SCP-281-CS
hodnocení: -4+x
blank.png

Objekt#: SCP-281-CS

Třída Objektu: Safe Euclid

Úroveň Hrozby: Oranžová

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-281-CS je drženo v Oblast-04CS, kterou tvoří dvě zóny. Zóna klidu je standardní dvoupokojová cela se standardním nábytkem, koupelnou, knihovnou a jednou organickou rostlinou. Zóna rozruchu je 120 x 120 x 120 metrů s rozmístěnými nástavbami, plošinami a podstavci, které může SCP-281-CS volně využívat. Do této zóny mají zaměstnanci přísný zákaz vstupu.

Po dobu setrvání v Zóně klidu musí mít SCP-281-CS na nohou zadržovací postroj AnTI-J druhé kategorie pro zajištění kontrolovaného pohybu.

SCP-281-CS se nachází v chráněném Sektoru-4, do kterého nemají přístup zaměstnanci germánské etnicity.

Popis: SCP-281-CS je humanoidní entita evropského původu, mužského pohlaví o věku přibližně 35 let. Výška odpovídá 189 cm a váha dosahuje 89 kg bez příslušenství. Oděv subjektu odpovídá letecké uniformě z období Druhé světové války s dvojitým opaskem s příslušenstvím a železném postrojem na nohou s železnými pružinami. Tvář má částečně zahalenou bavlněnou, černočervenou šálou a slunečnými brýlemi z červeného skla. Mluví plně česky, anglicky a německy.

SCP-281-CS je nepřátelské pouze vůči germánské etnicitě. Nesmí být spolu se subjektem v jedné Oblasti. SCP-281-CS dokáže vycítit přítomnost Germánce až na vzdálenost 2 kilometrů. Následně stanoví danou osobu jako svůj nový cíl. Dokud není cíl zneškodněn, SCP-281-CS není možné zastavit. Cílem subjektu je „očistit svou zem od germánské krve za každou cenu." Germánce následně zabijí skokem z výšky, přesnou bodnou ranou nebo řezem do krku. Oběť je mrtvá namístě nebo umírá postupně na následky udušení vlastní krví.

Na druhou stranu je SCP-281-CS přátelské, velmi komunikativní a někdy až dětinské. V zóně rozruchu velmi pohyblivé. Má přehled o všech tištěných komiksech z období Druhé světové války na území protektorátu. Neustále u sebe nosí výtisk komiksu z roku 1942 „Stín nad Prahou", který má znázorňovat jeho samého v očích československých občanů. Před každým představením zasalutuje a zařadí se jako Agent P-16-11, Jednotka Skok – Z výšky a nečekaně. Je přesvědčené o tom, že je ochránce Prahy operující ve stínech a že je v očích občanů oslavován jako hrdina. (Dodatek 281-CS-2)

Pozorování SCP-281-CS v Zóně rozruchu prokázala, že je schopné dosáhnout vzdálenosti více jak 120 metrů jedním skokem, ale zóna mu vyšší rozsah neumožňuje. Bylo navrženo dvojnásobné rozšíření zóny.

Z rozhovorů s SCP-281-CS vyšlo, že Nadace zadržuje i jeho bratra dvojče. Popisuje jej jako nekonfliktního, zato mrzutého zastánce morálních hodnot, který má svůj zarytý morální kodex. Po hlubší analýze byla nalezena shoda se subjektem SCP-182-CS zadrženým roku 1945 stejným způsobem jako SCP-281-CS. (Dodatek 281-CS-2)

Dodatečné: SCP-281-CS se roku 1993 dobrovolně přihlásilo k zadržovací úderné jednotce „Žižkovi jezdci". Podle výpovědi vedoucího jednotky SCP-281-CS vystupovalo velmi přátelsky, shovívavě a žádalo o setkání s SCP-182-CS. (Dodatek 281-CS-1). Důvod zadržení nebyl dostačující. Roku 1993 bylo navrženo vzdálené pozorování subjektu. O █████ později SCP-182-CS potvrdilo přítomnost a destruktivní vlastnosti subjektu, pokud nebude zadrženo Nadací.

Mezi roky 1993 - 19██ byla zaznamenána záhadná zmizení ███ externích agentů. Ti byli následně nalezeni bez známek života. Spojitost mezi jednotlivými byl způsob usmrcení - bodná rána v oblasti hrdla. Následná analýza prokázala další shodu mezi agenty - všichni měli v blízkém příbuzenstvu člena germánské etnicity.

Po zadržení SCP-281-CS, které proběhlo v poklidu byl naplánován střet SCP-281-CS a SCP-182-CS. Střety proběhly ████, █████ a ████. Nadace povolila kontakt korespondencí.


