Záznam o vyřazení SCP-424-CS
hodnocení: +1+x
blank.png

Následující záznam byl schválen pro zveřejnění následujícími členy rady O5:
O5-2
O5-3
O5-8
O5-11
O5-13

Záznam o vyřazení SCP-424-CS

Po nedávném Incidentu 424-K (více informací v revizi Záznamu SCP-424-CS) proběhlo znovu uvážení zadržování SCP-424-CS. Bylo vzato v potaz: Cena udržování zadržení, celkové nebezpečí a jak by mohlo dané SCP prospět Nadaci.
Po dlouhém jednání Rady O5 a vybraných dlouhodobých Zaměstnanců Nadace bylo dosaženo jednoznačného výsledku: SCP-424-CS bude terminováno. Terminace se ujme Dr Bek. Na konci jednání se stanovil termín o schválení procedur pro terminaci SCP-424-CS. Během jednání proběhla revize záznamu SCP-424-CS. Následuje:


Objekt #: SCP-424-CS

Třída objektu: Euclid Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-424-CS je místo o velikosti 10 km x 8 km ohraničené zdí a neustále střeženo Nadací. Vstup do oblasti SCP-424-CS není možný, kvůli schopnostem SCP-424-CS, pokud se tedy nejedná o test na zaměstnancích třídy D.

Popis: SCP-424-CS je bažina, nad kterou neustále prší neznámá kapalina, která po kontaktu s kůží začne leptat pokožku. Následně oběť toho deště zemře, přibližně za 2-3 hodiny však znovu ožije. Tato "mrtvola" se nadále nazývá SCP-424-CS-2, začne procházet touto bažinou a pokusí se zabít vše živé. Déšť na SCP-424-CS-2 má regenerační účinky. Pokud SCP-424-CS-2 nebude dále vystavováno účinkům deště rozpadne se v prach.

Následující záznamy jsou testy na SCP-424-CS a na SCP-424-CS-2

Test I
Subjekt: D-9688
Cíl: vystavit D-9688 a zjistit účinky

Výsledek: Po menším konfliktu s D-9688 test započal. D-9688 vstoupil do deště a po 2 minutách zemřel. Poté 2 hodiny ležel na zemi bez známek života. Po 3 hodinách se SCP-424-CS-2 probralo a okamžitě se snažilo napadnout personál. Strážci se okamžitě pokusily o terminaci SCP-424-CS-2, ale neúspěšně. SCP-424-CS-2 se po odchodu ze Zóny SCP-424-CS změnilo v prach.
Poznámka: Zdá se že SCP-424-CS dokáže držet SCP-424-CS-2 při životě.

Dodatek 424-1

Záznam o Incidentu 424-K
Datum: 13/09/2019
Záznam komunikace strážných (Jednotka India-3)
08: Tady 08 situace normá- počkat vi- vidíte to taky?! Přestává tam pršet!
04: Potvrzuji
06 (Kapitán): Nahlašuji vedení. Držte perimetr.
*přestává pršet nad SCP-424-CS o několik minut později začnou z kaluží na zemi vylézat SCP-424-CS-2. Celkový počet SCP-424-CS-2 se čítá přes 5000 jedinců*
02: Co se to kurva děje?! Kapitáne! Všichni! Vidíte to taky?!
06 (Kapitán): PALTE! TI ZMRDI SE NESMÍ DOSTAT PŘES TU Z [nesrozumitelné přes zvuk palby]
*o několik minut později neustálé palby se přibližně 800 jedinců SCP-424-CS-2 dostane ke zdi okolo SCP-424-CS a prolomí ji* Z jednotky India-3 nikdo nepřežil.
[DATA VYMAZÁNA]

Po Incidentu 424-K začaly neustále z kaluží v SCP-424-CS vylézat jedinci SCP-424-CS-2.


Přepis audio a video záznamu o jednání schválení procedur pro terminaci SCP-424-CS
Do místnosti vstupuje O5-1 zbytek Rady O5 už je na místě
O5-1: Zahajuji jednání. Věřím že jste si všichni přečetli záznam minulého jednání a také složku SCP-424-CS. Tu aktualizovanou abych byl přesný…mlčení beru jako souhlas.
O5-1: Myslím si, že Vítek se toho může ujmout.
O5-3 se zvedá s podkladovými materiály. Když se zvedá drkne do O5-4 a rozsype veškeré materiály. Mezitím stráže připravují projektor.
O5-3: Ehm, takže. Měl jsem pouze pár dní na vymyšlení, jak terminovat SCP-424-CS. Takže prosím, omluvte, že mám pouze jeden nápad a řekl bych že i dost šílený nápad, ale vzhledem k nebezpečí, které aktuálně SCP-424-CS představuje, to nemůžeme odkládat a musíme zkusit vše. Takže pokud chcete někdo něco říct, řekněte to teď. A mimochodem… Bezpečáky tím vážně naštvu…Takže začneme.
O5-3 si bere ovládání k projektoru do ruky
O5-3: Dobrá tedy bude to znít šíleně, ale je to to jediné, co máme. Takže ten plán zahrnuje SCP-457. Jednoduše vám popíšu SCP-457.
Je to týpek z ohně, má úchylku na palivo či co a je inteligentní. Víte vy co? Prostě vám pustím jeho záznam! Dejte mi pár minut zajdu do archivu. O pár minut později se O5-3 vrací se záznamem o SCP-457 a spouští ho.
O5-3: Takže teď když jste obeznámeni s SCP-457, vám vysvětlím můj plán. Mohli bychom udělat výměnný obchod s SCP-457. My mu nabídneme spoustu paliva, přece jenom v tý bažině jsou i stromy a on to tam za nás vypálí, čímž vypaří ty kaluže a z toho, co více, tak se ty zombie [SCP-424-CS-2] berou z kaluží. Poslyšte vím, že to zní šíleně al-
O5-3 je přerušen O5-8
O5-8: Zastav. Tvůj plán je sice šílený, ale bohužel nás tlačí čas. Každý den tam umírají členové MTF a strážní a je to jediné, co máme. Víme, že se s 457kou dá komunikovat a pokud bychom ho s palivem drželi na uzdě, mohl by souhlasit. Já bych začala hlasovat.
O5-1: Máte k tomu ještě někdo, co říct? Ne? Dobrá tedy, začneme hlasovat.

