Are We Cool Yet?
hodnocení: +3+x
blank.png
ceci.jpg

"Zrada Euclidů"

Are We Cool Yet? je umělecké hnutí existující na hranici mezinárodní avantgardy, s kořeny v počátcích surrealistických uměleckých hnutí v pozdějších letech 19. století a počátcích 20. století a rostoucím vědeckým porozuměním a studiem anomálií, které se během této doby začaly rozvíjet. (Příběh z první osoby vyprávějící vznik skupiny najdete v soutěžním příběhu "Den, kdy svět začal být Cool".) Hnutí nemá žádné stanovené vedení, žádné hlavní sídlo, žádné členské role a ani podmínky přijetí, mají velmi málo tradic a konvencí - jediné, co je třeba udělat, abyste se stali členem, je dělat umění, které zahrnuje, vystavuje nebo se jakýmkoli jiným způsobem točí kolem anomálních předmětů, bytostí nebo jevů.

Organizace AWCY? se místo od místa velice liší. Mnoho skupin je rozděleno na menší podskupiny, některé jsou vedeny tvůrčími génii, nebo profesionálními kritiky, zatímco jiné jsou kolektivy bez jasného vůdce a někteří členi dokonce upřednostňují pracovat o samotě. Někteří členi zastávají názoru, že není ani nutné o samotném hnutí vědět, abyste se stali jeho členem. Tendence některých skupin tvořit a vystavovat umělecká díla způsobujících smrt, zranění nebo trvalou psychologickou újmu na veřejnosti vedla k odsuzování celého hnutí za "bandu uměleckých teroristů". S tímto označením se někteří členi hrdě chlubí, jiní jej bojkotují a jiní se jím chlubí ironicky.

Největší a nejnápadnější setkání umělců AWCY? na jednom místě nese název "Sommes-Nous Devenus Magnifiques?". Jedná se o obrovskou výstavu, konající se každých 10 let již od roku 1874. Na výstavě se mohou sejít "ti, co vědí", a mohou pozorovat a prozkoumávat výběr těch nejlepších anomálních děl za poslední dekádu. Vystavení vašeho díla na této výstavě je (těmi, co se o takové věci zajímají) uznáváno jako jeden z největších úspěchů, kterého anartista může ve svém životě dosáhnout a členové anartistických skupin po celém světě žádají o vystavení jejich díla právě na této výstavě.Informace od autora

"Zrada Euclidů" je parodie zahrnující prvky fotografie Keisuke Yamamota, práce "Untitled 2004" Izumi Kata, a malby "La trahison des images" od Rene Magritte. Veškerá práva vyhrazena umělcům.

Upozornění: SCP-173 je sekundární použití uměleckého díla "Untitled 2004", které bylo vytvořeno Izumi Katem. Koncept SCP-173 nemá žádnou spojitost s původním dílem "Untitled 2004".

Socha, její podobizny, ani fotografie nebyly vydány pod žádnou licencí Creative Commons. Pouze text tohoto článku je vydán pod Creative Commons. Tato socha a její podoba nesmí být za žádných okolností použita pro komerční účely. Dle laskavého rozhodnutí Izumi Kata smí být obrázek "Untitled 2004" použit fanoušky Nadace SCP a samotnou Nadací pouze za nekomerčními účely.

1.NEKONTAKTUJE Izumi Kata ohledně ničeho týkajícího se "SCP-173".
2.NESMOUVEJTE v žádném případě ohledně "komerční licence na obrázky SCP-173".
3.NEPOŽADUJTE od Nadace SCP, aby vyjednala "licenci ke komerčnímu užití Untitled 2004" s Izumi Katem
4.Obrázky "Untitled 2004" nejsou dostupné pro komerční užití ve spojitosti s SCP-173. BEZ VYJÍMEK.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License