Návrh Uživatele: Captain Kirby
hodnocení: +1+x
blank.png
001pic.png

SCP-001

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-001 musí být zadrženo ve speciálně upraveném komplexu, jež se podobá standardním Nadačním Oblastem. Hlavní rozdíl mezi tímto komplexem a existujícími Oblastmi je ten, že tento komplex je vybaven vším potřebným k životu i pro celou Radu O5. Toto slouží k zamaskování samotného kontejmentu SCP-001. Také má tento komplex ve všech místnostech1 nainstalované bezpečnostní kamery. Nakonec, je také vybaveno pojistkou v podobě atomových hlavic, jež se detonují v případě prolomení zadržení SCP-001. Tato oblast se pojmenovala jako Oblast-01.

Jeden člen Rady O5 musí dodržovat stanovenou dietu domácích drog. Tento jednotlivec (dále jen označován, jako Archivář) musí zapisovat veškeré dosud zjištěné informace týkající se SCP-001, včetně všech významných událostí, jež SCP-001 zahrnují. Vždy na konci montáže jednotlivce, jež pracoval jako Archivář, musí svolat Rada O5 naléhavé řízení, ohledně aktuálního stavu zadržení SCP-001 a aktualizování složky SCP-001. Aktuální doba jedné montáže činí 4 měsíce, přičemž není pevně daná, protože Archivář může rezignovat dříve, pokud účinky domácích drog začnou nabírat na intenzitě.

V době psaní tohoto dokumentu mezi členy Rady O5, jež dokážou odolávat účinkům domácích drog, za účelem přebrání role Archiváře, patří O5-1, O5-8 a O5-12.

Žádnému členu Rady O5 (včetně SCP-001) není povoleno odejít z Oblasti-01 bez schválení MTF Alpha-1 ("Red Right Hand"). Přístup k tomuto dokumentu pro neanomální členy Rady O5 je zakázán a tento dokument musí být opatřen memetickým činidlem.

Popis: SCP-001 je entita známá, jako O5-13. Pravá podstata SCP-001 není dosud poznána. Způsob, jakým se SCP-001 dostalo na pozici O5-13, se stále vyšetřuje. Vzhledem k momentálnímu nedostatku informací ohledně SCP-001, musí být považováno udržení SCP-001 v nevědomosti svého zadržení za neodkladné.

SCP-001 momentálně vypadá na 1.9 metrů vysokého latinsko-amerického muže. Zda li je toto pravá podoba SCP-001, či pouze maskování, se stále vyšetřuje.

SCP-001 byl klasifikován jako anomální, během Incidentu Caesar. Přestože je Incident Caesar stále vyšetřován Radou O5, tak se následující události považují jako důsledek Incidentu Caesar:

  • Smrt všech předešlých členů Rady O5, kromě O5-13.
  • Zničení předešlé Oblasti-01.
  • Ztráta veškeré dokumentace ohledně SCP-001, protože i před Incidentem Caesar existovala určitá dokumentace.

Také se předpokládá, že SCP-001 způsobilo Incident Caesar manifestací svých anomálních schopností. Vzhledem k nedostatku informací ohledně Incidentu Caesar, se aktuálně předpokládá, že jedna z těchto schopností je antimemetické povahy, přestože to nebylo nijak potvrzeno.

V době psaní tohoto dokumentu je vyšetřování SCP-001 rozděleno následovně:

Přiřazení Členové Úkol
O5-1, O5-8, O5-12 Sepsání dosud zjištěných informací
O5-4, O5-7, O5-10 Vyšetřování původu SCP-001
O5-2, O5-6, O5-9 Vyšetřování Incidentu Caesar
O5-3, O5-5, O5-11 Vyšetřování anomálních schopností SCP-001
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License