Návrh Uživatele: djkaktus II

hodnocení: +4+x
blank.png
Objekt#: 001
Úroveň5
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
kritické

01_solitude.jpg

SCP-001 viditelné pomocí infračervené kamery.


Archivní Specifikace: Tato složka s označením SCP-001 bude existovat samostatně od ostatních složek SCP-001 v archivu primární nadační databáze a bude možné ji otevřít pouze z uzavřených terminálů v Zóně-11 nebo Oblasti-01. Žádné další kopie této složky nesmí existovat. Tato složka byla navržena tak, aby poškodila jakýkoliv systém, na kterém existuje, a který nenese dekódovací sekvenci výše zmíněných systémů.

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-001 je aktuálně zadrženo uvnitř Pietrykau-Fontainového Zařízení pro Stabilizaci Prostoru v šestém podzemním patře Obrněné Dimenzionální Zadržovací Zóny-11 poblíž města Kunes v Norsku. Zadržovací celu SCP-001 je třeba udržovat o teplotě nižší než 3,2 K. Výzkumný personál a čtyři Aplikované Úderné Jednotky jsou aktuálně přiřazeny k Zóně-11. Tyto Úderné Jednotky jsou:

 • ATF Indianapolis-13 "Killboys"
 • ATF Detroit-11 "Blessed Rain"
 • ATF Atlanta-9 "Sherman's March"
 • ATF Nevada-3 "Firestarters"

Kromě standardního Pietrykau-Fontainového Zařízení bylo od objevení SCP-001 přidáno několik modifikací:

 • Přidání tří dodatečných LFTR (liquid fluoride thorium reactors) pro zvládání energetických výbojů.
 • Devět zavěšených prstenců ze slitiny hořčíku Třídy-VI k udržování strukturní integrity zařízení.
 • Šestnáct Scranton-Kempfových harmonických omezovačů pro kontrolu nad přebytečným výdejem energie.
 • Tři Polycottovy odrážecí talíře pro kontrolu nad přebytečným výdejem energie.
 • Osm Weldon-Stanleyho kanálů fúzní energie pro kontrolu nad přebytečným výdejem energie.
 • Konstrukce vrtu DEEPWEELL1 pro ventilaci a kontrolu nad přebytečným výdejem energie.
 • Jeden Autonomní Inteligentní Reakční Vektor2 pro výpočet komplexních časoprostorových kalkulací.

Pokud dojde k destabilizační události, bude zaveden protokol ČTYŘICET DNÍ:

exterior.jpg

Obrněná Dimenzionální Zadržovací Zóna-11 (DEEPWELL #9)

Vedoucí oblastní administrátor vydá příkaz k úplné evakuaci zařízení, které započne čtyřicetiminutový odpočet.

40 MINUT: Vydání rozkazu k evakuaci.

33 MINUT: Po sedmi minutách určených k evakuaci se stavidla z blízké řeky otevřou a zatopí nižší patra zařízení.

31 MINUT: Nálože rozložené kolem testovací komory se odpálí po devíti minutách, čímž způsobí kolaps testovací komory do podzemní sekce vrtu DEEPWELL.

21 MINUT: Dodatečné nálože rozmístěné po celém zařízení se odpálí, což způsobí kolaps celého zařízení do vrtu.

6 MINUT: Nálože rozmístěné na úpatí hory se odpálí, což způsobí lavinu, která zaplní vrt DEEPWELL než bude uzavřen pomocí ocelových zamykacích plátů navržených tak, aby pokryly celou šířku vrtu.

0 MINUT: Oblastní nukleární hlavice nacházející se na dně vrtu se odpálí a zničí SCP-001.

V případě, že protokol "ČTYŘICET DNÍ" se neukáže jako dostatečný ke zničení anomálie, musí se všichni členové Rady O5, regionální administrátoři, ředitelé a vykonavatelé nahlásit Radě O5 (Oblast-01) a vyčkat na provedení Protokolu Tredecim.


