O Nadaci

Lidstvo ve svém současném stavu existuje kolem čtvrt milionu let, přesto pouze poslední 4000 stojí za zmínku.

Tak co jsme dělali po 250 000 let? Choulili jsme se v jeskyních a kolem ohníčků. Báli jsme se věcí, kterým nerozumíme. Bylo to víc než jenom vysvětlování toho, proč vychází slunce, bylo to tajemství obrovských ptáků s lidskou hlavou a kamenů co ožívaly. Tak jsme jim říkali 'bohové' a 'démoni', prosili jsme je, aby nás ušetřili a o spasení.

Časem se jejich počty zužovaly a naše rostly. Svět dával víc smyslu, když v něm nebylo tolik, čeho se bát, ale nevysvětlitelné věci nikdy doopravdy nezmizí, jako kdyby vesmír vyžadoval být absurdní a nemožný.

Lidstvo se nesmí vrátit ke skrývání se ve strachu. Nikdo jiný nás neochrání, musíme se o sebe postarat sami.

Zatímco lidstvo se hřeje na světle, my musíme postávat v temnotě, bojovat s ní, zajistit ji a ukrýt ji před očima veřejnosti, aby ostatní mohli žít příčetný, normální život.

scp-logo-signature.png

My zajišťujeme. My zadržujeme. My chráníme.

— Administrátor


Prohlášení mise

Nadace operuje tajně, celosvětově mimo jurisdikci, schválená a pověřená vládami všech důležitých národů, aby zadržovala anomální objekty, entity a fenomény. Tyto anomálie představují jasnou hrozbu světové bezpečnosti, neboť hrozí způsobením buď fyzické, či psychické újmy.

Nadace existuje, aby udržovala normálnost, aby celosvětová civilní populace mohla žít své každodenní životy bez strachu, nedůvěry, nebo pochyb o své osobní víře a udržuje lidskou nezávislost na mimozemském, extradimenzionálním, či jiném abnormálním vlivu.

Naše mise je:

Zajistit

Nadace zajišťuje anomálie, aby zabránila tomu, že padnou do rukou civilní osoby, nebo jiných organizací, skrz rozsáhlé pozorování a dohled a snahu o zachycení těchto anomálií jak jen to půjde.

Zadržet

Nadace zadržuje anomálie pod svou kontrolou, aby zabránila šíření jejich vlivu, či efektu tím, že je přesune, skryje, nebo rozebere, či potlačí nebo zabrání veřejnému šíření povědomí o nich.

Chránit

Nadace chrání lidstvo před efekty těchto anomálií i anomálie samotné, dokud jim není plně porozumněno, nebo nejsou jejich vlastnosti a chování vysvětlitelné pomocí nových vědeckých teorií. Nadace může také neutralizovat, nebo zničit anomálie jako poslední možnost, pokud jsou uznané jako příliš nebezpečné, aby byly drženy.

Operace Nadace

Tajné a skryté operace, prováděné po celém světě, kvůli naší primární misi.

Speciální Zadržovací Procedury

Nadace udržuje rozsáhlou databázi informací ohledně anomálií, které vyžadují Speciální Zadržovací Procedury (Special Containment Procedures), obecně známé jako "SCP". Hlavní databáze Nadace obsahuje shrnutí těchto anomálií a nouzových procedur pro uchování, či znovu zavedení bezpečného kontejnmentu v případě úniku ze zadržení, či jiné události.

Anomálie mohou mít mnoho podob, ať už objektu, entity, lokace, či samostatně stojícího fenoménu. Tyto anomálie jsou rozděleny do několika Tříd Objektů a jsou uchovávány na jedné z mnoha nadačních Zabezpečených Oblastí, nebo jsou zajištěny na místě, pokud je jejich přesun nemožný.

Zabezpečení operací

Nadace operuje s nejvyšší diskrétností. Veškerý Nadační personál musí znát Úrovně Zabezpečení a rozdělení informací. Personál který poruší Nadační zabezpečovací protokoly bude identifikován, zadržen a podroben disciplinárnímu řízení.

Konkurenční Agentury a Zájmové skupiny

Nadace není jediná organizace se znalostmi a schopnostmi manipulovat s anomáliemi, nebo je používat. Zatímco některé z těchto Zájmových skupin mají podobné cíle a mohou s námi spolupracovat kvůli globální bezpečnosti, mnoho dalších jsou oportunistické a výdělečné, hledající způsob jak využít anomálie ke svému vlastnímu prospěchu. Nadační personál má nařízeno jednat s jedinci těchto skupin vždy s podezřením a spolupráce s těmito skupinami bez souhlasu Nadačního vedení bude důvodem k terminaci, nebo dalším disciplinárním akcím.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License