BHL Dark Sidebar

STÁTI

Tuten šablon jest používati jen SCP Wiki.

PROSITI NECHATI TUTEN STRÁNKA
BEZ POVOLENIE ZŘIEDITELE


Použití

Přidejte do kódu tento modul. Nezapomeňte, že musí být až pod modulem, který přidává Black Highlighter Theme.

[[include :scp-cs:component:bhl-dark-sidebar]]

hbdfhbfq1


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License