SCP-033
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-033

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-033 musí být uchováváno na jednom listu ručně vyrobeného papíru, papyru, plátna či pergamenu nepravidelných rozměrů, pokud není zrovna studováno či na něm není prováděn test. Tento papírovitý list nesmí mít žádné rovnoběžné strany, žádné pravé úhly a délky všech stran musí být různé (033-Bezpečné rozměry). Za těchto podmínek musí být tento papírovitý list uchováván samostatně, ve skladovací jednotce alespoň 30 metrů od nejbližšího výpočetního či nahrávacího zařízení. Záznamy o vstupu a výstupu z prostoru zadržení SCP-033 musí být vyplňovány v minimální bezpečné vzdálenosti 30 metrů od místa zadržení, kvůli možné kontaminaci papírovitého listu či elektronického zařízení, na kterém jsou záznamy uchovávány.

SCP-033 může být přepsáno zaměstnancem Třídy-D na tabuli o 033-Bezpečných rozměrech za účelem studia. Studium musí být prováděno v zabezpečené konferenční místnosti alespoň 30 metrů od nejbližšího výpočetního a nahrávacího zařízení a to po dobu maximálně 2560 sekund. Veškeré poznámky musí být zapisovány na 033-Bezpečné materiály. Za žádných okolností nesmí jakékoliv poznámky zahrnující SCP-033 opustit zařízení, nebo být zapsány do jakéhokoli výpočetního či nahrávacího zařízení.

Po přesně 2000 sekundách musí být výzkum přerušen a SCP-033 musí být přeneseno na jiný 033-Bezpečnostní list a musí být navráceno do zadržení zaměstnancem Třídy D. Tabule použitá při výzkumu musí být ihned po přesunu zpopelněna nehledě na to, zda-li SCP-033 "přirozeně" zmizelo z jejího povrchu po 2560 sekundách.

Zda-li 033-Bezpečné procedury zastavují, či alespoň zpomalují škodlivý efekt SCP-033 je neznámé. Je teoretizováno, že nepravidelný tvar a ruční výroba matematicky nepředvídatelnými lidmi jaksi narušuje logiku, která umožňuje SCP-033 fungovat.

Popis: SCP-033 je pole komplexních matematických symbolů, od těch jednoduchých, laikem identifikovatelných, až po ty, které jsou schopni interpretovat pouze zkušení vystudovaní matematici. "Součet" všech symbolů je roven dříve neidentifikovanému číslu (Prof. Hutchinsonem označeno jako Theta Prime ) o hodnotě mezi █ a █.

Vzhledem k tomu, že všechny moderní matematické početní systémy byly vystavěny bez znalosti SCP-033, následky jeho zakomponování do jakéhokoliv ze systémů, který byl bez něj vytvořen, by způsobilo totální kolaps zmíněného systému. Tento efekt se taktéž váže ke všem jeho instancím na jakémkoli papírovitém povrchu, který nesplňuje 033-Bezpečné rozměry, či na všechny instance zaznamenané výpočetní technikou či nahrávacím zařízením. Po přepsání na jiný materiál se SCP-033 postupně stane nečitelným a zmizí po přesně 2560 sekundách. Dále SCP-033 vykazuje schopnost "přeskočit" z 033-Bezpečného materiálu na sériově vyráběný materiál či elektronické zařízení, které může destabilizovat za přítomnosti alespoň jedné (1) instance (Záznam Incidentu 033-D). Toto zapříčinilo zavedení bezpečnostního opatření bezpečnostní vzdálenosti 30 metrů pro všechna elektronická zařízení a papírovité listy bez 033-Bezpečných rozměrů.

