Hf Book Right

STÁTI

Tuten šablon jest používati jen SCP Wiki.

PROSITI NECHATI TUTEN STRÁNKA
BEZ POVOLENIE ZŘIEDITELE


Následuje výňatek z díla zvaného Zrozený pro Cirkus: Menažerie zrůd Hermana Fullera. Identita vydavatele ani autora zatím nebyla určena a vytrhané stránky byly nalezeny vložené v knihách o cirkusech po celém světě. Osoba nebo osoby zodpovědné za tento jev jsou neznámé.

{$chapter}

To the Circus Born

{$content}

{$pagenumber}

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License