Následky a Klíční Kosti

hodnocení: 0+x

Odsouzení

Dvacet sedm. Za posledních 6 měsíců bylo dvacet sedm pokusů o terminaci SCP-096. Všechny vedeny člověkem, který ho vypustil na svobodu, Dr. Danielsem.

Daniels strávil posledních 6 měsíců v cele. V dobrých dnech byl eskortován do testovacích komor, aby dohlédl na pokus a poté zpět do té cely. Jeho terminace byla odložena, aby mohl dohlížet na zničení SCP-096. I přes to rada O5 ztrácí trpělivost. Dr. Daniels je odsouzený muž. Ale když všechno, co dokáže, je selhat, dobře, mají hromadu dalších lidí, kteří mohou tento projekt zvládnout.

Zbývá mu měsíc. Bez ohledu na jeho výsledky, bude na konci měsíce terminován. Tohle jsou jeho poslední dny a poslední pokusy vzít SCP-096 s ním.

Konverzace

Dr. Daniels: Fungovalo to?

Dr. Carver: 682 stáhl 096 z kůže a pak jeho maso rozpustil kyselinou. Kosti však nebyly zasaženy. Je to vlastně docela ohromující .

Dr. Daniels: Jo, je opravdový zázrak.

Dr. Carver: Možná bys tohle mohl brát trochu seriózně.

Dr. Daniels: Ty víš, že mě zabijou jakmile uspějem, že jo? Myslím, že trocha sarkasmu je malá cena, kterou musím zaplatit, abych si zachoval zdravý rozum.

Dr. Carver: Zabil jsi stovky lidí. Tohle jsou toho následky…

Dr. Daniels: Já nikoho nezabil. Ta věc je zabila. Jen jsem vám ukázal, co je možné.

Dr. Carver: Myslím, že se dostáváme od tématu.

Dr. Daniels: Fajn. Dr. Daniels se pozastaví. Počkat! Ta socha!

Dr. Carver: O čem to mluvíš?

Dr. Daniels: Řekl jsi že jeho kosti jsou neporušené. No a lámání kostí je to, co 173 dělá.

Dr. Carver: Chceš otestovat objekt, na který se nemůžeš dívat, s objektem na který se musíš dívat? Logistika samotná by byla…

Dr. Daniels: Myslíš, že to je špatný nápad?

Dr. Carver: Myslím, že většina toho, co řekneš, je blbý nápad. Ale tenhle je možná jeden z nejslibnějších.

Prezentace

Dr. Daniels stojí uprostřed velké místnosti. Napětí v té místnosti by se dalo krájet. Dr. Daniels téměř cítí tu nenávist vědců, agentů a členů velitelské rady, když se podívají jeho směrem. I přesto ukročí o krok zpět a ukáže na obrazovku za ním.

„Ukázalo se, že SCP-096 je mnohem obtížnější zničit, než jsme dříve uvažovali. O našich minulých pokusech jste již byli informováni. Oheň, radiace, kyselina, kinetická síla. Náš nejnovější test zahrnoval SCP-682 a byl téže neúspěšný“

Jak mluví, obrazovka za ním prohazuje několik obrázků SCP-096 zezadu. Každý ukazuje SCP-096 s jiným počtem a druhem způsobeného poškození.

„V každém testu, bez ohledu na poškození způsobené na zbytku jeho těla, kosti SCP-096 zůstaly bez škrábnutí. Zkoušeli jsme vrtat do jeho lebky přes oční důlky, ale opět neúspěšně.“

Na obrazovce za Dr. Danielsem se objeví obrázek zničeného vrtáku.

„Naprosto každý test ukázal, že kosti SCP-096 jsou nezničitelné.“

Nastane pauza, pak se na obrazovce objeví obrázek zničené klíční kosti .

„Až do včerejška.“

Z davu se zvedne menší šepot.

„SCP-173 bylo vystaveno SCP-096 a úspěšně zlomilo jeho páteř na dva kusy mezi čtvrtým a pátým obratlem.“

Obrázek díry v kovové zdi rozervané do stran se objeví na obrazovce za Doktorem Danielsem.

„Samozřejmě po 5 hodinách, kdy mělo svůj krk zlomený, šli věci trochu stranou. Znovuzadržení bylo ale dosaženo relativně rychle. A teď jste o krok blíž k tomu, aby jste mě potrestali. Gratuluji.“

Nikdo se nesměje.

Terminace

„Držte ho!“

Dr. Daniels křičel na agenty z blízké observatoře, když napojovali trubici na již zlomené a otevřené kosti.

Troška kostní dřeně SCP-096 se přelila okolo okrajů trubic, když byla zaháknutá tryska zajištěna na místě. Když potrubí začalo pumpovat kyselinu fluorovodíkovou přímo do těla i mozkové dutiny SCP-096, tak začalo křičet a máchat okolo sebe.

Kyselina bublala z pusy toho netvora a z pytle, který přetáhli přes jeho hlavu se kouřilo, před tím než se úplně rozložil. Tvář té věci, děsivá a zároveň bolestivá, se před jejich očima rozpouštěla. Pokusy agentů udržet nestvůru nyní selhaly kompletně. Natáhla své ruce nahoru, aby zakryla svůj rozpouštějící se obličej.

Obličej, na který se všichni právě podívali.

Z opačné strany místnosti se ozval jediný hlas od agentů obklopujících SCP-173. „Mrkám!“

Pak se z hrdla SCP-096 ozval tichý bublající křik. Jeho výška a hlasitost postupně stoupaly, až z toho byl ohlušující jekot. Agenti tu věc pustili a přesunuli se ke stěnám. Ostatní agenti se přiblížili a namířili své zbraně.

Kůže toho monstra začala stékat do louže na podlaze. Kyselina vyprskla z jeho střev. Agenti měli ochranu obličeje před kyselinou, ale neměli nic co by je chránilo před jeho obličejem.

SCP-096 spustilo ruce v bok. Vzhlédlo k jednomu z agentů, natáhlo se a rozeběhlo se.

Všichni spustili palbu.

Poprvé a snad i naposled se kulky ponořily do těla a kostí té věci. První salva roztříštila klíční kost a shodila to monstrum na záda. Zkusilo se postavit, ale palba pokračovala. Stříleli metodicky nahoru a dolu do jeho těla. Začínajíc s jeho nohami a končíc s jeho rozstřílenou rozpouštějící se hlavou.

Když skončili, nezůstalo nic než kaluž kyseliny, krve, kusů vnitřností a vzteku, pomalu tekoucí po podlaze.

Znovu se ozval hlas. „Mrkám!“

Agenti po stranách Dr. Danielse ho chytili za ramena. Další mu nandal pouta a vyvedli ho pryč z místnosti.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License