Rada O5 rozhodla v poměru 8:4 pro schválení návrhu (O5-3 se nemohl zúčastnit hlasování). Terminace byla naplánovaná na ██/09/2019


Audio záznam "vyjednávání s SCP-457"
[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
Dr Choroš vstupuje do místnosti vybavené standardním vybavením pro komunikaci s SCP-457
Dr Choroš: Zdravím, poslyš přejdu rovnou k věci. Nemám čas se tu s tebou vybavovat a ani nechci. Mám pro tebe nabídku.
SCP-457: Huh? Poslouchám.
Dr Choroš: Takže, Plamínku. Určitě sis všimnul, že si měl poslední dobou méně paliva, že?
SCP-457: PLAMÍNEK?! KDYBYCH MĚL VÍCE PALIVA, SPÁLIL BYCH TĚ NA POPEL!
Dr Choroš: Tomu bych se rád vyhnul… Ale udělal by jsi přesně to, co po tobě budeme chtít. Takže my tě dovezeme na místo, kde budeš mít hódně paliva. Jako fakt hodně a ty to tam spálíš celý na popel. A když řeknu "celý" myslím CELÝ necháš i vodu vypařit!
SCP-457: PALIVO?! PALIVO! VY MY DÁTE PALIVO?! ZA TO ŽE NĚCO SPÁLÍM?! To…to beru.
Dr Choroš: To rád slyším. Plamínku, připrav se bude sranda.
SCP-457: PLAMÍN-
Dr Choroš: Ukončit záznam
[KONEC ZÁZNAMU]

PRO: pcs.ecadan|kebv#pcs.ecadan|kebv
OD: pcs.ecadan|sorohcs#pcs.ecadan|sorohcs
DATUM: Září ██ 2019

Beku,

457 souhlasil. Nevím, proč to po mě chtěli ale neměl jsem na výběr že?

-Mladší Výzkumník; S. Choroš


ZÁZNAM O VYŘAZENÍ SCP-424-CS

SCP-457 je připraveno na místě i sborem hasičů pro dokončení akce. Dr Bek sleduje z bezpečné vzdálenosti průběh celé akce.
Dr Bek: Spouštím akci "Kremace"!
Dr Bek: Dr Bek k centrále, odemkněte kontejner 457-A!
Centrála: Rozumím. Kontejner odemknut.
Dr Bek (přes rozhlas): Zdravím "Plamínku"! Naši část dohody jsme dodrželi. Teď to tu srovnej se zemí a nezapomeň vypařit i vodu!
SCP-457 je naštváno oslovením a začne pálit celou bažinu. Naměřená teplota ohně 87°C.
Dr Bek: 87?! To nestačí musím ho nasrat.
Dr Bek (přes rozhlas): MTF zvyšte odstup. Plamínek je naštvaný. A Plamínku nedodržuješ část dohody. Nechceš snad, abychom tě pokropili, ne?
SCP-457 se naštvalo více. Naměřená teplota ohně 152°C.
O několik hodin později byla celá bažina vypálená, SCP-457 ztrácí palivo, teplota ohně drasticky klesá.
Dr Bek (přes rozhlas): Hasiči začněte hasit! Musíme znovu zadržet SCP-457! Držte se procedur!
Po pár minutách hašení je SCP-457 znovu zadržené
MTF jednotky byly následně vyslány do zadržovací oblasti pro kontrolu. Nebyly nalezeny žádné známky vody ani SCP-424-CS-2. Hlídky byly udržovány další 3 týdny. Žádná hlášení neproběhly ani po té co pršelo. SCP-424-CS bylo prohlášeno za vyřazené.

PRO: O5[DATA VYMAZÁNA]@nadace.scp
OD: pcs.ecadan|kebv#pcs.ecadan|kebv
DATUM: Září ██ 2019

O5-█,

Akce "Kremace" byla úspěšná. 0 ztrát na životech.

-Vrchní Zadržovací Inženýr; Vítězslav Bek

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License