662-L1
hodnocení: 0+x
blank.png

Rozhovor s Mr. Deeds, subjektem spojeným s SCP-662.

Dr. Mirth: Dobré odpoledne

Sluha: Dobré odpoledne, Dr. Mirthe. Jak vám mohu posloužit?

Dr. Mirth: Za prvé, mohu znát vaše jméno?

Sluha: Ale jistě. Můžete mi říkat Mr. Deeds.

Dr. Mirth: Je to vaše skutečné jméno?

Mr. Deeds: Není to jméno se kterým jsem se narodil, ne sire.

Dr. Mirth: A to je tedy které? A kde jste se narodil?

Mr. Deeds: Bohužel si nemohu vzpomenout na své celé jméno sire, ani na místo svého narození. Věřím ale, že se nachází někde v Anglii.

Dr. Mirth: Vzpomínáte si, kdy jste se narodil, Mr. Deeds?

Mr. Deeds: Je mi to pravdu líto, sire, ale opět vás musím zklamat. Nevzpomínám si ani na to. Nicméně věřím, že to muselo být už před nějakým časem. Nemyslím si, že jsem se narodil v této éře.

Dr. Mirth: Můžete se to pokusit alespoň přibližně odhadnout?

Mr. Deeds: Opět, sire, se omlouvám za nedostatek znalostí. Jsem tu trochu zavřený, jak vy víte. (Mr. Deeds pokynul ke zvonku a usmál se)

Dr. Mirth: Jaký je nejstarší druh přepravy, na jaký si vzpomínáte, nebo jaký jste v minulosti využil.

Mr. Deeds: Koně a kočáry, sire, I když jízdní kola se stávala móda bohatých pokud si to pamatuji správně. Docela se to rozběhlo, že sire? (Mr. Deeds se znova usmál.)

Dr. Mirth: Nemusíte mi říkat ‘sire’. Oceňuji to, ale leze mi to na mozek.

Mr. Deeds: Dobrá tedy.

Dr. Mirth: Proč si myslíte, že si na tyto věci nemůžete vzpomenout?

Mr. Deeds: Já… To nemohu říct. (Mr. Deeds si poposedl na židli a zadíval se trochu nespokojeně, než se vrátil do původní pozice)

Dr. Mirth: Protože nechcete, nebo nemůžete?

Mr. Deeds: Ano – to je ten tento případ. Nemohu. Pardon. Nepamatuji se.

Dr. Mirth: Tak dobře. Popojedem. Kam chodíte, když zmizíte pro předmět, pro který vás někdo > poslal?

Mr. Deeds: Totiž, Víte, ah… (Mr. Deeds se na okamžik zatvářil, jako kdyby ho něco strašně zabolelo. Hned se mu ale opět vrátila uvolněná tvář.) Na to si také nepamatuji.

Dr. Mirth: Proč tak křivíte obličej, když vám pokládám tyto otázky?

Mr. Deeds: To nevím.

Dr. Mirth: No nevadí. Stejně na to jednou přijdeme. Teď vás chci o něco požádat.

Mr. Deeds: Dobrá tedy. Jak vám mohu dále pomoci?

Dr. Mirth: Chtěl bych sklenici ledového čaje. Vezměte si taky jednu pro sebe, pokud chcete.

Mr. Deeds: Jakému druhu čaje byste dal přednost?

Dr. Mirth: Překvapte mě.

Mr. Deeds: Jistě.

Mr. Deeds vstal, vyšel ke dveřím výslechové místnosti a zkusil kliku. Když zjistil že je zamčeno, tak se otočil a usmál se na Dr. Mirtha.

Dr. Mirth: Nějaký problém?

Mr. Deeds: Musím opustit vaší přítomnost, abych mohl splnit váš požadavek.

Dr. Mirth: A proč to?

Mr. Deeds: (Opět se viditelně necítí ve své kůži) Prostě to tak je, Dr. Mirth.

Dr. Mirth: Dobrá. Otevřete dveře, Agente Graves.

