Návrh Uživatele: djkaktus III
hodnocení: +13+x
blank.pngtwieheader.png

DeCIRO Katalogové Číslo: SC-001/13-001/01

Typ Dokumentu: Summa Modus Operandi

Obdržená Data: N/A

Stav Operace: Ukončená


Předmluva: My, Vedení Delta, tímto uvádíme principy tohoto dokumentu, Summa Modus Operandi Povstání Chaosu.

Následující držíme za naprosté pravdy:

Nadační Rada O5 pozměnila předivo reality pro účely svých vlastních zvrácených tužeb.

Tyto změny jsou zdrojem veškeré nadpřirozené aktivity v našem vesmíru.

Z těchto křivd je obviňujeme:

 • TŘINÁCTÝ ČLEN - Provinil se proti přirozenému řádu věcí, svou smlouvou zastavil ruku Smrti, uchvátil jemnou rovnováhu života a dal hrozným členům nadační Rady neproniknutelný štít.
 • DVANÁCTÝ ČLEN - Ukradl bohatství světa, aby napomohl strašlivým plánům Nadace a sebral ovoce práce mnoha milionů, aby cíl jejich práce otočil proti jim samým.
 • JEDENÁCTÝ ČLEN - Vytvořil kruh lží kolem lidí tohoto světa, aby ochránil Nadační zájmy a uvrhl na prázdnotu svůj zrak, aby zabránil pravému porozumění lidstva.
 • DESÁTÝ ČLEN - Udržovala nejistý záznam Nadačních pochybení a změněné historie, která jim vyhovovala a zesměšňovala pravdu a rozum, aby udržela krutou památku Nadace.
 • DEVÁTÝ ČLEN - Zradila důvěru svých kolegů, přísahala věrnost hrozné radě a několikrát nevyužila příležitosti narušit jejich chamtivé plány.
 • OSMÝ ČLEN - Spáchal ohavné činy proti nevědomé veřejnosti svým bezohledným využíváním nukleárních zbraní a byl jedním z prvních, kteří vdechli život organizaci, která měla být zabita v kolébce.
 • SEDMÝ ČLEN - Zmanipulovala nevinné lidi, aby vytvořila chaos a zkázu pro Nadační účely a neprokázala nic než pohrdání a zneužívání nevinných.
 • ŠESTÝ ČLEN - Potají využil moc amerického vojenského stroje ke zničení nepřátel Nadace a vytvořil kruh nekonečného násilí a krveprolití, který tento svět navždy poskvrnil.
 • PÁTÝ ČLEN - Zakřivil samotné hranice času a prostoru, aby rozšířil krutý dosah Nadace a dosáhl na temná a strašlivá tajemství v těch dalekých místech, aby pomohl napájet Nadační stroj na zabíjení.
 • ČTVRTÝ ČLEN - Uvedl národy světa do falešné víry, že jim Nadace nechce ublížit, zatímco pracoval s těmi stejnými zrádnými záměry, které by tento svět přivedly k zániku.
 • TŘETÍ ČLEN - Použil technologii lidstva proti němu samému, aby mohl jednat jako vševidoucí pozorovatel Rady O5, čímž vytvořil síť očí, která ničí veškeré ostatky lidského soukromí a slušnosti.
 • DRUHÝ ČLEN - Účastnila se.
 • PRVNÍ ČLEN - Sestavil radu monster a démonů, která jej poslouchá na slovo, aby mohl sedět na svém trůně nechutného vředu Nadace a pít z pramenu nákazy, kterým tato organizace je.

Hrůzný anomální vliv Rady O5 na tento svět je rána samotnému předivu vesmíru.

Infikovaná rána, která se nemůže zahojit, dokud není infekce odstraněna.

Třináct členů Rady O5 jsou touto infekcí v ráně naší reality.

Třináct členů Rady O5 musí být odstraněno.

Na příkaz Inženýra a Těch Jež Odstoupili, stojíme proti této hrůze.

Stojíme v opozici tomuto zločinu, proti přírodě.

Povstáváme proti tomuto chaosu.

Naše cesta je jasná, naše vize čistá. Musíme vyčistit tuto ránu. Musíme nechat vesmír zahojit.

Musíme zničit Třináct Členů Nadační Rady O5.


Tímto tedy, my z Vedení Delta, sepisujeme Summa Modus Operandi podle Inženýra Povstání Chaosu.

1. KROK 001/13

2. KROK 001/12

3. KROK 001/11

4. KROK 001/10

5. KROK 001/09

6. KROK 001/08

7. KROK 001/07

8. KROK 001/06

9. KROK 001/05

10. KROK 001/04

11. KROK 001/03

12. KROK 001/02

13. KROK 001/01


bottombar.png
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License