Povstání Chaosu
hodnocení: +5+x
blank.png
CI%20Main.png

Roku 1924 vytvořila Nadace SCP speciální tajnou údernou jednotku známou pouze Radě O5 s krycím jménem "Povstání". Vedení Povstání bylo sestaveno ze členů MTF Alfa-1 Red Right Hand, známé svou loajalitou Radě O5 a totálním utajením jejich původu, identit a operací. Vedení Povstání bylo podporováno výzkumem, bezpečností a zajišťovacím personálem, vše z řad Nadace.

Pro většinu Nadace a anomálního světa bylo Povstání odpadlická skupina s několika vědci a anomálními objekty. Ve skutečnosti vytvořila Rada O5 Povstání kvůli vykonávání misí s eticky nejistými metodami a politicky pochybnými výsledky — zatímco Nadační reputace zůstane čistá. Po přibližně dvacet čtyři let operovalo Povstání jako odtrženci od Nadace, používali anomální objekty pro dosažení cílů Rady O5.

V roce 1948 jako součást zdánlivě rutinní zinscenované operace odebralo Povstání několik SCP objektů z nadačního držení a transportovalo desítky přebíhajících nadačních výzkumníků do různých bezpečných lokací. Ten samý den se udály další neplánované nájezdy na několik nadačních zařízení. Povstání zajistilo SCP objekty s velkým výzkumným a vojenským potenciálem a uštědřilo značné ztráty nadačnímu personálu. Největší nadační lež se stala pravdou. Jejich tajná jednotka přeběhla a Nadaci nyní hrozila nová hrozba od organizace říkající si: Povstání Chaosu.

Rada O5 byla zasažena. Dezerce nebo i ten nejmenší náznak neloajálnosti od zaměstnanců Alfa-1 byly bezprecedentní. Motivy pro zradu Povstání zůstávají nejasné. Všechny pokusy o nalezení, zadržení nebo zavraždění zběhlých povstaleckých agentů selhaly. Tato informace je v Nadaci utajena, namísto toho je tvrzeno, že Povstání zběhlo již v roce 1924 a že dezerce z roku 1948 byla práce již existující organizace.

Moderní Povstání Chaosu si udržuje některé společné rysy s organizací, jež jej založila. Povstalecké Vedení Delta, zahalené tajemstvím, vydává příkazy nižším hodnostem. Výzkumníci třídy Gamma a vojenští velitelé mají dohled nad vykonáváním příkazů Vedení, zatímco zaměstnanci třídy Beta, přestože nemají stejnou úroveň jako Gamma, vykonávají práci Povstání v terénu. Personál třídy Alfa, často nabíraný z jednotlivců s téměř žádnými znalostmi o anomálnu, přijímá nabídky zaměstnání, protože alternativa je žít mizerný život mimo anomální svět. Jsou levná pracovní síla: je jich mnoho a jsou postradatelní.

Povstání je rozdělené na dvě divize: vojenskou a R&D (výzkum a vývoj). Buňky uvnitř obou divizí pracují nezávisle, nejsou si vědomy akcí a cílů jiných buněk. Noví rekruti dostanou instrukce od nadřízených a je očekáváno, že je bez otázek splní, přičemž neví o všech akcích většího plánu Vedení Delta. Je jim řečeno, že vykonávají velkou rebélii proti anarchii statusu kvó-světa, kde "konzenzus reality" je iluze, velká historická iluze, vytvořená Nadací. Je jim řečeno, že použijí anomálno k vytvoření utopické budoucnosti, kde lidstvo ovládne všechno, ne jenom klam.

Ale vážně, kdo ví, co Povstání Chaosu opravdu chce?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License