Mr. Deeds opustil místnost. Pokračoval dále po chodbě v dohledu bezpečnostních kamer a agenta Gravese. Zastavil se u dalších dveří, potřásl hlavou, podíval se na kameru a potom na Agenta Gravese. Poté se rozeběhl po chodbě a zahnul za roh. Agent Graves ho nenásledoval, protože mu bylo zadáno, aby stál na stráži u dveří do výslechové místnosti.

Mr. Deeds stále rychle pokračoval po další chodbě v dohledu kamer, pravděpodobně hledající východ. nebo místo které není pozorováno. Konečně se zastavil až v polovině chodby 2D. V tu chvíli všechny kamery v chodbě 2D přestaly fungovat, včetně dvou ukrytých. Přesně tři minuty na to, všechny kamery opět naskočily, se záběrem na Mr. Deedse, který stál v té samé pozici jako před tím, ale držel v ruce podnos se dvěmi sklenicemi ledového čaje. Potom se rychle vrátil zpět do výslechové místnosti.

Dr. Mirth: Ah, jste tady. Už jsem si začínal dělat starosti.

Mr. Deeds: Omlouvám se za zpoždění. Hledání cesty pryč bylo problematické. Ale nemějte strach. Přinesl jsem čaj, jak jste si přál. Doufám že vám bude chutnat.

Dr. Mirth: Jaký druh čaje to je?

Mr. Deeds: Sladký v jižním stylu.

Mr. Deeds položil sklenici před Dr. Mirtha a zaujal své původní místo na druhém konci stolu. Dr. Mirth váhavě přičichl k čaji, usmál se a napil se.

Dr. Mirth: Docela dobrý, Mr. Deeds. Vlastně je to asi nejlepší sladký čaj, který jsem kdy měl! Je výborný! Dělal jste ho sám?

Mr. Deeds: Ačkoliv to dělám nerad, tak vás musím zklamat, Dr. Mirthe. Nevzpomínám si. Předpokládám že ano, ale má mysl už není co bývala.

Dr. Mirth: Byl jste pryč jen (Dr. Mirth se podíval na hodinky) okolo deseti minut. Snad mi nechcete říct, že je vaše paměť tak zlá, že si nevybavujete události, které se staly před deseti minutami.

Mr. Deeds: Vzpomínám si na hledání cesty pryč a na návrat s čajem, ale to je vše.

Dr. Mirth: Takže nevíte kde, nebo jak jste ten čaj získal?

Mr. Deeds: Bohužel ne. (Mr. Deeds se opět viditelně necítí ve své kůži)

Dr. Mirth: No tak dobře. Mám další požadavek.

Mr. Deeds: Co si přejete?

Dr. Mirth: Chtěl bych zlatou cihlu.

Mr. Deeds: A jakou si přejete procentuální čistotu?

Dr. Mirth: Prosil bych 99,98 procent.

Mr. Deeds: To by mělo být možné. Uvidím co zmohu.

Dr. Mirth: Kamery na chodbě jsou vypnuté a agent Graves tentokrát počká se mnou ve výslechové místnosti, aby byla vaše cesta trochu rychlejší.

Mr. Deeds: To velice oceňuji. Mohu tedy?

Dr. Mirth: Běžte.

Mr. Deeds vyšel na chodbu, na které – i přes tvrzení Dr. Mirtha – kamery stále běžely. Na moment se zastavil, potřásl hlavou a znovu se rozeběhl po chodbě, stejným směrem jako minule. Poté se zastavil až v chodbě 2B, ve které opět náhle přestal fungovat veškerý kamerový systém, včetně skrytých i viditelných kamer. Přesně po deseti minutách kamery opět začaly fungovat a Mr. Deeds stál na tom samém místě, ve stejné pozici jako před tím a se zlatou cihlou v ruce. Na to se vrátil zpět do výslechové místnosti.

Dr. Mirth: To trvalo trochu déle než posledně. Z jakého důvodu?