Aktivace Protokolu Tredecim bude znamenat začátek Scénáře Třídy هلاك3 "Darkbody" "Konec všech Světů". Všichni Nadační zaměstnanci budou upozorněni na začátek tohoto protokolu, který bude znamenat okamžité rozpuštění Nadace SCP a ukončení všech kontraktů. Vzhledem k povaze Scénáře Třídy هلاك nebudou zatím žádné další informace poskytnuty.

Pro více informací ohledně Protokolu Tredecim, viz Dodatek 001.6.

Aktualizované memorandum ohledně zadržení: Tato složka byla klasifikována jako ÚROVEŇ 5 - POUZE PRO RADU O5. Všem zbývajícím zaměstnancům v Zóně-11 byla podána amnestika a byli přeloženi. Všem Aplikovaným Úderným Jednotkám byla podána amnestika a byly přeloženy. Spravování a zadržování bude vykonávat systém NETZACH pod dohledem Rady O5. Identifikace a spuštění Protokolu ČTYŘICET DNÍ bude vykonávat systém NETZACH. Žádný jiný zaměstnanec nemá k této složce přístup.

drdesmet.jpg

Fotografie Dr. Calvina Desmeta, 1974.

Popis: SCP-001 je humanoidní gravitační singularita aktuálně zadržená v Pietrykau-Fontainově Zařízení Zóny-11. SCP-001 je nezměřitelně husté a jeho efekt na okolní časoprostor musí být omezen Scranton-Kempfovými omezovači, aby mohl Nadační personál udržet strukturní integritu Zařízení pro Stabilizaci Prostoru. SCP-001 není viditelné bez použití speciálního vybavení (infračervené kamery s vysokým kontrastem), neboť je neustále obklopeno hustým oblakem radioaktivního plynu a atomizovaných trosek. Protože se jedná o singularitu, neodráží SCP-001 žádné světlo a je rozeznatelné pouze podle světla kolem.

SCP-001 je schopno manipulovat s povahou reality pomocí gravitačních změn, které mění tvar a strukturu časoprostoru. Kvůli tomu není možné jeho anomální schopnosti omezit jinak, než za použití Pietrykau-Fontainova Zařízení,4 jakékoliv změny časoprostoru provedené SCP-001, se nedají zvrátit.

accelerator.jpg

Pietrykau-Fontainovo Zařízení pro Stabilizaci Prostoru v Zóně-11.

Dodatek 001.1
Prvotní Manifestace

Dne 19. června roku 1982 pracoval tým Nadačních výzkumníků vedených Dr. Lamarem Fontainem5 na zkušebních testech Pietrykau-Fontainova Zařízení pro Stabilizaci Prostoru, přístroje vyvinutého pro zadržování anomálií, které dokáží manipulovat s časoprostorem.6 Během těchto testů byl použit urychlovač částic k vytvoření super těžkého oganessonu, který by zkolaboval sám do sebe a vytvořil miniaturní singularitu. Tato procedura byla již několikrát uskutečněna, ovšem singularita se vždy krátce po objevení destabilizovala. Zkouška z 19. června mělo sloužit jako umocněný test této procedury.

Krátce po 20:30 místního času, zatímco se urychlovač částic navíjel, si Dr. Calvin Desmet, jeden z výzkumných asistentů na projektu, všiml menší energetické fluktuace v jednom rameni stabilizačních prstenců zařízení. Dr. Desmet chtěl nahradit chybnou vazbu, která v nízkých teplotách testovací místnosti zkolabovala. Protože test měl proběhnout až za hodinu a místnost nebyla uzavřená, vstoupil Dr. Desmet dovnitř, aby vazbu opravil. Během navíjení urychlovače částic začal energetický regulátor připojený k primárnímu generátoru selhávat.7 Za podmínek mimo testování by taková událost mohla místnost zaplnit ionizující radiací, a byl proto vydán rozkaz k evakuaci a místnost byla uzavřena. Dr. Desmet, který neslyšel alarm přes zvuk zapínajícího se stroje (kvůli přebytečné energii v systému), pokračoval v práci na vazbě.

