Terminologie

STÁTI

Tuten šablon jest používati jen SCP Wiki.

PROSITI NECHATI TUTEN STRÁNKA
BEZ POVOLENIE ZŘIEDITELE


Popis

Toto je seznam všech překladatelských termínů. Pokud vám tu nějaký chybí, máte otázku, nebo potřebujete poradit, kontaktuje někoho z administrátorů, nejlépe přes náš Discord.

 • [REDACTED] - [VYMAZÁNO]
 • [DATA EXPUNGED] - [DATA VYMAZÁNA]
 • Addendum - Dodatek
 • American Secure Containment Initiative (ASCI) - Americká Iniciativa Bezpečného Kontejnmentu (ASCI)
 • Amnestics/Amnestic treatment - Amnestika/Amnestická léčba
 • Area - Zóna
 • Caucasian (race) - Europoidní/Běloch (hlavně ne kavkazská rasa)
 • Class D Personnel - Zaměstnanci Třídy D
 • Classification Committee - Klasifikační Komise
 • Cognitohazard - Kognitohazard/Kognitivní hazard
 • Containment breach - Prolomení zadržení
 • Containment Committee - Zadržovací Komise
 • Discovery Log - Záznam o Objevení
 • Embedded Foundation Agent - Utajený Nadační Agent
 • Ethics Committee - Etická Komise
 • Group of Interest (GoI) - Zájmová Skupina (GoI) V odkazu najdete i překlady názvů skupin
 • High Command (ve spojení s GOC) - Nejvyšší Velení
 • Interviewed a Interviewer - Dotazovaný a Dotazující
 • Kant counter - Kantův měřič
 • Level 1-5 - Úroveň 1-5
 • Little Mister - Malý Gentleman
 • Memetic agent/Memetic kill agent - Memetické činidlo
 • Mobile Task Force (MTF) - Mobilní Úderná Jednotka (MTF)
 • Note/Notes - Poznámka/Poznámky
 • Object Class - Třída Objektu
 • Overseer Council/Overwatch Command/O5 Council - Rada O5
 • Person of Interest (PoI) - Zájmová Osoba (PoI)
 • Recordkeeping and Information Security Administration (RAISA) - Administrace Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA)
 • Scranton Reality Anchor (SRA) - Scrantonova Kotva Reality
 • Secure. Contain. Protect. - Zajistit. Zadržet. Chránit.
 • Security Clearance Level - Úroveň Bezpečnostního Prověření
 • Site - Oblast
 • Site Directors' Executive Committee of the Whole (SDECotW) - Celková Exekutivní Komise Oblastních Direktorů (CEKOD)
 • Special Containment Procedures - Speciální Zadržovací Procedury
 • Supplement - Doplněk
 • Termination - Terminace
 • Wanderers' Library - Poutníkova Knihovna
 • XK-Class Scenario - Scénář Třídy-XK

Pokud na tomto seznamu nenajdete hledaný specifický překlad, obraťte se na mě a spolu to prodiskutujeme. Pokud máte nápady na to, které specifické překlady přidat, dejte mi vědět.

- UtylikeUtylike

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License