Mr. Deeds: Vypadá to že kamery na chodbě nikdo neodpojil, takže jsem byl nucen opět hledat vhodnou cestu ven. Omluvte mé zpoždění. Také jsem nebyl schopen získat zlato o požadované čistotě, ale ujišťuji vás že toto je cihla o čistotě 99,14%.

Dr. Mirth: To je vskutku pozoruhodné. Je vám doufám jasné, že ji budeme testovat.

Mr. Deeds: Nevěděl jsem že s ní budete dělat něco takového, ale dává to smysl. Mohu ještě nějak posloužit, Dr. Mirthe?

Dr. Mirth: Ano. K tvému dalšímu úkolu, Chtěl bych aby si mi obstaral modrý 1963 Corvette kabriolet.

Mr. Deeds: Je mi líto, ale to není možné.

Dr. Mirth: Proč ne? Vážně bych si jednu přál.

Mr. Deeds: Nemohu říct proč, ale opakuji že to nelze získat mými metodami.

Dr. Mirth: Jaké jsou vlastně vaše metody?

Mr. Deeds: Nevzpomínám si.

Dr. Mirth: No tak dobrá. Chtěl bych Febergého vejce. Spokojím se jakýmkoliv.

Mr. Deeds: Bohužel není možné ani to.

Dr. Mirth: A předpokládám, že mi neřeknete proč.

Mr. Deeds: Přesně tak.

Dr. Mirth: A co kaviár? Budu rád za jakýkoliv druh, nebo značku.

Mr. Deeds: To dokážu splnit.

Mr. Deeds ještě jednou odešel na chodbu před výslechovou místností. Tentokrát kamery vypadly až po tom, co potvrdily vstup Mr. Deedse do haly. Minutu na to se opět kamery vrátily do normálního provozu, ale v tu chvíli se už Mr. Deeds vracel do výslechové místnosti.

Dr. Mirth: To bylo o poznání rychlejší, Mr. Deedse. Trvalo to pouze 32 sekund a kaviár je docela dobrý.

Mr. Deeds: To velice rád slyším.

Dr. Mirth: Tak a teď ještě jednu věc, než ukončíme toto sezení.

Mr. Deeds: Jak si přejete.

Dr. Mirth: Chci aby si zabil Usáma Bin Ládina.

Mr. Deeds: Obávám se, že to není v tento moment možné, Dr. Mirthe. Pravděpodobně je někdo v jeho blízkosti a je silně střežen.

Dr. Mirth: Tak dobře. Vyřiď toho muže ve vedlejší místnosti.

Mr. Deeds: Rozumím.

Mr. Deeds znovu odešel na chodbu. Krátce na to kamery na okamžik vypadly. Když znovu začaly fungovat, tak ukázaly Mr. Deedse, když vcházel do místnosti s velkým nožem ukrytým za rukou a jak za sebou zavíral dveře. Následné ohledání místa ukázalo, že se poté přiblížil k čekajícímu zaměstnanci Třídy D, aby mu zabránil ho chytit. Když byla Třída D mrtvá, tak se Mr. Deeds vrátil zpět do výslechové místnosti, cestou kterou odešel.

Dr. Mirth: Hotovo?

Mr. Deeds: Vskutku. Zde je nůž, který jsem použil jako důkaz.

Dr. Mirth: Proč jste dokázal splnit tento požadavek, ale ten předchozí nikoliv?

Mr. Deeds: Nedokážu říct s výjimkou toho, že jsem prostě věděl že tento dokážu splnit, ale ten > druhý ne.

Dr. Mirth: Takže nevíte proč víte, že některé úkoly nemůžete splnit, nebo odkud znáte mé jméno a titul?

Mr. Deeds: Ano, přesně tak.

Dr. Mirth: Nuže dobrá. Myslím že je to prozatím všechno, ale potřebuji něco probrat s kolegy. Prosím vyčkejte zde dokud se nevrátím.

Mr. Deeds: Ovšem.