O přibližně sedm minut později, zatímco výzkumný personál se mimo budovu pokoušel o vypnutí zařízení, energetický regulátor kompletně selhal a urychlovač se začal nabíjet podobně jako u skutečného testu. Dr. Desmet zanechal práce na vazbě a pokusil se utéct z testovací místnosti. Než se mu podařilo dostat k nouzovému východu, dosáhl urychlovač testovacích kondic a vytvořila se singularita. Zařízení singularitu dostalo do pozice, ale několik milisekund předtím selhalo poškozené rameno stabilizátoru a Dr. Desmet byl obnažené singularitě vystaven. Testovací místnost zkolabovala do singularity stejně jako zbytek výzkumného křídla a sám Dr. Desmet. Krátce poté se singularita destabilizovala a zmizela.

destroyed.png

Zóna-11 po katastrofě z 19. června 1982.

Po incidentu z 19. června byla velká část administrativního personálu Zóny-11 přeřazena, zatímco inženýři a Nadační konstrukční týmy pracovali na opravách poškozených částí budovy (která v té době stále zadržovala několik dalších anomálií). Tyto snahy pokračovaly po následujících několik let, během nichž bylo mnoho kontrolních částí stabilizačního zařízení odstraněno a nahrazeno automatickými systémy,8 aby se snížil počet potřebných zaměstnanců a omezilo vystavení. Inženýrský tým přiřazený ke stabilizátoru začal s jeho testováním v březnu roku 1995.

Po následujících několik let provedly týmy v Zóně-11 menší testy na stabilizátoru, většinou s cílem snížit spotřebu energie a zvýšit automatizaci. Kolem roku 2002 byl systém téměř kompletně automatizován a vyžadoval pouze několik podpůrných zaměstnanců k jeho operování. Zařízení začalo zadržovat menší gravitační anomálie roku 2004 a pokračovalo v tom do roku 2005. Ke konci roku 2005 začali zaměstnanci v Zóně-11 testování, které mělo vést k použití stabilizátoru na samostatně stojící singularitu.

Roku 2006 začali oblastní inženýři s pomocí inteligentního systému NETZACH9 převádět své simulace do skutečných experimentů. V květnu 2006, po několika měsících testování, se inženýrům v Zóně-11 podařilo vytvořit singularitu pomocí plného výkonu zařízení a udržet přitom strukturní integritu jak singularity, tak zadržovací místnosti.

Ovšem po dvou hodinách testování se stabilní singularitou se prostor uvnitř zařízení začal drasticky měnit. Singularita začala rychle růst a hrozila, že se roztáhne mimo hranice zařízení. Zatímco automatický systém vyhlásil evakuaci, NETZACH začal kompenzovat nárůst energie singularity. Nakonec se růst singularity zastavil a jeho efekty na zadržovací místnost byly zajištěny díky úpravám na zařízení, které NETZACH provedl. V tuto chvíli se uvnitř místnosti utvořil hustý oblak radioaktivních plynů a prachu, který zakryl singularitu.

Nadační inženýři začali s vystužováním poškozeného zařízení, když se SCP-001 pokusilo o první komunikaci s nadačním personálem. Tento první pokus sestával především z nerozeznatelných zvuků, poté celých vět a později celé komunikace potom, co personál zjistil, že singularita uvnitř oblaku plynů má humanoidní tvar, a přestože se nehýbe, snaží se s nimi mluvit.

Dodatek 001.2
První kontakt

První kontakt mezi SCP-001 a Nadací uskutečnil Dr. J. Barton Ramsey z Oblasti-17 v zadržovací místnosti SCP-001 v Zóně-11. Je třeba poznamenat, že SCP-001 není schopno komunikovat normálním způsobem, neboť jeho ohromná hustota zabraňuje úniku zvuků. Místo toho používá SCP-001 gravitaci k rozvibrování zavěšených prstenců v zařízení a vytvoření zvuku.10

[ZAČÁTEK AUDIO ZÁZNAMU]

Dr. Ramsey: (Tlumené) -jenom do mikrofonu. Slyší mě to?

