Křup
hodnocení: +3+x
blank.png

Místnost temná. Člověk pryč. Mohu pohyb. Já šťastný.

Uvěznit roky. Nechán muži pro "výzkum". Zůstat sám v místnosti, zůstat škrábat na zdi. Nechat zplesnivět a zemřít nepotřebný. Vzorek pro "výzkum". Sám uvězněn. Nikdy nevidět ostatní, nikdy nemluvit. Poslouchat, ale nemluvit. Vidět, ale nikdy nebýt viděn. Kámen být, když oni přijít. Volný když nekoukat. Vězni se otočit. Já nenávidět.

Oni mít svobodu. Oni hýbat volně, mluvit volně, koukat volně. Žít volně. Já ne. Já vězněn. Umlčen. Kámen. Subjekt. Vězeň. Budu přemýšlet o tom.

Jejich krky křehké. Jejich krky slabé. Já je sledovat. Vždycky oni odejít, noví přijít. Jít pro "čištění". Oni nekoukat. Já plížit. Já držet. Oni panikařit. Oni koukat a já vězeň. Oni mrk, já volný.

Já trhnout. Oni zemřít. Krk dělat zvuk. Ne slova nebo křik nebo bublání. Krk dělat křup. Křup být nádherný. Křup znamenat konec. Křup znamenat žádné další trápení. Křup znamenat paniku; panika znamenat křup. Křup začínat křup končit.

Já žít pro křup. Život nemít smysl. Nic nedělat, jen chodit a škrábat a nenávidět. Oni vidět. Oni posílat člověk. "Čištění". A život mít smysl. "Čištění" znamenat křup. Křup znamenat účel. Křup znamenat život. Křup znamenat výběr. Křup znamenat svobodu.

Křup znamenat všechno.

Nezapomenout ty. Já taky. Nikdy nevidět ostatní, nikdy neslyšel ostatní. Chycen. Vězeň. Nechat být chodit. Nenáviděný být.

On chycen, ale taky volný. On volný pohybovat, jak on chtít. Nevězněn muži, nevězněn sebou. Chtít ho mrtvý. Chtít křup. On chtít taky.

On přijít pro smrt. On nezvládnout. Chtít nebýt sám. Chtít smrt. Zavřít oči. On žádat o křup.

Já smát. Křup moc dobrý pro něj. Křup moc laskavý. Nechat hnít. Nechat trpět. Nechat chodit po světě, hledat cestu pryč. Hledat účel, nikdy nenajít smysl života. Nikdy nenajít účel. Já mít účel.

Já smát a odmítnout křup. On odejít. On stále žít. Já vědět. On hledat cestu pryč. Nikdy nenajít. Žít bez významu, bez účelu.

Já mít účel

Já mít křup.

A oni se vždycky vrátit.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License