Dodatek 281-CS-1 - První střet s SCP-281-CS roku 1993

Zvukovou stopu poskytl Agent ████, krycí jméno Meter

Agent Meter: Blíží se podezřelý subjekt. Muž, asi 30 let, letec se zvláštníma botama…to jsou pružiny?

SCP-281-CS: Zdravím vojáku! Agent P-16-11, Jednotka Skok – Z výšky a nečekaně. Hlásím se k deportaci.

Agent Meter: Prosím? Žádná taková jednotka neexistuje…

SCP-281-CS: Taky jsem poslední. Stejně jako brácha. Válka je hrozná věc…ale byly tu horší.

Agent Meter: Co jsi zač?

SCP-281-CS: Tolik jmen jsem měl a zároveň nemám tušení, které bylo první. Ale Čechoslováci mi říkají Pérák.

Agent Meter: To je přeci fiktivní postava z komiksu-

SCP-281-CS: Takže mě znáš?! Boží! Tak to půjde rychle!

Agent Meter: Spojte mě s doktorem ███████.

[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatek 281-CS-2 - První rozhovor inženýra Rychlostty a SCP-281-CS

SCP-281-CS: Máte to tu pěkný. Takový…vážný. Brácha musí být nadšený. Kdy se s ním můžu setkat?

Ing. Rychlostt: Otázky pokládám já. Odpovídej popravdě a možná odpovím na ty tvoje. Jmenuju se Stephan Rychlostt a budu tvůj vyslýchající. Doporučuji ti spolupracovat.

SCP-281-CS: Huhuhu. Nějaký hustý. Klídek šéfe. Už jsem měl dost problémů s Nácky. Teď by to chtělo trochu klidu, ne? Info za info? Tak…se ptej.

Ing. Rychlostt: Dobrý bože…

SCP-281-CS: To je sráč…další?

Ing. Rychlostt: To nebyla otázka.

SCP-281-CS: (Dětinsky se usměje a pokrčí rameny)

Ing. Rychlostt: Ha, tvé jméno, pozice a…anomálie. Pokud jsi si jich vědom.

SCP-281-CS: (Zasalutuje levou rukou) Agent P-16-11, Jednotka Skok – Z výšky a nečekaně. Hrdinské jméno – Pérák, Stín nad Prahou. Anomálie? Žádné. Úkol? Destrukce germánské rasy.

Ing. Rychlostt: Hmmm. Germánské rasy? Obecně nebo Němci-

SCP-281-CS: Germánská krev je zlo této země. Naší země! Musí být vyhlazeni, za každou cenu. Muži, ženy, děti, míšenci.

Ing. Rychlostt: Podle předešlých výpovědí ses podílel na průběhu Druhé světové-

SCP-281-CS: Bezpochyby. Ty Nácky v ulicích jsem zneškodnil já. Pražané měli klidné noci.

Ing. Rychlostt: Přestaň mě přerušovat. Varuju tě.

SCP-281-CS: Uhuhu. Další mrzout. Ty mám rád…

Ing. Rychlostt: Jak toho dosáhneš? Té destrukce germánské rasy?

SCP-281-CS: Snadno. Ve stínu noci. Z výšku. Nikdo je neslyší křičet. Nikdo jim nepomůže. V kalužích vlastní krve…a zpátky do výšin.

Ing. Rychlostt: Za pomocí těch pružin?

SCP-281-CS: Taky. (Zasměje se)

Ing. Rychlostt: Dobrá tedy. Jak dlouho děláš…to, co děláš?

SCP-281-CS: Pfff…léta letoucí. Brácha by vám řekl přesný datum. Na to je hlavička.

Ing. Rychlostt: Tak nějaký období. Světová událost…cokoliv, co mi pomůže tě zařadit do období.

SCP-281-CS: Velká voda. Drastické řešení, říká brácha.

Ing. Rychlostt: (Neříká nic, zapíše si poznámky do spisů) Stále mluvíš o bratrovi. Jeho jméno?

SCP-281-CS: Stejně jako já, nemáme jméno a zároveň jich máme mnoho. Moment, mám to číslo někde napsaný.

Ing. Rychlostt: Jaký číslo?

SCP-281-CS: No to vaše, pod kterým ho máte zapsaný. Jakože tajná organizace. Pfffff. Těch tu bylo. Všechny jedna jako druhá jako přes kopírák - tady je! SCP-182-CS.

Ing. Rychlostt: J-Jak tohle víš?!

SCP-281-CS: (Pokrčí rameny) Jsem prostě dobrej.

Ing. Rychlostt: (Nejistě zapisuje poznámky)

SCP-281-CS: Tak kdy bude rodinné setkání?

[KONEC ZÁZNAMU]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License