(Nejisté zvuky podobné mluvení)

SCP-001: (Tlumené hučení)

Dr. Ramsey: Počkat! Co to bylo? Slyšeli jste to? (Pauza) Poslouchejte.

SCP-001: (Kovová ozvěna) Johannes- Johannes Ramsey.

Dr. Ramsey: Znáte mé jméno?

SCP-001: (Pauza) On- ano. Johannes Barton Ramsey. Jste doktor. S- (pauza) -SCP Nadace. Zadržení. Je zadržován? (Pauza) Nevidí, On- to zařízení. Je to… Pietrykau-Fontainův… On tohle místo zná, on-

Dr. Ramsey: Už jste tu někdy byl?

SCP-001: Ne, on- (pauza) Není žádné já, jenom on, někdo jiný. Muž. Myslím, že jsem býval jím, nebo On- On je já. (Pauza) Byl tu a potom tu nebyl.

Dr. Ramsey: (Mimo mikrofon) Bože, je to Desmet?

SCP-001: Kdo? (Pauza) Ano. Desmet. Calvin. Jeho jméno bylo Calvin.

Dr. Ramsey: (Tlumená konverzace mimo mikrofon s ostatními zaměstnanci) Naneštěstí není způsob jak bychom-

SCP-001: Ten přístroj- deaktivujte ho. Je něco, co On musí vykonat, potřebuje… potřebuje vidět… potřebuje- (nesrozumitelné)

Dr. Ramsey: Co jsi?

SCP-001: Z- způsob, jak rozpoznat mezi dvěma věcmi. (Pauza) Potřebuje… Radu. Radu O5. Všechny. Přiveďte je sem.

Dr. Ramsey: To je proti předpisům a-

SCP-001: Ne. Kvůli tomuhle přijdou. On jim chce něco nabídnout.

Dr. Ramsey: A to něco je?

SCP-001: Cesta ven.

[KONEC AUDIO ZÁZNAMU]


Dodatek 001.3
Cesta ven

Následuje kompletní přepis záznamu interakce mezi O5-1 a SCP-001.

[ZAČÁTEK AUDIO ZÁZNAMU]

O5-1: S kým mluvím?

SCP-001: To je pouhá formalita. Trvalo dlouho objevit se takhle a ještě déle- vytvořit identitu. Zdá se to téměř zbytečné, ale… pro usnadnění této komunikace mi smíte říkat Calvin Desmet. (Pauza) To je zvláštní pocit. Aplikace charakteru k něčemu naprosto odlišnému od jeho původu.

O5-1: Myslíte toho stejného Calvina Desmeta, který zemřel v této místnosti před dvaadvaceti lety?

SCP-001: Ne. Není to stejné. Podobné, v mnoha směrech, ale pozměněné.

O5-1: Pak rozumíte tomu, o jak velké porušení protokolu tu jde.

SCP-001: Ano, myslím, že on by to chápal. Ale jde o neobyčejné okolnosti.

O5-1: Zmínil jste cestu ven.

SCP-001: Ano, dalo by se to tak říct.

O5-1: Cestu ven z čeho?

SCP-001: Zadržujete to, co je podivné a anomální, protože to ohrožuje váš svět, ale léčíte pouze symptomy. Jádrem problému je entropie. Něco nevyhnutelného. Něco, před čím nemůžete utéct, ať už se budete snažit sebevíc. Existence je nekonečně komplexní tapisérie realit, každá pečlivě položená nad tou pod ní. Entropie třepí jejich okraje a věci poté… pronikají skrz.

O5-1: Jak tohle víte?

SCP-001: Viděl jsem to. Calvin Desmet to viděl v momentě, kdy byla jeho duše vhozena do temnoty. Všechno, co jste zadrželi, protože to nedokážete vysvětlit, pochází odjinud, odněkud, kde to vysvětlit lze. Z jiné reality, která proniká do té vaší. Entropie to zhoršuje. Po delší době zmizí hranice mezi světy docela a z vašeho světa, stejně jako ze všech ostatních, se stane pandemonium nekonečných realit bojujících jedna s druhou. Váš svět zahyne. Všechny světy zahynou. Budou se krmit jeden na druhém zatímco se budou dusit a umírat. Není to hypotetický scénář, ale nevyhnutelnost.