Dr. Mirth a Agent Graves odchází z místnosti. Doktor se vrátil po dvou hodinách; kamerové záznamy ukazují, že se Mr. Deeds za celou dobu ani nepohnul.

Dr. Mirth: Mr. Deedse, mám ohledně vás se svými kolegy jisté neshody.

Mr. Deeds: To je nešťastné.

Dr. Mirth: Cítíme že naše neshody mohou být vyřešeny pouze vaším intenzivnějším zkoumáním.

Mr. Deeds: Jistě, Dr. Mirth.

Dr. Mirth: Abych byl přesný, tak bych vás rád prozkoumal vnitřně.

Mr. Deeds: Jistě, Dr. Mirth.

Dr. Mirth: … Rádi bychom provedli pitvu.

Mr. Deeds: Ah. Mohu se pro vás zabít? A dáváte přednost nějaké metodě mé smrti. kvůli zachování orgánů ke zkoumání?

Dr. Mirth: Uh. Ano, je to možné?

Mr. Deeds: Určitě je to možné, Dr. Mirth. Mohu doporučit proříznutí hrdla, abych mohl vykrvácet? Nůž který jsem použil na zabití Mr. [DATA VYMAZÁNA] je vhodný, ale samozřejmě jsou k dispozici i jiné způsoby, ale ty mohou trvat déle, nebo mohou poškodit mé orgány, které potom už nebudou přesně odpovídat stavu před smrtí.

Dr. Mirth: Já, Er, Myslím že by to bylo přijatelné. — (Mr. Deeds si v tuto chvíli přiložil ostří nože k hrdlu) — počkejte!

Mr. Deeds: …ano, Dr. Mirth?

Dr. Mirth: Ještě než to uděláte… vy se vrátíte zase zpět, že?

Mr. Deeds: Je mi líto, ale nevím zdali rozumím.

Dr. Mirth: Po incidentu v zastavárně, když jste byl zabit, tak jste se vrátil zase zpět, když seržant █████ zazvonil na zvonek.

Mr. Deeds: Když to říkáte, Dr. Mirth.

Dr. Mirth: Vrátite se znova k životu, správně?

Mr. Deeds: Nemám tušení, Dr. Mirthe. Pokud jsem to ale už v minulosti udělal, tak se dá očekávat, že se to stane znovu. Pokud se tedy něco nezměnilo. Máte nějaké další otázky před provedením řezu? Doporučuji ustoupit. Byl bych velice nerad, kdyby vám krev potřísnila oblečení. Agónie může způsobit nepořádek.

Dr. Mirth: Ne.. myslím že ne. Držte se.

Mr. Deeds: Nuže dobrá, Dr. Mirth. A v případě že bych se zpět už nevrátil, tak mi bylo skutečným potěšením vám sloužit.

Mr. Deeds si prořízl hrdlo a vykrvácel. Následné vyšetření jeho těla ukázalo, že je to v každém směru obyčejný člověk, který ani netrpí žádnými zjevnými chorobami a že byl až do své smrti dokonale zdravý. Obsah jeho žaludku neodhalil nic zvláštního, pouze sladký čaj v jižním stylu a běžné žaludeční kyseliny.

Mr. Deeds byl ponechán na operačním stole, v místnosti bylo zhasnuto, byl odpojen kamerový systém a všichni zaměstnanci odešli pryč. Po návratu nebyla po přítomnosti těla ani známka, včetně krve na nástrojích a vyjmutých orgánů.

Po dalším zazvonění na SCP-662 se Mr. Deeds do tří minut znovu objevil. Nejevil žádné známky zranění a byl opět oblečen do své uniformy, typické pro sluhy. Jak se předpokládalo, tak nemohl vysvětlit, jak to dokázal přežít. Poté mu bylo nakázáno, aby udělal Dr. Mirthovi masáž celého těla, což provedl ke vší spokojenosti. Dr. Mirth se dal slyšet že je to “ten zatraceně nejlepší masér, kterého jsem kdy měl; bolest v zádech je kompletně pryč“

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License