Želví Krunýř

Objekt #: SCP-107

Třída objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-107 nepředstavuje žádnou větší hrozbu, pokud nepřijde do kontaktu s žádnou kapalinou. Uloženo je Oblasti-19 v cele o velikosti 5 m² a stojí na metrovém podstavci, uvnitř průhledné nádoby z plexiskla. Experimentování s SCP-107 se má provádět ve výzkumné oblasti-06, 484 km2 (22 x 22 km) oblasti pusté země v █████████ věnované tomuto účelu. Každý, kdo se pokusí aktivovat SCP-107 mimo schválený experiment, musí být eliminován jakoukoli nezbytnou silou.
Přístup k objektu a jeho odstranění vyžaduje dva pracovníky ůrovně 4 a schválení experimentu tímto personálem. Pokud by se SCP-107 stalo aktivním v Oblasti-19, dva pracovníci třídy-D jej mají odstranit prostřednictvím jednoho z nakladních vozů na přepravu v Nakladací Rampě-02. Tento postup musí být dodržen bez ohledu na látku, která aktivovala SCP-107, vzhledem k nepředvídatelné povaze účinku předmětu na rostlinnou hmotu. SCP-107 by mělo být vráceno pouze poté, co srážky ůplně ustanou a jakýkoliv abnormalní růst rostlin byl neutralizován nebo zadržen pro další výzkum.

Popis: SCP-107 vypadá jako horní část dutého želvího krunýře. Skořápka je složena z tvrdého biologického materiálu neznámého původu. Zda tento materiál pochází z krunýře standardní mořské želvy (nadčeleď Chelonioidea), jestli je materiál z pravého želvího kruníře je zatím neznámé. Předmět je neaktivní , dokud se vnitřek želvího krunýře nedostane do kontaktu s kapalinou; uvedená kapalina se zdá být absorbována velmi rychle. Kam kapalina odtéká není známo, vzhledem k nedostatku viditelných pórů na vnitřní straně kruníře. Jakmile je aktivní, červený okraj pláště slabě svítí a látka umístěná do kruníře se začne srážet v atmosféře a padat jako „déšť“ v oblasti nejméně 0,5 m, ale méně než 10 km od objektu. Tento jev je mobilní: pohyb SCP-107 posune oblast účinku spolu s 'zónou srážek'.
Doba trvání a intenzita se jeví úměrné množství tekutiny umístěné ve krunýři. 10 ml vody mělo za následek jen necelou půlhodinu slabého mrholení, zatímco naplnění kolem tříčtvrtiny odstartovalo dva dny přívalových dešťů. Srážky generované SCP-107 mají různé účinky na rostlinnou hmotu, i když tyto účinky jsou pozorovány pouze u rostlin pěstovaných v zóně efektu – zalévání jiných rostlin shromážděnou tekutinou nezpůsobuje žádnou abnormální reakci (viz experimentální protokol, Dodatek 107-2).
___­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Dodatek 107-1: SCP-107 objevil archeolog, prof. M███████ ████████████, na tom, co se nyní zdá být pohřbeno podél Etiopie kmenový šaman. Uhlíkové datování prováděné na šamanových kostech dalo stáří kolem roku 18000 př.nl. SCP-107 se ukázalo jako odolné vůči všem pokusům o získání vzorku, a proto nelze určit konkrétní datum původu. Nadace se zapojila poté, co zachytila zprávy o podivných povětrnostních událostech ve výkopu, doprovázených neobvyklým růstem rostlin.
___­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Dodatek 107-2: Níže je uveden protokol všech testů provedených s SCP-107. Agenti s nápady na rozumné budoucí testovací protokoly by mě měli kontaktovat. Neváhejte testovat přiměřeně bezpečné kapaliny pomocí SCP-107 a svá zjištění zaznamenejte zde (vezměte prosím na vědomí, že budete odpovědní za vše, co z testu vyplyne). Potřebujeme všechna data, která o této podivnosti můžeme získat. Více testů s tekutými SCP může mít výzkumnou hodnotu, ale většina z nich je prostě příliš nebezpečná na to, aby se provedla, alespoň se současnými postupy zadržování. Byly navrženy testy zahrnující SCP-107 a SCP-009, SCP-447-2 a SCP-874, ale byly zamítnuty na základě toho, že výsledky mohou být nebezpečné a/nebo vysoce nestabilní. — Dr. Quentin I███████

Vstup: 10 ml standardní vody z vodovodu
Výsledek: Na testovací místo padal lehký déšť po dobu 27 minut. Testy na vodě ukázaly, že nemá žádné neobvyklé vlastnosti. Po dobu nejméně dvou týdnů po testu bylo vidět, že tráva na testovaném místě rostla mnohem rychleji a výsledné rostliny měly sytější zelenou barvu než rostliny, které nebyly ovlivněny deštěm.
Další postup: Odebral se vzorek deště a použil se k zalévání různých jiných rostlin mimo místo testu.
Výsledek: Nebyl pozorován žádný účinek.