O5-1: (Pauza) Jste si jistý?

SCP-001: Nemám pochyb.

O5-1: Jak dlouho, než se to stane?

SCP-001: Desítky let. Každé malé natrhnutí zatěžuje celou spleť. Budou růst, dokud hranice nepovolí, a v momentě, kdy dominový efekt nastane, bude osud celého stvoření rozhodnut. Existence bude zrušena a nepůjde to vzít zpět. Možná ne pro vás, ale vaše děti a jejich děti uvidí oblohu plnou nočních můr, než zemřou.

O5-1: Jakou cestu ven nám nabízíte?

SCP-001: Calvin to spočítal v momentě, kdy vstoupil do prázdnoty. Řád nemůže existovat ve vesmíru, který trvá na nepořádku. Jedna linie se může táhnout do nekonečna, ale nekonečně mnoho linií tvoří chaos. Body, které se spojují. To je jediný způsob, jak zajistit budoucnost tohoto světa; odstraněním všech ostatních světů.

O5-1: Tomu nerozumím.

SCP-001: To se od vás nečeká, protože nevidíte narativy. Calvin je viděl, na chvíli. Calvin viděl konec všeho a Calvin našel cestu ven. Odstraněním všech narativ kromě téhle a zbude vám jediné stvoření. Jeden vesmír, nedotčený vlivy ostatních. V bezpečí. Vaši milovaní ochráněni před temnotou. Vaše děti budou moci žít životy, které nekončí hrůzně. Konec vašemu nekončícímu boji. Konec temnotě. Budete svobodní a budete moci žít ve světle.

O5-1: Zničením všech ostatních realit. Nepředstavitelnou ztrátou na životě.

SCP-001: (Pauza) Ano.

O5-1: Jste toho schopen?

SCP-001: Ano.

O5-1: (Pauza) Jak?

SCP-001: Odstraněním hranic mezi všemi realitami, kromě této. Kompresí časoprostoru v bodech, kde je nejslabší. Entropie to dokončí.

O5-1: Pokud se toto chystáte udělat, proč jste tak ještě neučinil?

SCP-001: Když jsem se tu objevil, ten stroj… Nevidím mimo něj. Nevidím vás. Musíte to zařízení deaktivovat.

O5-1: Co zabrání kterékoliv z toho nekonečného počtu realit, aby vás zadržely stejným způsobem? Co jim zabrání v tom, aby jim došlo, co se chystáte udělat, a aby vás přišli zastavit?

SCP-001: Nedojde jim, co jsem udělal, dokud neskončím.

[KONEC AUDIO ZÁZNAMU]

Krátce po skončení tohoto rozhovoru bylo všem zaměstnancům v Zóně-11 nařízeno, aby se hlásili do okolních oblastí kvůli přeřazení a podání amnestik.

Dodatek 001.4
Vyjednávání


O5-1: Rada byla svolána, aby si poslechla argumenty pro a proti použití SCP-001 k odvrácení konce světa. O5-3, začni prosím.

O5-3: Po vyšetřování prováděném několika nezávislými týmy jsme určili, že SCP-001 má zřejmě pravdu o tom, co řeklo o povaze existence. Počet anomálií, o kterých víme, a které jsme zadrželi, stále stoupá, přesně, jak SCP-001 předpovědělo. Podle našich modelů bychom měli dosáhnout nezadržitelného počtu anomálií někdy do 30 let a ještě více poté. Naše nejlepší odhady se shodují na tom, že něco velkého nám unikne do 45 let a poté už se nedá nic dělat.

O5-7: Jak je to možné? Jak se může vesmír rozpadnout tak rychle, jak ta entita tvrdí?

O5-1: Podle Desmeta způsobily akce na odvrácení konce světa podniknuté v jiných realitách to, že nenapravitelně poškodily metafyzickou stavbu všech vesmírů. Jistým způsobem jsme za to zodpovědní i my stejně jako ostatní, ale- (pauza) nekonečná vina přísluší nekonečnému počtu zodpovědných.

