835-Necenzurováno
hodnocení: +1+x
blank.png

POZNÁMKA OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Tento dokument vyžaduje Prověrku Úrovně 4 a autorizaci pro Need-to-Know pod KÓDEM TRITON VICTOR BLUE. Pokud nesplňujete tyto bezpečnostní požadavky, zavřete prosím okamžitě tento dokument a nahlašte prolomení bezpečnosti Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti.

Děkuji Vám.

— Maria Jones, Ředitel, RAISA

Objekt #: SCP-835

Třída Objektu: Keter

Speciální Zardžovací Procedury: SCP-835 musí být denně monitorováno a kontrolováno, kvůli novým růstům. Při události kdy začne být SCP-835 agresivní, musí být okamžitě započata Potlačovací Strategie A-A6, dokud toto chování neustane. Zadržovací oblast musí být udržována v otevřeném oceánu, kvůli vysoce agresivním reakcím SCP-835 na jakkoliv dlouhé věznění.

Odpad pocházející z SCP-835 musí být vždy okamžitě posbírán a uskladněn. Krmení SCP-835 musí probíhat dvakrát denně a musí se skládat z jakýchkoliv forem místních vodních druhů. Na krmení musí být po celou dobu dohlíženo a za žádných okolností nesmí proběhnout nenaplánované krmení SCP-835. Pokud SCP-835 vstoupí do stavu “vzteku“, mohou být do potravy zahrnuti vyšší savci, až po Homo sapiens. Pokud SCP-835 právě tráví vyšší savcoidní živočichy, stává se vysoce krotkým. Proto bylo během testování dodávání tohoto typu potravy povoleno. SCP-835 může být dvakrát ročně přesunuto na nové místo za předpokladu, že dosavadní místo není nadále schopné živit SCP-835 a že přesun byl schválen Oblastní Radou.

Zaměstnanci se od SCP-835 musí držet alespoň pět metrů. Kdokoliv, kdo pracuje poblíž SCP-835 musí mít bezpečnostní pásy připevněné k odtahovacím navijákům. Kontakt s SCP-835 vyústí v okamžité odtažení všech zaměstnanců a započnutí Potlačovací Strategie A-A6. Pokud by kontakt vyústil v úplné ukořistění některého zaměstnance, musí být SCP-835 neustále monitorováno, než subjekt vypustí.

Popis: SCP-835 se jeví jako velká hmota korálovitých polypů vážící ████ tun. Jednotlivé polypy jsou větší, než jakékoliv známé druhy korálů, přičemž některé dorůstají do přůměru přes jeden metr. Vnitřní hmota je víceméně oválovitého tvaru s velmi velkými (3 metry v půměru) polypy na každém “konci“. SCP-835 není schopné pohybu a evidentně je zachyceno velkými chapadly vycházejícími z jeho polypů. Ty jsou také používány při přijímání potravy a jsou poryté lepivě přilnavou substancí. Tato chapadla jsou také poměrně silná a schopná požkodit plechovou ocel.

“Korál“ SCP-835 je extrémně tvrdý a k posbírání i malých vzorků jsou potřeba vysoce napájené, diamantové vrtáky. SCP-835 také velmi rychle roste, přičemž je schopné přidat k sobě každý den 22.68kg (50lbs) hmoty. SCP-835 je citlivé na spoustu chemikálií, které způsobí, že se SCP-835 “utěsní“ a zastaví veškerý růst na 24 hodin, což vedlo k vyvinutí a používání Potlačovací Strategie A-A6. Testování odhalilo , že se SCP-835 skládá ze základních lidských biologických částí, s krunýřem z extra-hustého vápníku, “čepičkami“, které pokrývají polypy potažené zubní sklovinou a chapadly, které se zdají být vytvořené ze zmutovaných článků jazyka. Je přítomna většina lidských orgánových soustav, nicméně spousta (nervová, mízní, oběhová, atd.) se projevuje extrémně zmutovaně a zakrněle. Zažívací a rozmnožovací soustava se zdají vysoce vyvinuté a propojené, s tím, že jak výkaly, tak semena jsou shromažďovány a vystřelovány ze stejné “komory“.

SCP-835 několikrát denně vylučuje velké množství polo-tekutého materiálu z každého “konce“ jeho velkých polypů. Tento materiál se skládá z polo-strávené pevné hmoty, výkalů a spermatu. Tato hmota v sobě má také několik druhů virů, bakterií a parazitů, z čehož většina byla zatím nalezena jen v SCP-835. Bakterie 835-I5 přestavuje hlavní zaměření zadržení kvůli její funkci v rozmnožovacím cyklu SCP-835. Na obratlovcích nakažených SCP-835-I5 se projeví následující symptomy:

  • Zvýšený nárust váhy (průměrně 10-20 liber za den)
  • Neustálý hlad
  • Nutnost konzumovat normálně nepříjemné/nechutné předměty (syrové maso, orgány, trávu, dřevo)
  • Utvrzení/zvápníkovatění kůže
  • Formování polypů na kůži
  • Rapidní snižování inteligence a pohyblivosti
  • Zvýšená agrese
  • Nutnost vstoupit do mořské vody
  • Zakrnění mnoha hlavních orgánových soustav

V konečné fázi infekce se subjekt konvertuje na další formu SCP-835. Pokusy o zjištění jaká, pokud nějaká, inteligence zůstala zachovaná byly neúspěšné; nicméně se zdá, že má SCP-835 omezenou sebeuvědomělost. 835-I5 ukázalo velmi vysokou infektivitu, s tím, že se 68% všech nakažených subjektů dostalo do konečné fáze. Zatím neexistuje žádná forma léčby, nebo antibiotik, které by utlumily, nebo zvrátily efekty 835-I5. Toto, zkombinované s extrémně tvrdým “krunýřem“ SCP-835 tvoří hlavní překážku pro neutralizaci. Jakákoliv síla schopná “rozkřupnout“ SCP-835 by také způsobila rozšiřování “břečky“ uvnitř a další infekci 835-I5.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License