SCP-012-CS-J
hodnocení: -3+x
blank.png


2/012-CS-J ÚROVEŇ 2/012-CS-J
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-012-CS-J
Euclid


park_closed_sign_gate_defiant_rules_breaking_rules_open-851957.jpg!d

Pořízená fotografie po příchodu Hojmira Marťánka1. Detail na pořízený snímek. Zámek nebyl porušen. Je třeba vyztužit bránu a citlivá místa. Výzkumník zřejmě přelezl bránu.2

Speciální Zadržovací Procedury: Zóna 123 je ohraničena železným oplocením a ostnatým řetězem. Vstup do Zóny 123 je možnou pouze skrz hlavní bránu, která je uzamčena standardním zámkem. Vstup do Zóny 123 je umožněn zaměstnancům s úrovní prověření 2 a výše. Do Zóny 123 není doporučeno vcházet s mikinou s kapucí.(viz. Dodatek 1) Je zakázáno vstupovat a narušovat zeleň v celé Zóně.

Před vstupem zaměstnanec podepisuje a předkládá:

  • Souhlas o dodržování zásad slušného chování vůči zeleni a vodním živočichům. (Foto nebo otevírák Respektuj zeleň)
  • Souhlas o převzetí zodpovědnosti při pravděpodobné újmě na zdraví.
  • Seznam alergenů, jenž dotyčný trpí nebo je jimi oslaben během běžného výkonu povolání
  • Dotazník AHK (viz. Dodatek 1)
  • Dotazník CKuŠvS (viz. Dodatek 2)

Popis: 0012-CS-J je rozhlehlý uzavřený park, označován jako v Zóně 123, nacházející se v Kopřivnici. Kopřivnice je město v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. V Zóně se nachází vyasfaltovaná pěší zóna, travnatý povrch s jehličnatými stromy a jezero. Zóna 123 byla vyhlášena v roce 2000 jako turistická atrakce a o dva roky později byla uzavřena z důvodu masivního zvýšeného výskytu Kopru vonného a Kapra bojovný.

Zóna 123 není přístupná veřejnosti. Je obehnána vysokým plotem a vchod je uzavřen a uzamčen ocelovým visacím zámkem ABUS 888/85.(Bude nahrazen zámkem značky M-Style s alarmem) a bude stanovena vzdálená hlídka. Okolí není monitorováno z důvodu nízkého financování ze strany Nového Jičína.

Varovná cedule "PARK CLOSED DO NOT ENTER" byla provizorně zavedena po konzultaci se starostou Miroslavem Kopečným. Důvodem cizojazyčnosti je zasazení Zóny 123 v periferii Kopřivnice, která je často navštěvována zahraničními turisty.

Na celém území Zóny 123 se vyskytuje rostlina Kopr vonný. Rostlina se náhodně vyskytuje poblíž osob/y, které vstoupí do Zóny 123. Vstoupí-li jedinec na zelenou plochu – označována zeleň, každý jeho krok bude následovat samovolný vzrůst Kopru vonného. Toto trvá do chvíle, dokud se nevrátí zpátky na vyznačenou trasu, kde respektuje zeleň, nebo dokud neopustí Zónu 123.

Výzkumník se nesmí dostat do styku s tamním jezerem, který je hojně zamořen Kaprem bojovným. Pokud se dostane do styku byť i s kapkou jezerní vody, bude napaden hejnem útočných Kaprů bojovných. Začnou vyskakovat z vody a pronásledovat označeného jedinec, dokud je nelapí a neodtrhnou si z něj, alespoň minimální trofej - kus látky, vlasů, kůže či jiné doplňky. Tito kapři dokážou mimo vodu vydržet až 30 minut. Pronásledují označeného jedince dokud neopustí Zónu 123. Značení přetrvá na subjektu 24 hodin.

Pzn. Pokud subjekt má zakrytou hlavu kapucí, Kapři bojovní nabývají na agresivitě. Doporučujeme vcházet bez mikiny.

Zřetelné opatrnosti by měli dbát jedinci, kteří Dotazník AHK vyplnili s negativním přístupem ke Kopru vonném, a v Dotazníku CKuŠvS uvedli, že konzumují Vánočního Kapra. Pro tyto jedince je zvýšená pravděpodobnost agresivního přístupu Kapru bojovných a hustšího porostu Kopru vonného.


PaedDr. Hojmir Littlællien out. PPP

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License