O5-8: Pokud je multivesmír opravdu nekonečný, pak představa, že spása by přišla právě k nám a ne do jiného vesmíru je… je statisticky nemožná.

O5-3: Ano, ale o nic méně nemožná, než že by přišla kamkoliv jinam, než sem.

O5-11: Jak víme, že nám ta entita nelže?

O5-3: Pokud ano, tak má ohromné chápání patafyzických konceptů na někoho, kdo doopravdy nezažil, to co tvrdí, že zažil.

O5-1: Nejen to. Rozhodl jsem se, že… se podívám na některé předpovědi a-

O5-9: (Přerušuje) To je zakázané.

O5-12: (Přerušuje O5-9) Ty bys to nechtěl vědět?

O5-9: Rozhodli jsme se tak, nesmíme to brát na lehkou-

O5-1: -zjistil jsem, jak to jenom šlo, že existuje bod v čase, který se blíží, a za který nikdo nevidí. Vidí až k němu, ale ne dál. Nevím, jestli jim to již došlo - ale, když jsme porovnali data z desítek testů, nikdo z nich nedokázal nic předpovědět dál než do roku 2066.

O5-6: Co když je to jenom ohýbač reality? Co když ho pustíme ven z toho zařízení a on nás všechny zabije?

O5-1: Kdyby to byl jenom ohýbač reality, už by to dávno udělal. Tato entita nemanipuluje s humy, ale s gravitací. Časoprostorem. Kdyby ovlivňoval humy, mohl by na nás a už by nás zničil. Stabilizační zařízení zadržuje jeho efekty na časoprostor, což jej aktuálně udržuje pod kontrolou. Tato entita, Dr. Desmet, pokud tam někde uvnitř je, se nezdá být Typem Zelená. Jedná se o něco naprosto jiného. Stalo se to něčím… základním pro všechny věci.

O5-2: (Pauza) Pokud je toto stvoření opravdu tím, kým tvrdí, že je, a dokáže dělat to, co tvrdí, pak by to znamenalo smrt… Smrt nekonečného počtu životů. Jak můžeme rozhodnout o něčem takovém?

O5-4: Kdo říká, že představa jiných vesmírů není anomální? Možná, že má být jenom jeden. Možná je to přirozený řád věcí.

O5-9: To je absurdní. My-

O5-2: Pořád je to ukončení mnoha životů. Je to tolik- že se to ani nedá představit. Číslo bez limitu.

O5-1: Číslo bez nás.

Ticho

O5-3: Přísahali jsme, že budeme udržovat normálnost a chránit svůj svět. Tento svět. Problémy jiných světů jsou jejich vlastní. Měli bychom čekat, že jiná Rada O5 by se zachovala stejně - se zájmem o svůj vesmír. Tohle, všechno tohle, věda, armáda, všechno. Jenom kvůli jedné nedosažitelné věci. Držet příšery mimo dohled. A teď zjistíme, že ani to není dost. Že konec všeho nastane tak, nebo tak. Ale máme možnost: když nic neuděláme, všechny vesmíry zemřou v bolestech. Když něco podnikneme, všechny vesmíry zemřou v bolestech, kromě toho našeho. Až bude po všem, bude po všem. Vše, o co jsme se snažili, všichni kdo zemřeli, aby ochránili tento svět. Všechno to bude mít smysl. Nestojí snad konec té cesty za to? Nestojí za to ochrana před blížící se pohromou?

Ticho

O5-1: Navrhuji hlasování. Použití SCP-001 k odvrácení konce světa. Kdo je pro?

O5-3, -4, -12, -1, -11, 10, -5, -6: Ano.

O5-1: A kdo proti?

O5-9, -2, -7, -8: Ne.

O5-1: O5-13 se zdržuje hlasování. Návrh prošel.