Vstup: 55 mililitrů standardní vody z vodovodu
Výsledek: Přívalové srážky nad testovacím místem po dobu dvou dnů a účinek na trávu podobný jako při prvním testu. Plodící rostliny pěstované v půdě na testovacím místě rostly velmi rychle a nesly mnohem větší plody než kontrolní rostliny. Účinek se po třech měsících výrazně snížil.

Vstup: 4x 3 centimetrové kousků dřeva
Výsledek: Se 4 kouskama dřeva se nic nestalo a zůstali v misce.

Vstup: 20 ocelových kuličkových ložisek o poloměru 2 milimetrů
Výsledek: S kuličkami se nic nestalo a zůstali v misce.

Vstup: 10 mililitrů lidské moči
Výsledek: Moč pršela na místo testu po dobu 27 minut se střední intenzitou. Tráva na testovacím místě začala odumírat, jakékoli jiné rostlinné druhy přemístěné na testovací místo začaly růst zakrnělé pasivní lapače hmyzu.

Vstup: 20 mililitrů lidské moči
Výsledek: Moč pršela na místo testu po dobu 3 hodin 42 minut s mírně větší intenzitou. Rostliny jiné než trávy vyrostly větší, silnější láčky schopné trávit malé hlodavce.

Vstup: 10 mililitrů lidské krve extrahované z testovaného subjektu třídy-D
Výsledek: Látka, o které se později prokázalo, že jde o lidskou krev se stejnou genetickou výbavou jako darující subjekt, padala na místo testu po dobu 27 minut. Tráva na místě testu při kontaktu s krví odumírala a během několika minut začala hnít. Všechny netravní rostliny vysazené ve výsledné půdě začaly mutovat a růst velké masožravé orgány podobné orgánům mucholapky Venus. Když se k nim přiblížil personál třídy-D, bylo vidět, že rostliny [DATA VYMAZÁNA]. Tyto organismy začaly po dvou týdnech znovu růst. Další testování s tělesnými tekutinami bylo považováno za nerozumné.

Vstup: 10 mililitrů vody s 5 gramů ocelových kuličkových ložisek
Výsledek: Voda byla absorbována SCP-107 a standardní reakce byla pozorována v rostlinné hmotě. Kuličková ložiska zůstala v plášti, evidentně neměla žádný vliv na test.

Vstup: 10 ml tekutého kyanoakrylátového lepidla
Výsledek:Výsledek: Veškerá kapalina byla absorbována SCP-107 a částečně vytvrzený kyanoakrylát padal na testovací místo po dobu 18 minut. Je pravděpodobné, že kratší trvání účinku bylo způsobeno vytvrzením lepidla, když bylo „uvnitř“ SCP-107. Na rostlinné hmotě narostl lepivý povlak později identifikovaný jako derivát kyanoakrylátu. Nátěr byl velmi účinný při zachycování hmyzu.

Vstup: 10 mililitrů čerstvé pomerančové šťávy
Výsledek: Standardní typ srážek (27 minut mrholení). Ovocné rostliny přemístěné na místo testování začaly růst neznámé citrusové plody, bez ohledu na rostlinný druh a navzdory chladným podmínkám. Při konzumaci ovoce nebyly pozorovány žádné škodlivé účinky.

Vstup: 2 mililitrů lidských slin poskytnutých testovaným subjektem třídy-D
Výsledek: Lidské sliny padaly na místo testu po dobu 8 minut. Rostliny jiné než trávy přemístěné na testovací místo vyrostly z malých kulovitých váčků podél stonků nebo tenkých větví. Když se k rostlině přiblížil testovaný subjekt, váčky prudce vytlačily tekutinu podobnou slinám směrem k subjektu. Testované rostliny začaly umírat do 3 dnů.

Vstup: 10 mililitrů 99,999% izotopicky čistá těžká voda (D2O)
Výsledek: Standardní typ srážek (27 minut mrholení). Hmotnostní spektrometrie vzorků odhalila množství deuteria ~154 ppm, což je standardní pro přírodní vodu.

Vstup: 5 mililitrů elementární rtuti
Výsledek: Vzorek se začal vstřebávat, ale pak byl znovu vylučován a zůstal v misce.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License