Církev Rozbitého Boha
hodnocení: +2+x
blank.png

Skupina #: GOI-004, "Církev Rozbitého Boha"

Členové: Tři známé frakce, ~300,000 členů celosvětově

Zdroje: 1-5 miliard USD$ ročně, anomální schopnosti

Status: Aktivní

SPChu.png

Kovář se zodpovídá pouze Bohu, neboť jeho ruce opraví Jeho tělo.
-Stavitel Robert Bumaro

Popis: Církev Rozbitého Boha je anomální náboženská organizace jež uctívá mechanizaci a věří že maso a život jsou ve své podstatě zlé či "rozbité. Přestože jejich původ je neznámý, artefakty související s Rozbitým Bohem byly nalezeny na archeologických nalezištích datujících se do doby antického Řecka a dogma církve prosazuje že jejich existence je starší než život na Zemi. Základem jejich teologie je fakt, že jejich bůh byl rozeset, rozptýlen, či jiným způsobem rozbit. Za použití technologie, často anomální, se následovníci Církve snaží složit součástky těla jejich Boha, čímž umožní Božské entitě zaujmout fyzickou formu a použít jej k jakési události technicko-organické konverze světa. Několik SCP objektů bylo od svého nalezení připsáno této skupině. Přiřazený personál si smí prohlédnout objekty s označením "rozbitý-bůh" pro kompletní seznam.

Aktuální vůdce nejstarší z náboženských skupin "Rozbité Církve" (GOI-004A) je jedinec známý ze záznamů jako "Jeho Svatost Robert Bumaro, Stavitel Rozbitého Boha", jež k titulu přišel v roce 1946.1 Zatímco tato sekta pokračuje v pokusech o opětovné sestavení svého božství, náboženství jako takové prošlo někdy v minulém století důležitým schizmatem. Dvě důležité odpadlé frakce od původní církve vstoupily do závažného teologického konfliktu.

SPOrth.png

Odliti jsme podle božího plánu, My Věrní.
-Schéma Patriarchů

"Církev Mechanické Ortodoxie" (GOI-004B) příjímá formu doslovných náboženských symbolů známých jako "Standartizace", přičemž přívrženci podstupují anomální mechanická vylepšení s cílem přetvoření sebe sama k obrazu, či plánu svého božstva. Kvůli množství mechanických úprav členové této sekty často vydávají slyšitelné tikání, nebo klepavé zvuky a je členové dalších dvou sekt jim přezdívají "Tikači".

Mechanická Ortodoxie se záměrně drží technologických norem pozdní průmyslové revoluce a považují masovou výrobu analogových, parních a mechanických strojů za formu modlitby. Doktrína Ortodoxie je velmi centralizovaná a regulována skupinou neznámého složení známou jako Patriarchové. Tento orgán vydává detailní příkazy o výrobě a designu, jež tvoří jádro rozsáhlého svatého písma skupiny. Víra Ortodoxie zavrhuje použití elektroniky, nebo digitálních přístrojů a vnímá distribuované informace, sdílení a decentralizaci stejně špatně, jako znesvěcení svatých vědomostí.

SPMax.png

Individualita je systém složek z nějž je náš Pán sestaven.
-Slova_Proroka.txt

"Církev Maxwellistů" (GOI-004C) představuje modernizovanou, výpočetní a síťovou formu uctívání. Neví se o existenci žádného centrálního organizačního orgánu. Avšak rozhovory a tajné pozorování odhalilo, že všechny buňky jsou v regulérním kontaktu s ostatními a schopny koordinace. Maxwellisté preferují menší tělní modifikace pomocí pokročilé kybernetiky a vylepšení orgánů. Přestože byly pozorovány umělé končetiny a zesílené kostry, Maxwellistické implantáty se zaměřují primárně na komunikaci, ukládání dat, síťové schopnosti a vylepšení smyslů.

Maxwellistická doktrína si vykládá Rozbitého Boha jako "roztříštěné" božství, které existuje ve formě dat v propojené technologii a kulturní zeitgeist digitální doby. Uctívači přistupují k božství přijímáním svých jedinečných vlastností a sdílením svých znalostí a kapacity pro dobro kolektivní Církve. Tím že propojí své mysli pomocí počítačových sítí věří, že jejich bůh se dá "sestavit" jako souhrnná vůle lidstva. Díky používání počítačových větráků jako pomůcky pro meditaci jim členové ostatních dvou frakcí říkají "Hučivci".

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License