Zatím neexistují žádné 033-Bezpečné specifikace pro zadržení v elektronickém úložišti. █ z ██ plánovaných výzkumných projektů se má zabývat metodami zadržení SCP-033, na elektronických platformách. ██ plánovaných výzkumných projektů je zaměřeno na použití SCP-033, při neutralizaci potenciálně nebezpečných, elektronických SCP, jejichž funkce jsou založeny na logice. V dokumentu 033-A se nachází objasňující komentář Prof. Hutchinsona pro laiky. Účinky objektu jsou sepsány v dokumentu 033-Q.

Dokument 033-A: Briefing Prof. Hutchinsona po seznámení s objektem.

[Přepis upraven kvůli srozumitelnosti]

Prof. Hutchinson : Každý prvňák dobře ví, že 2 a 2 jsou 4. Základem všech na logice postavených systémů je pevná jistota o přesném pořadí a hodnotě čísel.
Všichni víme, že po 2 následuje 3 a po 3 zase 4. Co však tento vzorec dokazuje, je to, že jsme při tomto procesu někde jedno číslo přehlédli. Představte si, že veškerá technologie by byla založena na přesvědčení, že po 4 následuje 6. Číslo 5 by prostě nebylo koncipováno do našeho systému. To je ten problém. Tenhle vzorec nám v podstatě dokázal, že jsme jedno číslo přehlédli.

Prof. Hutchinson : Nevím, proč je ručně dělaný papír pro uchovávání tohoto vzorce nejlepší, ale můžeme se domnívat, že jaksi předchází matematické předvídatelnosti, a to hned dvěma způsoby. Za prvé: nepřesnost výrobního procesu, která je zaviněna lidskou chybou, zamezuje existenci jakýchkoliv pravidelností nalezitelných u sériově vyráběných produktů. Za druhé se zdá, že nepravidelnost poměru stran to jaksi mate, jakoby se to zaseklo hledáním nějakého vzorce, který by použil jakožto únikový východ. Nemyslím si, že by to mělo zůstat na jednom místě déle než pár dní. Dříve, nebo později si to najde nějaký vzorec.

Prof. Hutchinson : Neřekl bych, že se to snaží něco zničit. Spíš se mi zdá, že se to snaží integrovat do našich systémů a ty nezvládnou takový nápor. Je to jako snažit se nacpat další knížku do tak již přeplněné knihovny. Pokud si k tomu vezmete kladivo, tak jí tam možná nějak nacpete, ale dřív, nebo později povolí. Pokud se dostane k internetu, pak může potencionálně způsobit kompletní kolaps celé infrastruktury výpočetní technologie v rámci hodin.

Dokument 033-Q: Výsledky testu, Pokus 033-Delta 5.

SCP-033 bylo sepsáno na standardní kancelářský papír o rozměrech osm celých a pět desetin (8,5) na jedenáct (11) palců (dále jen X1). 30 centimetrů od X1 byl umístěn prázdný papír totožný s X1 (dále jen X2).

80 sekund: Na X2 se začnou objevovat symboly odpovídající obsahu SCP-033. X1 zůstává beze změny.

160 sekund: Celý vzorec SCP-033 se objevil na X2. X1 zůstává beze změny.

320 sekund: X1 i X2 jsou nyní navlhlé. Symboly jsou stále čitelné.

640 sekund: X1 je v tuto chvíli z jedné (1) části (pravděpodobně) voda a z pěti (5) částí kašovitá substance. Tato směs látek stále zabírá stejný prostor, jako X1 na začátku testu. Symboly jsou nyní zcela nečitelné. X2 stále zůstává navlhlé, symboly na něm jsou stále čitelné.

1280 sekund: X1 již není vůbec viditelné. Kapalná část kondenzovala a kašovitá substance pravděpodobně sublimovala. X2 je v tuto chvíli z jedné (1) části (pravděpodobně) voda a z pěti (5) částí kašovitá substance. Tato směs látek stále zabírá stejný prostor, jako X2 na začátku testu. Symboly jsou nyní zcela nečitelné.

2560 sekund: X1 již není vůbec viditelné. Kapalná část kondenzovala a kašovitá substance pravděpodobně sublimovala.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License