O5-9: I když se nám nějak podaří přežít to, že vypustíme nepředvídatelné… monstrum… pamatujme si dnešek jako den, kdy jsme se vzdali své mise. Zajišťujeme a zadržujeme. Tyhle dvě jsou jako první. Teď riskujeme všechno kvůli té nejmenší naději, že nějak dosáhneme té poslední mise a bojím se, že nás to zatratí. (Pauza) Proč tomu věříš, Bramimonde? Po tom všem, čeho jsme dosáhli, proč to všechno riskovat?

Ticho

O5-1: Znal jsem Clavina Demseta, před lety. V jiném životě. Nebyl zrekrutován Nadací - přihlásil se dobrovolně. Byl členem týmu, který nabralo Povstání Chaosu pro testování nové technologie, kterou tenkrát vyvíjelo. Ale měl mladou dcerku, kterou zabilo SCP-106, když uniklo ze zadržení při převozu v roce 1975, roky před tím, než jsme pro něj vytvořili funkční zadržovací procedury a… potom nás vyhledal. Nikdy o tom moc nemluvil, ale dalo se to poznat. Pokud je ta věc opravdu on a našel způsob, jak z našeho vesmíru odstranit každou stopu po anomálnu, nehledě na to, co by nás to stálo, udělal by to. Vím, že by to udělal. Slyšel jsem to v jeho hlase.


Dodatek 001.5
Klam

Dne 11. ledna roku 2007 po dodatečné diskuzi s SCP-001 a nezávislém výzkumu, hlasovala Rada O5 8-4-1, aby bylo Zařízení pro Stabilizaci Prostoru odpojeno a SCP-001 mohlo vykonat akci, tak jak ji popsalo. Tři členové Rady (O5-1, O5-4, a O5-12) byli přítomni. Jako znamení dobré víry byl vybrán anomální artefakt (SCP-884) a SCP-001 mělo napřed zaměřit realitu, ze které artefakt pocházel. O5-3 na artefakt dohlížel během procesu.

[ZAČÁTEK VIDEO ZÁZNAMU]

O5-1, -4, a -12 stojí o samotě v kontrolním středisku Stabilizačního Zařízení. Na obrazovce je viditelný temný oblak plynu a prachu obklopující SCP-001. O5-4 drží v pravé ruce telefon a pokyvuje směrem k O5-1.

O5-1: Začneme s částečným odpojením energie do zařízení. Až se dostaneme k dohodnutému bodu, budeme ho tam držet, dokud nám nedokážete, že jste schopen toho, co tvrdíte. Rozumíte tomu?

SCP-001: Rozumím.

O5-1 začíná s vypínací procedurou. NETZACH vypíná reaktory 2 a 3. Oblak radioaktivního prachu a trosek kolem SCP-001 padá dolů do vrtu. Naprosto černá entita je nyní viditelná díky světlu, které se kolem ní kroutí. Entita se nehýbe.

O5-1: Hotovo. Vidíte mě?

SCP-001: Vidím všechno.

O5-1: Víte, co máte hledat?

SCP-001: Zrcadlo.

O5-1: Udělejte to.

Zprvu se nezdá, že by SCP-001 reagovalo. Jeho pozice ve středu zařízení se nemění.

SCP-001: Svět, který vidím, není jako ten váš. V tomto světě se k tomu zrcadlu připnula umírající duše jako prokletí pro toho, kdo jej bude vlastnit. (Pauza) Stalo se.

Následuje moment ticha, dokud není O5-3 slyšet přes rádio.

O5-3: Bože…

O5-1: Co se děje?

O5-3: Je pryč. Bylo tady na stole přímo přede mnou a potom… jako, kdyby se složilo samo do sebe a je pryč. Nic po něm nezbylo.

O5-1: (Promlouvá k SCP-001) Byl jste to vy?

SCP-001: Ona narativa již skončila.

O5-1: Jak dlouho to potrvá?

SCP-001: Chvíli.

O5-1: Bude je to bolet?

SCP-001: Bude to agónie.

