Návod pro použití Amnestik

[PŘÍSTUP OMEZENÝ]                                                                    

NÁVOD PRO POUŽITÍ AMNESTIK SCP NADACE

logo.png
logo.png

TAJNÉ

Následující revize
tohoto dokumentu (verze 7.8)
byla schválena
Etickou komisí 21/7/2013 pro
použití personálem ve Výzkumné Oblasti-45

Poznámka: Toto NENÍ manuál. Manuály jsou rozdávány během tréninku. Žádosti o trénink předávejte vašemu nadřízenému. Povšimněte si, že se jedná o dokument specifický pro Oblast, prosím, použijte návod pro vaši Oblast o používání amnestik.


Účel tohoto dokumentu je, aby měl Nadační personál rychlý přístup k použití, efektům a protokolům týkajících se amnestik. Amnestikum je činidlo způsobující ztrátu paměti, které má spoustu forem. Pro Nadační účely jsou hlavně používána na potlačení citlivých informací smazáním vzpomínek. Ve většině případů jsou aplikovány po incidentu.

Použití amnestik je rozhodováno samostatně dle okolností, pokud neřekne jinak autorita vyšší bezpečnostní prověrky, jak je vysvětleno v následujících stránkách. Amnestika jsou považována jako jeden z nejsilnějších nástrojů Nadace. Pečlivost a trénink je nutný pro aplikaci amnestik vhodným způsobem.

Zneužití amnestik je přísně zakázáno a bude mít za následek disciplinární trest, degradaci nebo obojí. Ve všech případech má Etická komise poslední slovo při schválení a rozhodnutí ohledně amnestik a případného zneužití.


Pokud chcete více informací nebo nahlásit podezření o zneužití amnestik použijte prosím online dotazník níže. Všechny dotazníky jsou odeslány do Etické komise pro revizi amnestik.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License