Návrh Zadržení
hodnocení: +5+x
blank.png

Co je vlastně SCP-682? Je to plaz. Plaz, jehož je těžké zabít, trpící chronickým týráním. Kyselinové koupele, izolace, střelba, elektrošoky, popáleniny, otrava, řezání industriálními lasery, vystavení vakuu, vystavení agresivním anomáliím a bezpočet dalších. Co je horší, každý den přijde nějaký pitomec s novou metodou terminace, což obvykle končí novou metodou mučení a žádnými dluhodobými výsledky, správně?

Nikdo se ale neptá, co mají plazi vlastně rádi? Přemýšlejte jako plaz, nebo spíše, jako plaz-mazlíček. Takoví plazi žijí v pohodlných teráriích, obklopeni květinami, s přístupem ke slunečnímu světlu, čerstvé vodě, svačinkám atd.

Takže, co by se stalo, kdybycom tomu rozmrzelému plazu dali slušné místo k životu?


Tohle by se stalo:


Final%20containment.png
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License