O5-1: (Pauza, poté přikývne)

Prostor kolem SCP-001 uvnitř zařízení se začíná lesknout. Slabé, hlasité pulzy se ozývají kolem a světlo uvnitř místnosti se začíná ohýbat směrem k SCP-001. Zařízení zaskřípe pod tlakem. O5-4 a O5-12 odstupují od pozorovacího okna. O5-1 se nehýbe.

Budova kolem se začíná otřásat. Vzduch kolem SCP-001 se začíná zkreslovat, jak je tažen směrem k SCP-001, Místnost potemní. Více slabých pulzů se ozývá z vrtu. Tenký prstenec doběla rozžhavené suti se začíná tvořit kolem SCP-001. Několik dalších se přidává. Poblíž je slyšet výstražný signál, když NETZACH varuje ohledně přílišné zátěže na zařízení.

O5-1: Bolí to?

SCP-001: Je to… nesnesitelné.

O5-1 náhle vyskočí na místě. Prostor kolem jeho těla se začíná kroutit, jako by byl přitahován do středu. Natahuje ruku k pozorovacímu oknu, zatímco se jeho tělo začíná nepřirozeně mačkat.

O5-1: (Přiškrceně) Nerozu-

SCP-001: (Hlasem O5-1) Pokud je ta věc opravdu on a našel způsob, jak z našeho vesmíru odstranit každou stopu po anomálnu, nehledě na to, co by nás to stálo, udělal by to.

O5-1: Co-

SCP-001: (Vlastním hlasem) Vaše děti budou moci žít životy, které nekončí hrůzně. Konec vašemu nekončícímu boji. Konec temnotě. Budete svobodní a budete moci žít ve světle. Všechny stopy musí být vymazány. (Hlasem O5-1) …každou stopu po anomálnu. (Vlastním hlasem) Tento svět musí být kompletně vyčištěn. Je to jediná cesta ven.

O5-1: (Kňučení)

O5-1 kolabuje sám do sebe, skládá se a mění se na jediný bod, který na chvíli visí ve vzduchu a poté mizí. Po celé místnosti se zdi začínají ohýbat a měnit. Vzduch se třpytí. O5-4 je zdvihnut do vzduchu a křičí, zatímco se její tělo začne skládat do sebe. Její oči vylézají z důlků a její kosti se lámou. Další vlna energie vychází ze stabilizačního zařízení a pozorovací okno se rozbíjí. SCP-001 se otáčí na O5-4, která se okamžitě změní na jeden bod a poté mizí. O5-12 se otáčí a chce utéct, ale strach mu nedovoluje se pohnout.

Ozývá se hlasitý mechanický zvuk a poté O5-12 padá na zem. Z vnitřku zadržovací komory se ozývá hlasitý šum a nabývá na intenzitě. SCP-001 je chvíli nehybné a poté vzhlíží do pozorovací místnosti, načež je znovu obklopeno oblakem plynu a prachu. Zatímco se zařízení navrací do pozice, slabé pulzování ustává a zůstává pouze varovná siréna NETZACH, která signalizuje aktivaci nouzové pojistky. O5-12 je slyšet jak kňučí v bolesti v rohu pozorovací místnosti. Hlas SCP-001 se začíná ozývat přes kovové prstence stabilizačního zařízení.

SCP-001: (Tupý, kovový křik) Vaše děti budou moci žít životy, které nekončí hrůzně. Konec vašemu nekončícímu boji. Konec temnotě. Budete svobodní a budete moci žít ve světle. Všechny stopy musí být vymazány. Tento svět musí být kompletně vyčištěn. Nadace neunikne smíření. Je to jediná cesta ven.

[KONEC VIDEO ZÁZNAMU]


Dodatek 001.6
Protokol Tredecim


V případě, že SCP-001 prolomí zadržení, byl navržen Protokol Tredecim, aby zajistil extradimenzionální únikovou cestu pro nejvýše postavený Nadační personál, v případě hrozícího totálního zničení rukou SCP-001.

Spletli jsme se. Tredecim už není možný. Všechny alternativy musí být zváženy. Pokračující zadržení SCP-001 je nyní jediným cílem Nadace.

Další informace vám budou zaslány jakmile je obdržím.

O5-3


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License