FAQ: Co jsou to vlastně Humy?
hodnocení: +4+x
blank.png

Q: Takže, co je to vlastně ten Hume?

A: Dobrá otázka! Hume je způsob, jak určit sílu nebo také množství realit v dané oblasti. Inu, možná máte problém s tím, že se takhle realita měří, a rozhodně je to složitý koncept na pochopení. Dobrá analogie na představení je, když si představíte, že celý vesmír je pokryt tenkou vrstvou písku. To je základní úroveň Humů naší reality. Když nějaký písek odstraníme, jakkoliv, máme ho méně a úroveň reality se snížila. Naopak, když písek přidáme, máme víc reality. Tohle vysvětlení je velmi simplistické, ale pomáhá s vysvětlením tohoto konceptu a zároveň je dobrou vizuální reprezentací. Tedy, za pomocí této analogie můžeme určit, že Humy jsou způsob, jakým měříme, kolik 'písku' je v daném místě.

Q: Ale jak tyhle věci definujeme? K čemu jsou relativní?

Další dobrá otázka! Každé měření musí být srovnáno s něčím, a tak jsme přišli na způsob, jak vytvořit základní úroveň Humů. Vytvořili jsme dvě kapesní dimenze a vložili jsme do obou Scrantonovy Kotvy Reality, které udržují úroveň Humů nepřirozeně vysoko a nízko. Tyto úrovně byly označeny jako 100 a 0. Díky těmto kapesním vesmírům dokážeme srovnávat jednotlivá měření.

Q: Jak se Humy měří?

A: Za pomocí Kantova měřiče! Kantův měřič sestává ze dvou portálů do již zmíněných kapesních vesmírů. Díky údajům ze dvou bodů k porovnání je možné změřit úroveň reality v dané lokaci.

Q: Perfektní! Kde máte Nobelovku?

A: Vzhledem k Nadační politice ohledně sdílení s veřejností, je rozpoznání naší práce téměř nemožné. Ale nebojte! Byli jsme dostatečně dobře odměněni a navíc máme na své straně Etickou komisi, která pracuje na tom, aby se urychlil postup civilních vědců, což znamená, že Humy mohou být ve světě měřeny už do pár let!

Q: Jak mohou Humy pomoci mě?

A: Pokud pracujete s ohýbači reality, nebo SCP objekty se schopnostmi ohýbat realitu, máte štěstí!

Za prvé, ohýbači reality. Ti mají na realitu dvojí efekt. Realita kolem nich je obvykle o něco nižší, než je normální a zároveň je jejich vlastní úroveň Humů o něco vyšší, než je obvyklé. Tyto odchylky od normálu jsou samozřejmě závislé na síle ohýbače reality. Slabší ohýbači reality většinou mají kolem 75-80/130-150 (Úroveň Humů v okolí/ Úroveň Humů osoby - tento formát bude použit u budoucích příkladů.) Především v případě slabších ohýbačů je třeba velké opatrnosti, aby nedošlo k omylům, protože někdy se může stát, že úroveň Humů je u obyčejných lidí lehce nevyvážená. Pro více informací si přečtěte přepis této lekce týkající se ohýbačů reality. Mě vážně pomohla. Silní ohýbači reality se většinou pohybují kolem 40</>300, což znamená, že mají velkou schopnost měnit realitu kolem sebe. Zajímavým případem je SCP-343. Na rozdíl od ostatních ohýbačů reality, tenhle nevykazuje žádný vliv na okolní realitu, ale jeho vlastní Humová hodnota se pohybuje v astronomických výškách, přibližně kolem 860 Humů (tato hodnota je průměrem sedmi již provedených testů z celé řady.) Jedná se o speciální případ, o kterém se výzkumníci pracující s SCP-343 neustále dohadují. A konečně tu máme SCP-239. Na rozdíl od většiny silných ohýbačů reality, kteří mají velké pole působnosti, vnitřní úroveň Humů, i vnější úroveň Humů, se SCP-239 chová jinak. Oblast, kterou dokáže ovlivňovat, je velmi malá a omezuje se pouze na to, co vidí, nebo co si dokáže představit (přestože se zdá, že má tak nekonečný okruh působnosti,ve skutečnosti je omezená pouze na to, co si dokáže opravdu představit, což je naštěstí možné omezit řádným zadržením.) Přesto jsou její hodnoty 30/500, což jí dovoluje téměř libovolně měnit okolní realitu. Podobně jako v případě SCP-343, původ, rozsah a zadržovací procedury tohoto subjektu, jsou neustále předmětem dohadů.

Humy je rovněž možné aplikovat na nelidské anomálie. Například na SCP-2464. Humové hodnoty naměřené jak uvnitř anomálie, tak u SCP-2464-2, jednoznačně potvrdily hypotézu týkající se objektu (viz dodatek pro více informací), díky čemuž bylo možné dosáhnout efektivnějšího zadržení. Jako další příklad si můžeme vzít SCP-668. Tento nástroj postupně zvyšuje úroveň Humů v okolí přibližně jednoho metru o dvacet Humů, když není používán. Když bylo aktivní, navýšila se úroveň Humů astronomicky (>670 Hm) u všech Kantových měřičů v okolí a předpokládá se, že se tento efekt rozšířil po celém prostoru. Po tomto testu 1) byly vytvořeny efektivnější metody zadržení SCP-668 a 2) započalo monitorování všech Kantových měřičů, jakožto varovného systému v případě existence podobných anomálií. Nakonec tu máme SCP-2000. Aby bylo možné efektivní zadržení, byly vytvořeny Scrantonovy Kotvy Reality, které byly rozestavěny kolem objektu. Do té doby se nevědělo, jak, nebo proč Kotvy Reality fungují. Teď již víme, jak Kotvy fungují (udržují lokální realitu na konstantních 20 Hm) a proč (když se budeme držet té analogie s pískem: odčerpávají písek z jiných, méně významných vesmírů, aby udržely zásobu písku v tom našem. Vůbec to tak není, ale ta metafora vám dá představu).

Q: Poslední otázka, kdo jste?

A: Doktoři James Caldmann a Carlos Rzewski.

Otázky? Zmatení? Obvinění? Přijďte na FAQ 2: Electric Boogaloo, kde budou zodpovězeny všechny vaše otázky na téma Humů!

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License