP-001-05: [Zasměje se] Doktore, svět již dávno skončil. Toto měla být poslední z válek. Konec našeho světa nadešel a nám nezbývá moc času. Za chvíli bude přeplněn moly a již nebude cesty zpět. Avšak stále nám zbývá trocha času. Můžeme se vydat hledat ostatní na vlastní pěst.

Dr. ████████: A až k tomu dojde?

SCP-001-05: Klidné dny, doktore, klidné dny a mír.

Hlášení z Incidentu 001-05-EX

Hlášení z Incidentu 001-012-RC-EX

Dokument 001-EX

Dokument 001-IC-34

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License