Object Class Bar Source

STÁTI

Tuten šablon jest používati jen SCP Wiki.

PROSITI NECHATI TUTEN STRÁNKA
BEZ POVOLENIE ZŘIEDITELE


Objekt #: SCP-{$item-num}
Třída Objektu: {$obj-class}
Zodpovědná Oblast: {$site-resp}
Ředitel: {$director}
Vedoucí Výzkumu: {$rsch-head}
Přiřazená Úderná Jednotka: {$task-force}
Úroveň {$level}/{$item-num}
{$secrecy}
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License