Classified Bar Woed Source

STÁTI

Tuten šablon jest používati jen SCP Wiki.

PROSITI NECHATI TUTEN STRÁNKA
BEZ POVOLENIE ZŘIEDITELE


{$trans-level}
{$lv}/{$item} {$trans-classified} {$lv}/{$item}
classified-lv{$lv}.svg
{$oc}
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License